86. Бурханы ажил яагаад муу хүмүүсийг бус зөвхөн сайн хүмүүсийг авардаг вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд:

Тэнгэрийн хаанчлалыг талбайдаа сайн үр тарьсан хүнтэй адилтгаж болно: Гэхдээ хүмүүсийг унтаж байх зуур дайсан нь ирээд буудайн дунд үрийн сүүл тарьчихаад яваад өгөв... ургац хураах цагт би хадах хүмүүст, “Эхлээд үрийн сүүлийг зулгааж, шатаахын тулд багцалж боо: харин буудайг цуглуулж амбаарт минь хий” гэж хэлнэ... иймээс энэ дэлхийн төгсгөл ч гэсэн ийм байх болно. Хүний Хүү тэнгэрэлчүүдээ илгээх ба тэд саад болдог бүх зүйл болон ёс бусыг хийдэг бүхнийг Түүний хаанчлалаас гаргаж бөөгнүүлнэ; тэгээд тэднийг галтай зууханд хаяна: тэнд уйлаан, шүдээ хавирах явдал байх болно... Мөн тэнгэрийн хаанчлал бол төрөл бүрийн загас барихаар тэнгист хаясан тортой адил юм: Үүнийг дүүрмэгц тэд эрэг дээр татан гаргаад, доош сууж сайныг нь саванд хийж, мууг нь хаяна. Дэлхийн төгсгөл ч бас мөн ийм байх болно: тэнгэрэлчүүд ирж, зөвт хүмүүсийн дундаас мууг ялгаж, тэднийг галт зуух руу хаях болно: тэнд уйлаан, шүдээ хавирах явдал байх болно (Матай 13:24-25, 30, 40-42, 47-50)

Бурханаас ирсэн хариулт:

Би ямар төрлийн хүмүүсийг хүсдэгийг чи мэдэх ёстой; ариун бус хүмүүс хаанчлалд орохыг зөвшөөрөхгүй, ариун бус хүмүүс ариун газрыг балиартуулахыг зөвшөөрөхгүй. ⋯ Дэлхий үүссэнээс эхлээд өнөөдрийг хүртэл Миний тааллыг амссан хүмүүст Би Миний хаанчлалд амархан орох боломжийг хэзээ ч олгоогүй. Энэ бол тэнгэрийн дүрэм бөгөөд хэн ч үүнийг зөрчиж чадахгүй!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхаж буй замаас хамаарна”-аас

Түүний ажил дуусахад үлдэх хүмүүс цэвэрлэгдэж, хүний илүү дээд ертөнцөд орсноор газар дэлхий дээрх илүү гайхалтай хоёр дахь хүмүүний амьдралыг эдлэх болно; өөрөөр хэлбэл тэд хүн төрөлхтний амралтын өдөрт орж, Бурхантай хамт амьдарна. Үлдэж чадахгүй хүмүүс гэсгээлт, шүүлтийг туулсны дараа анхдагч төрх нь бүхэлдээ илчлэгдэнэ; үүний дараа тэд бүгд устгагдах ба Сатаны нэгэн адилаар тэд газар дэлхий дээр амьд үлдэх боломжгүй болно. Ирээдүйн хүн төрөлхтөн дунд ийм төрлийн хүмүүс байхгүй байна; энэ хүмүүс эцсийн амралтын газарт ороход тохирохгүй, мөн Бурхан, хүн хоёрын хуваалцах амралтын өдөрт ороход ч тохирохгүй, учир нь тэд бол шийтгэлийн бай, хорон муу бөгөөд зөвт шударга хүмүүс биш юм. Тэд нэгэнтээ золин аврагдсан, мөн тэд шүүгдэн гэсгээгдсэн; тэд бас нэгэнтээ Бурханд үйлчлэл үзүүлсэн боловч сүүлчийн өдөр ирэхэд хорон муу байдлынхаа улмаас, дуулгаваргүй байдал болон аврагдах боломжгүй байдлынхаа улмаас мөн л таягдуулж, устгагдах болно. Хожмын ертөнцөд тэд дэлхий дээр оршин байхаа болино, мөн ирээдүйн хүмүүсийн дунд оршин байхаа болино. Хүн төрөлхтний дундах ариун хүмүүс амралтанд ороход аливаа, бүх мууг үйлдэгчид мөн аврагдаж чадаагүй бүхэн, нас барагсдын сүнс эсвэл махан биед амьдардаг байх нь хамаагүй бүгд устгагдах болно. Энэ мууг үйлдэгч сүнснүүд, мууг үйлдэгч хүмүүс эсвэл зөвт шударга хүмүүс, зөвийг үйлдэгч хүмүүс аль эрин үед харьяалагдахаас үл хамааран аливаа мууг үйлдэгчид устгагдаж, зөвт шударга ямар ч хүмүүс амьд үлдэнэ.⋯⋯Мууг шийтгэж, сайныг шагнах Түүний эцсийн ажил нь бүхэлдээ бүх хүн төрөлхтнийг бүрэн ариусгахын төлөө хийгддэг, ингэснээр Тэр бүхэлдээ ариун хүн төрөлхтнийг мөнхийн амралтанд аваачиж болох юм. Түүний ажлын энэ үе шат бол Түүний хамгийн шийдвэрлэх чухал ажил юм. Энэ бол Түүний бүхий л удирдлагын ажлын сүүлчийн үе шат билээ. Хэрвээ Бурхан хорон мууг устгаагүй харин ч тэднийг үлдээсэн бол бүх хүн төрөлхтөн амралтанд орж чадахгүй байсан бөгөөд Бурхан бүх хүн төрөлхтнийг илүү сайхан ертөнцөд аваачиж чадахгүй байх байсан. Ийм төрлийн ажил бүрэн дуусахгүй байх байв. Түүнийг ажлаа дуусгах үед бүх хүн бүхэлдээ ариун болно. Зөвхөн ийм байдлаар л Бурхан амралтанд санаа амар амьдарч чадна.

