20. Үл итгэгч гэж юу вэ?

Холбогдолтой Бурханы үг:

Чи Бурханд итгэдэг учраас Бурханы бүх үг, Түүний бүх ажилд итгэлээ өгөх ёстой. Өөрөөр хэлбэл, чи Бурханд итгэдэг учраас Түүнд дуулгавартай байх ёстой. Хэрвээ чи ингэж чадахгүй бол Бурханд итгэдэг эсэх чинь хамаагүй. Хэрвээ чи Бурханд олон жил итгэсэн атлаа Түүнд хэзээ ч дуулгавартай байгаагүй юм уу, Түүний бүх үгийг хүлээж аваагүй, харин оронд нь чамд захирагдаж, чиний үзлийн дагуу ажиллахыг Бурханас гуйсан бол чи хамгийн тэрслүү хүн бөгөөд үл итгэгч мөн. Хүний үзэлд нийцдэггүй Бурханы ажил болон үгийг ийм хүн яаж дуулгавартай дагаж чадах юм бэ?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханд үнэнч зүрх сэтгэлээр дуулгавартай байдаг хүмүүсийг Бурхан гарцаагүй олж авна”-аас

Бурханы үгийн тухай буруу ойлголттой хүмүүс бол үл итгэгчид юм. Тэдэнд ямар ч бодит мэдлэг байдаггүй, бодит биеийн хэмжээ бүр ч байдаггүй; тэд бол бодит байдалгүй мэдлэггүй хүмүүс мөн. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы үгийн мөн чанараас гадна амьдрагсад бол үл итгэгчид билээ. Хүмүүсийн үл итгэгчид хэмээн үздэг хүмүүс бол Бурханы нүдэн дэх араатнууд бөгөөд Бурханы үл итгэгчид хэмээн үздэг хүмүүс нь Бурханы үгийг амиа болгодоггүй хүмүүс юм. Тиймээс Бурханы үгийн бодит байдлыг эзэмшдэггүй, Бурханы үгийг амьдран харуулж чаддаггүй хүмүүс бол үл итгэгчид мөн.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Үнэнийг хэрэгжүүлэх нь л бодит байдалтай байх явдал юм”-аас

Итгэл нь Бурханы зүрх сэтгэлд хэзээ ч хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй зарим хүн байдаг. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан итгэлийг нь сайшаадаггүй учраас энэ хүмүүсийг Өөрийнхөө дагалдагч гэж зөвшөөрдөггүй. Энэ хүмүүсийн хувьд Бурханыг хэдэн жил дагасан ч бай, тэдний үзэл санаа ба бодол хэзээ ч өөрчлөгдөөгүй. Тэд үл итгэгчид шиг үл итгэгчдийн зарчим, аливааг хийх арга замыг баримталж, тэдний амьд үлдэх хууль болон итгэлийг баримталдаг. Тэд хэзээ ч Бурханы үгийг хүлээн авч амиа болгодоггүй, Бурханы үг бол үнэн гэж хэзээ ч итгээгүй, хэзээ ч Бурханы авралыг хүлээн авах гэж зориогүй, Бурханыг хэзээ ч өөрсдийн Бурхан гэж хүлээн зөвшөөрөөгүй. Тэд Бурханд итгэхийг нэг төрлийн сонирхогчдын хорхойсдог зүйлд тооцож, Бурханыг ердөө л сэтгэлийн өмөг түшиг мэт үздэг болохоор Бурханы зан чанарыг юм уу Бурханы мөн чанарыг ойлгох гэж оролдвол зохино гэж боддоггүй. Жинхэнэ Бурхантай холбоотой бүхэн энэ хүмүүст ямар ч хамаагүй гэж хэлж болно. Тэд санаа тавьдаггүй бөгөөд тоодог ч үгүй. Яагаад гэвэл, зүрх сэтгэлийнх нь гүнд тэдэнд үргэлж ингэж хэлж байдаг хүчтэй дуу хоолой байдаг: Бурхан бол харагдахгүй, бас хүршгүй бөгөөд Бурхан оршдоггүй. Ийм Бурханыг ойлгох гэж оролдоход хүчин чармайлт гаргах хэрэггүй; энэ нь өөрсдийгөө хуурсан хэрэг болно гэж тэд итгэдэг. Тэд үгээрээ л Бурханыг зөвшөөрдөг ба ямар ч хандлага илтгэдэггүй. Тэд мөн бодит байдалд юу ч хийдэггүй, өөрсдийгөө сүрхий ухаалаг гэж бодож байдаг. Бурхан энэ хүмүүсийг хэрхэн хардаг вэ? Тэр тэднийг үл итгэгчид гэж үздэг. Зарим хүн: “Үл итгэгчид Бурханы үгийг уншиж чадах уу? Тэд өөрсдийн үүргийг биелүүлж чадах уу? ‘Би Бурханы төлөө амьдрана’ гэдэг үгийг хэлж чадах уу?” гэж асуудаг. Хүний үргэлж хардаг зүйл бол хүмүүсийн мөн чанар биш, харин гаднаа үзүүлэх байдал юм. Гэтэл Бурхан эдгээр гаднаа үзүүлэх байдлыг хардаггүй; Тэр зөвхөн тэдний дотоод мөн чанарыг хардаг. Тиймээс Бурханд энэ хүмүүст хандах ийм төрлийн хандлага, ийм төрлийн тодорхойлолт байдаг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?”-ээс

Зарим хүн шүүлтэд байтугай, үнэнд ч баясдаггүй. Харин тэд хүч чадал, эд баялагт баясдаг; ийм хүмүүсийг эрхтэн дархтаныг дагагч гэж нэрлэдэг. Тэд дэлхийд нөлөө бүхий урсгалуудаас болон шашны академиас ирсэн пастор, багш нарыг онцгойлон эрж хайдаг. Тэд үнэний замыг хүлээн авсан хэдий ч эргэлзсээр байдаг бөгөөд өөрсдийгөө бүрэн зориулах чадваргүй байдаг. Тэд Бурханы төлөө зарцуулах тухай ярьдаг боловч агуу пастор, багш нар дээр харцаа тогтоон, Христийг үл тоодог. Тэдний зүрх сэтгэл нэр төр, ашиг сонирхол, яруу алдарт анхаардаг. Ийм өчүүхэн хүн тийм олон хүнийг байлдан дагуулах чадвартай гэдэгт, ийм онцлох зүйлгүй хүн хүмүүсийг төгс болгох чадвартай гэдэгт тэд итгэдэггүй. Тоос тортог, өтөг бууцан дундах тэр шалихгүй хүмүүс бол Бурханы сонгосон хүмүүс гэдэгт тэд огт итгэдэггүй. Хэрвээ ийм хүмүүс Бурханы авралын бай байсан бол тэнгэр газар хөмөрч, бүх хүн элгээ хөштөл инээх байсан гэж тэд боддог. Хэрэв Бурхан эдгээр хүмүүсийг төгс болгохоор сонгож авсан бол өнөөх агуу хүмүүс нь Бурхан Өөрөө болох байсан гэж тэд боддог. Тэдний харах өнцгийг үл итгэл бохирдуулсан байдаг; тэд үнэхээр үл итгэлээс ч дор, үгэнд ордоггүй араатнууд юм. Учир нь тэд байр суурь, нэр хүнд, хүч чадлыг л үнэлдэг; тэдний өндрөөр үнэлдэг зүйл нь зөвхөн том бүлэглэл, урсгалууд байдаг. Тэд Христээр удирдуулж байгаа хүмүүсийг басамжилдаг; тэд угаасаа л Христ, үнэн, аминаас нүүр буруулсан урвагчид юм.

Чи Христийн даруу занг бус, харин цуутай байр суурь бүхий тэр хуурамч хоньчдыг л гайхан биширдэг. Чи Христийн хайр татам байдал юм уу, мэргэн ухааныг хайрлалгүй, харин бузар булай ертөнцтэй холбоотой тэдгээр завхай зайдан амьтдыг хайрладаг. Чи толгой хоргодох газаргүй Христийн шаналлыг шоолж, харин тахилыг цөлмөж, завхайрч амьдардаг тэр цогцсуудыг гайхан биширдэг. Чи Христтэй хамт зовохыг хүсдэггүй, харин махан бие, хоосон үг, хяналтаар л чамайг хангадаг, дур зоргоороо аашилдаг тэдгээр антихристүүдийн тэвэрт баяртайгаар очдог. Одоо ч гэсэн чиний зүрх сэтгэл тэдэн рүү, тэдний нэр хүнд, тэдний байр суурь, тэдний сүр хүч рүү эргэсэн хэвээр байна. Гэсэн ч чи бас л Христийн ажлыг хүлээн авахад хэцүү гэсэн хандлага баримталсаар байдаг бөгөөд үүнийг хүлээн зөвшөөрөхийг хүсдэггүй. Иймээс Христийг хүлээн зөвшөөрөх итгэл чамд байхгүй гэж Би хэлдэг. Чи албадуулсан учраас л өнөөг хүртэл Түүнийг дагасан. Чиний зүрх сэтгэлд эгнэсэн сүрлэг дүр төрх үүрд сүндэрлэж байгаа; чи тэдний үг, үйл бүрийг мартаж чаддаггүй, мөн тэдний нөлөө бүхий үг болон гарыг ч мартдаггүй. Та нарын зүрх сэтгэлд тэд үүрд дээдийн дээд хэвээрээ, үүрд баатрууд хэвээрээ байдаг. Харин өнөөдрийн Христийн хувьд тийм байдаггүй. Чиний зүрх сэтгэлд Тэр үүрд ялихгүй хэвээрээ, үүрд хүндэтгэл хүлээх гавьяагүй хэвээрээ. Учир нь Тэр хэтэрхий эгэл, хэтэрхий бага нөлөөтэй, сүрлэг байдлаас хаа хол байдаг.

Товчоор хэлбэл, үнэнийг үнэлдэггүй хүмүүс бол бүгд үл итгэгчид бөгөөд үнэнээс урвагчид юм гэж Би хэлдэг. Ийм хүмүүс Христээс хэзээ ч сайшаал хүртэхгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи үнэхээр Бурханд итгэгч мөн үү?”-ээс

Хүмүүс Бурханд итгэхдээ байнга Бурханы өмнө амьдардаггүй бол зүрх сэтгэлдээ Бурханаас огт эмээдэггүй, иймд муугаас зайлах чадваргүй байдаг. Эдгээр нь холбоотой. Хэрэв зүрх сэтгэл чинь үргэлж Бурханы өмнө амьдардаг бол чи хяналтад байх бөгөөд олон зүйл дээр Бурханаас эмээх болно. Чи хэтрүүлэхгүй, мөн ямар ч цадиггүй зүйл хийхгүй. Чи Бурханы үзэн яддаг зүйлийг хийхгүй бөгөөд эрүүл ухаангүй үг хэлэхгүй. Хэрэв чи Бурханы ажиглалт, сахилгажуулалтыг хүлээн зөвшөөрвөл олон муу зүйл хийхээс зайлсхийх болно—ийнхүү чи муугаас зайлна, тийм биз? Хэрэв чи Бурханд итгэхдээ Бурхан зүрх сэтгэлд чинь байгаа эсэхийг мэдэхгүй, мөн сэтгэлдээ юу хийхийг хүсдэгээ мэдэхгүй будилсан байдалд оршдог бол, Бурханы өмнө тайван байж чаддаггүй, өөрт чинь ямар нэг зүйл тохиолдоход Бурханд залбирч, үнэнийг эрж хайдаггүй бол, үргэлж дураараа үйлдэж, сатанлаг зан чанарынхаа дагуу амьдарч, биеэ тоосон зан чанараа илчилдэг бол, мөн Бурханы шинжилт, сахилгажуулалтыг хүлээн зөвшөөрдөггүй, Бурханыг дуулгавартай дагадаггүй бол ийм хүмүүс ямагт Сатаны өмнө амьдран, сатанлаг зан чанартаа хянуулдаг. Иймээс энэ мэт хүмүүс нь Бурханыг өчүүхэн төдий ч хүндэлдэггүй. Тэд муугаас зайлж ер чаддаггүй бөгөөд ёрын муу зүйл хийхгүй байлаа ч гэсэн боддог бүхэн нь ёрын муу, үнэнтэй холбоогүй байж, үнэний эсрэг явдаг. Тэгэхээр ийм хүмүүс үндсэндээ Бурхантай ямар ч холбоогүй байдаг уу? Тэд хэдийгээр Бурханд захирагддаг боловч Бурханы өмнө хэзээ ч тайлагнаагүй, Бурханд хэзээ ч Бурхан хэмээн хандаагүй, Бурханд хэзээ ч өөрсдийг нь захирдаг Бүтээгч хэмээн хандаагүй, мөн Бурханыг өөрсдийнхөө Бурхан, Эзэн гэдгийг хэзээ ч хүлээн зөвшөөрөөгүй байдаг бөгөөд Бурханыг зүрх сэтгэлдээ шүтэн мөргөе гэж хэзээ ч бодож үзээгүй байдаг. Ийм хүмүүс Бурханаас эмээнэ гэж юу гэсэн үг болохыг ойлгодоггүй бөгөөд ёрын мууг үйлдэх нь өөрсдийнх нь эрх гэж бодон, “Би хүссэнээ хийнэ. Өөрийнхөө хэргийг би өөрөө мэднэ, энэ нь өөр хэнд ч хамаагүй” гэж хэлдэг. Ёрын мууг үйлдэх нь өөрсдийнх нь эрх гэж тэд бодоцгоон, Бурханд итгэх итгэлийг нэг төрлийн тарни, нэг хэлбэрийн зан үйл хэмээн үздэг. Энэ нь тэднийг үл итгэгч болгодог бус уу? Тэд бол үл итгэгчид!

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Ямагт Бурханы өмнө амьдарсан цагт л авралын замаар алхаж чадна”-ээс

Лавлагаанд зориулсан номлол, нөхөрлөлийн эшлэлүүд:

Бурханы гэр бүл доторх хүн бүр Бурханд итгэдэг. Гэвч өөрсдийгөө Бурханд итгэдэг гэдэг атлаа зүрх сэтгэл дотроо Бурханы оршин тогтнолын талаар, байгаа бүхнийг Бурхан бүтээсэн гэдэг баримтын талаар, байгаа бүхнийг Бурхан захирдаг талаар, бие махбодтой болсон Бурхан, Бурханы үг, бас үнэний талаар эргэлздэг нэгэн төрлийн хүмүүс бий. Нэг тал нь, энэ бүхэн үнэн үү, үгүй юу гэдгийг тэд баталж чаддаггүй. Нөгөө тал нь, тэд мөн л эргэлзэж, энэ бүхнийг боломжгүй гэж итгэдэг. Зүрх сэтгэлдээ тэд юунд итгэдэг вэ? Тэд материаллаг ертөнцөд оршдог бүх зүйлд итгэдэг. Нүдээр харж, гараар хүрч болох бүхэнд итгэдэг. Тэд нүдээр харж болохгүй юунд ч сэжиглэнгүй хандлага баримталж, бүр хүлээн зөвшөөрөхгүй байхад хүрдэг. Ийм төрлийн хүмүүс Бурханд нэр төдий л итгэдэг боловч бодит байдал дээр бол зүгээр л үл итгэгчид юм. Барууны шашинд пасторуудын 25% буюу үндсэндээ 4 пастор тутмын 1 нь Эзэн Есүс Ариун Сүнснээс олдсон гэдэгт итгэдэггүй, Библийн талаар зарим нэг эргэлзээ өвөрлөдөг гэж би сонссон. Барууны пасторууд дунд үл итгэгчид ийм олон байдаг. Ялангуяа, хоёр дахь удаа бие махбодтой болсон Бурханы тухайд бол тэд бүр ч эсэргүүцдэг. Тэд Бурханыг зөвхөн тэнгэрт байдаг, хүмүүсийн дунд хэзээ ч ажиллахгүй гэдэгт итгэдэг. Үүний үр дүнд, Бурхан ирсэн гэж хэлсэн хэнийг боловч өрнөдийн дийлэнх пасторууд тэрс үзэлтэн гэж яллах болно. Та нар ийм хүмүүсийг үл итгэгчид гэхгүй гэж үү? Тэд бол үл итгэгчид юм. Үл итгэгчид Ариун Сүнсний ажилд итгэдэггүй. “Энэ чинь хүний бодож олсон зүйл байна. Хүний зүрх сэтгэлд агшин зуур онгод орж болдог, тэгээд заримдаа гэгээрч чаддаг. Харин энэ чинь Ариун Сүнсний ажилтай огт хамаагүй” гэж тэд хэлдэг. Тэд Ариун Сүнсний ажилд итгэдэггүй. Мөн Бурханы үгийг Бурхан хэлсэн гэдэгт итгэдэггүй. Тэд “Энэ үгийг хүн хэлсэн байна. Бурханы ийм үг хэлэхийг хэн харсан юм бэ? Бурхан яаж ийм зүйл хэлж чадах вэ? Үүнийг хүн хэлсэн” гэцгээдэг. Бие махбодтой болсон Бурханд юм уу Ариун Сүнсний ажилд итгэдэггүй, Бурханы үгийг Бурхан илэрхийлсэн гэдэгт бүр ч итгэдэггүй бүх хүн бол үл итгэгчид юм. Бурханд итгэх итгэл нь хэчнээн жинхэнэ гэж хэллээ ч гэсэн, тэд бол үл итгэгчид мөн. Үл итгэгч гэдэг нь Бурханд итгэдэггүй гэж хэлдэг хүн биш юм. Тэд амаараа Бурханд итгэдэг гэж хэлдэг ч, зүрх сэтгэл нь итгэдэггүй. Үл итгэгч байх гэж үүнийг хэлдэг бөгөөд тэднийг бас дүр эсгэгчид гэж хэлж болно.

