Ангилал

Шинэ магтан дуу
Бурханы үгийн магтан дуунууд
Чуулганы магтан дуунууд

Бурханы үгийн магтан дуунууд

Бурханыг мэдэх
Бурханыг гэрчлэх
Бурханыг магтах
Туршлагын талаар

Чуулганы магтан дуунууд

Бурханыг гэрчлэх
Бурханыг магтах
Амийн туршлагууд

  Хайлтын үр дүн

  • Бурханы үгийн магтан дуунууд
  • Дуртай зүйл

  Үсгийн хэмжээ

  Догол мөрөөр харуулах

  Дууны хэмжээ

  Загвар

  Загвар