… … … …

Үнэндээ дэлхий дээр хэчнээн үндэс угсаа байхаас үл хамааран хүн төрөлхтөн ганц л өвөг дээдэстэй. Эхэндээ зөвхөн хоёр төрлийн л хүн байсан ба тэр хоёр нь эрэгтэй, эмэгтэй хоёр байлаа. Гэвч Бурханы ажлын ахиц дэвшил, түүхийн урсгал, газар зүйн өөрчлөлтийн улмаас энэхүү хоёр төрлийн хүн янз бүрийн түвшинд, бүр илүү олон төрөл болж хөгжсөн. Энэ тухайд гэх юм бол, хүн төрөлхтөн хэчнээн төрлийн үндэс угсаанаас бүрддэгээс үл хамааран бүх хүн төрөлхтөн Бурханы бүтээл хэвээр юм. Хүмүүс ямар үндэс угсаанд харьяалагддаг нь хамаагүй тэд бүгд Түүний бүтээлүүд юм; тэд бүгд Адам Евагийн үр удам билээ. Хэдийгээр Бурханы гараар бүтээгдээгүй ч тэд бол Бурханы биечлэн бүтээсэн Адам, Евагийн үр удам юм. Хүмүүс ямар төрөлд харьяалагддаг нь хамаагүй бүгдээрээ Түүний бүтээлүүд мөн; тэд Бурханы бүтээсэн хүн төрөлхтөнд харьяалагддаг тул тэдний хүрэх газар нь хүн төрөлхтний байх ёстой газар бөгөөд тэд хүмүүсийг зохион байгуулдаг дүрмийн дагуу хуваагддаг. Өөрөөр хэлбэл, эцсийн эцэст мууг болон зөв шударгыг үйлдэгчид нь бүгд бүтээлүүд. Ёрын муу зүйл хийдэг бүтээлүүд эцэстээ устгагдаж, зөв шударга үйл хийдэг бүтээлүүд амьд үлдэх болно. Энэ нь, энэ хоёр төрлийн бүтээлд зориулсан хамгийн тохиромжтой зохицуулалт юм. Дуулгаваргүй байдлаасаа болж мууг үйлдэгчид өөрсдийгөө Бурханы бүтээл гэдгийг үгүйсгэж чадахгүй боловч Сатанаар сүйтгэгдсэн болохоор аврагдаж чадахгүй. Зөв шударгыг үйлддэг бүтээлүүд, Бурханаар бүтээгдсэн боловч Сатанаар ялзруулагдсаныхаа дараа аврал хүлээн авсан гэдгээ үгүйсгэхийн тулд амьд үлдэх болно гэдэг баримтандаа найдаж болохгүй. Мууг үйлдэгчид бол Бурханд дуулгаваргүй бүтээлүүд; тэд аврагдах боломжгүй, Сатанаар аль хэдийн бүрэн эзэмдүүлсэн бүтээлүүд юм. Ёрын мууг үйлддэг хүмүүс ч бас хүн; тэд дээд зэргээр ялзарсан хүмүүс бөгөөд аврагдаж чадахгүй хүмүүс юм. Тэд ч бас бүтээлүүд болохоор зөв шударга үйлдэл хийдэг хүмүүс ч бас ялзруулагдсан, гэхдээ тэд ялзарсан зан чанараасаа чөлөөлөгдөх хүсэлтэй хүмүүс бөгөөд Бурханыг дуулгавартай дагах чадвартай. Зөв шударгыг үйлддэг хүмүүс зөв шударгаар бялхаж байдаггүй; харин ч тэд аврал хүртсэн бөгөөд Бурханыг дуулгавартай дагахын тулд ялзарсан зан чанараасаа ангижирсан; эцэстээ тэд бат зогсоно, гэхдээ энэ нь, тэд Сатанаар ялзруулагдаагүй гэсэн үг биш. Бурханы ажил дууссаны дараа Түүний бүх бүтээлүүдийн дунд устгагдах хүмүүс, амьд үлдэх хүмүүс гэж байх болно. Энэ нь Түүний удирдлагын ажлын зайлшгүй чиг хандлага юм. Хэн ч үүнийг үгүйсгэж чадахгүй. Мууг үйлдэгчид амьд үлдэж чадахгүй; Түүнд дуулгавартай байж, эцсээ хүртэл дагадаг хүмүүс амьд үлдэх нь тодорхой. Энэ ажил нь бол хүн төрөлхтний удирдлагын ажил тул үлдэх хүмүүс бас таягдан хаягдах хүмүүс гэж байх болно. Эдгээр нь өөр өөр төрлийн хүмүүсийн өөр өөр үр дүн бөгөөд эдгээр нь Түүний бүтээлүүдэд зориулсан хамгийн тохиромжтой зохицуулалт юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурхан хүн хоёр амралтанд хамт орох болно”-оос