Амийн оролтын тухай номлол ба нөхөрлөл III дахь “Төрөл бүрийн хүнийг хэрхэн ялган таних тухай”-аас

Фарисайчуудын мөн чанар нь хоёр нүүртэй байдал. Тэд Бурханд итгэдэг ч үнэнийг хайрладаггүй, эсвэл амийг эрж хайдаггүй. Тэд зөвхөн тэнгэр дэх тодорхойгүй Бурхан, өөрсдийн үзэл, төсөөлөлөө итгэдэг бие махбодтой болсон Христэд итгэдэггүй, эсвэл хүлээн зөвшөөрдөггүй. үнэндээ, тэд бол үл итгэгчид. Бурханд итгэх тэдний итгэл нь шашныг судлах, Бурханд итгэх итгэлийг судлах мэдлэгийн хэлбэр гэж үзэх явдал юм. Тэдний амин зуулга нь Библи болон шашныг судлахаас хамаардаг. Тэдний зүрх сэтгэлд, Библи бол тэдний амин зуулга юм. Библийн мэдлэг хийгээд шашны онолыг сайн тайлбарлах тусам улам олон хүн тэднийг шүтэж, индэр дээр улам өндөрт, бат бэх зогсож байр суурь нь улам бэхжих болно гэж тэд боддог. Фарисайчууд зөвхөн байр суурь, амин зуулгынхаа төлөө амьдардаг, үнэнээс залхаж, түүнийг жигшдэг хүмүүс тул Эзэн Есүс махбод болоод, ажлаа хийхээр ирэх үед тэд байр суурь, амин зуулгаа хамгаалахын тулд үзэл, төсөөлөл хийгээд библийн мэдлэгээ гөжүүдлэн баримталсан бөгөөд Эзэн Есүсийг эсэргүүцэн яллаж, Бурханы эсрэг байхын тулд бүхнээ дайчилсан.

Шашин дотор, хүмүүс бүгд фарисайчуудын хяналт дор Бурханд итгэж, тэднийг бүрэн дагаж бас сонсдог. Тэдний нэгэн адил тэд Библи хийгээд шашин судлалд суралцаж, зөвхөн библийн мэдлэг, шашны онолыг ойлгоход анхаарч, үнэнийг эрж хайж, эсвэл Эзэний үгийг хэрэгжүүлэхэд огт анхаардаггүй. Тэд фарисайчуудтай адил тэнгэр дэх тодорхойгүй Бурханд л итгээд эцсийн өдрүүдийн төгс Хүчит Бурханд итгэдэггүй. Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үнэн хэчнээн эрх мэдэлтэй, хүч чадалтай байлаа гээд тэд өөрсдийн үзэл, төсөөллийг гөжүүдлэн баримталсаар байгаа бөгөөд Төгс Хүчит Бурханыг эсэргүүцэж, яллахад пастор, ахлагч нарыг дагасаар байна. Ийм хүмүүс фарисайчуудтай адил бөгөөд фарисайчуудын Бурханыг эсэргүүцдэг замаар явж буйг хэлээд ч хэрэггүй! Ийм хүмүүс фарисайчуудыг дагахгүй байлаа ч фарисайчуудтай адил төрлийнх хэвээр байх бөгөөд фарисайчуудын үр удам мөн. Учир нь тэдний уг чанар, нь адил юм. Тэд бүгд үнэнийг хайрладаггүй, зөвхөн өөрсдөдөө итгэдэг үл итгэгчид мөн! Тэд үнэнийг жигшиж, Христийн эсрэг байдаг антихристүүд!

Хаанчлалын сайн мэдээний тухай сонгодог асуулт, хариултаас

Өмнөх: Өмнөх үг

Дараах: 1. Эцсийн өдрүүдэд Бурхан бие махбодтой болж, ажиллахын тулд хүний Хүү болон гарч ирнэ гэж Эзэн Есүс Өөрөө зөгнөсөн

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

22. Хүнийг дагах гэж юу вэ?

Холбогдолтой Бурханы үг:Зарим хүн шүүлтэд байтугай, үнэнд ч баясдаггүй. Харин тэд хүч чадал, эд баялагт баясдаг; ийм хүмүүсийг эрхтэн...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх