Ангилал

Шинэ магтан дуу
Чуулганы магтан дуунууд
Бурханы үгийн магтан дуунууд

Бурханы үгийн магтан дуунууд

Бурханыг мэдэх
Бурханыг гэрчлэх
Бурханыг магтах
Туршлагын талаар

Чуулганы магтан дуунууд

Бурханыг гэрчлэх
Бурханыг магтах
Амийн туршлагууд

  Хайлтын үр дүн

  • Бурханы үгийн магтан дуунууд
  • Дуртай зүйл
  Бурханы үгийн магтан дуунууд

  Үсгийн хэмжээ

  Догол мөрөөр харуулах

  Дууны хэмжээ

  Загвар

  Загвар