Намайг хайрлаж, өөрсдийгөө орхидог хүмүүст Миний өршөөл илэрхийлэгддэг. Хорон санаатнууд дээр буудаг шийтгэл нь яг нарийндаа Миний зөвт зан чанарын баталгаа, түүнээс ч илүүтэйгээр Миний уур хилэнгийн гэрчлэл юм. Гай гамшиг ирэх үед Намайг эсэргүүцдэг бүх хүмүүст өлсгөлөн, тахал тохиолдох ба тэд цурхиран уйлах болно. Бүх төрлийн өөдгүй хэрэг үйлдсэн боловч Намайг олон жилийн турш дагасан хүмүүс ял тулгалтаас зугтахгүй; тэд ч бас эрин үеүдийн туршид хааяа үзэгдэж байсантай адил гай гамшигт унаж, байнгын айдас, түгшүүртэй байдалд амьдрах болно. Гагцхүү Надад үнэнч байдгаа харуулсан Миний дагалдагчид л баярлан хөөрч, Миний сүр хүчийг магтан сайшаах болно. Тэд үгээр илэрхийлэхийн аргагүй бахдалыг мэдэрч, хүн төрөлхтөнд Миний урьд нь хэзээ ч хайрлаж байгаагүй баяр хөөртэйгээр амьдрах болно. Учир нь, Би хүмүүсийн сайн үйлийг нандигнаж, муу үйлийг нь жигшдэг билээ. Анх хүн төрөлхтнийг удирдан хөтөлж эхэлснээс хойш Би Өөртэйгээ адил санаа бодолтой бүлэг хүмүүсийг олж авахыг ихэд хүсэн найдсаар байна. Надтай адил санаа бодолгүй хүмүүсийг Би хэзээ ч мартаагүй; Би тэднийг зүрх сэтгэлдээ зэвүүрхэн хадгалж, тэдэн дээр Өөрийн цээрлэлийг буулгах боломжийг л хүлээж байгаа ба үүнийг харах нь Надад таашаал өгөх болно. Миний цаг үе эцэстээ өнөөдөр ирсэн ба Би цаашид хүлээх хэрэггүй!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи хүрэх газрынхаа төлөө хангалттай сайн үйлийг бэлдэх учиртай”-аас

Өмнөх: 89. Хэрэв Төгс Xүчит Бурханд зүрх сэтгэлээсээ үнэнхүү итгэлтэй, хамтдаа цуглан, Түүний үгийг уншиж, үүргээ идэвхтэй гүйцэтгэсээр, эцсээ хүртэл Түүнийг дагавал авралд хүрэхэд энэ бүхэн хангалттай юу?

Дараах: 90. Чуулганы бодит амьдрал гэж юу вэ? Хэрхэн сүмийн амьдралаар амьдарч, амьдралын үнэн ба өсөлт хөгжлийг сурч мэдэх вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх