Магтан дууны ангилал

Бурханы үгийн магтан дуу
Чуулганы магтан дуу
Хамгийн шинэ магтан дуу

Бусад цомог

Бурханыг мэдэх
Бурханыг гэрчлэх
Бурханыг магтах
Сайн мэдээний гэрчлэлүүд
Амийн туршлагууд

Ая зан

Сүрлэг, бадрангуй
Цогтой
Уянгын
Амирлангуй
Урам зоригтой
Тайвшралын

Бурханы үгийн магтан дуу

0Хайлтын үр дүн