Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бид хамгийн их ерөөгдсөн

Бурханы нигүүлслээр бид

Түүний хайр татам байдлыг хардаг.

Өнөөдөр бид Түүнийг хайрлахаар эрмэлздэг.

Энэ үед хаанчлалын сургалтыг хүлээн авах хүсэлтэй.

Энэ бүгд Бурханы нигүүлсэл бөгөөд

Тэр үүгээр биднийг өргөдөг.

Энэ тухай би бодохдоо

Бурханы хайр татам байдлыг мэдэрдэг.

Бурхан үнэхээр бидэнд хайртай,

эс бөгөөс бид үүнийг мэдрэхгүй.

Энэ нь биднийг ариун хүмүүсээс илүү,

бусдаас илүү ерөөлтэй гэдгийг харуулдаг.

Иймд Бурхан үргэлж, сүүлийн эрин үеийн хүмүүс

ерөөгдсөн, ерөөгдсөн гэж хэлдэг.


Энэ бүгд Бурханы төлөвлөгөө,

Бурхан биднийг эцсийн өдрүүдэд

авахаар урьдаас тогтоосон.

Ингэснээр бүх ертөнц биднээр дамжуулан

Бурханы алдрыг харах юм.

Бид Бурханы төлөвлөгөөний жимс,

Түүний ажлын охь юм.

Энэ тухай би бодохдоо

Бурханы хайр татам байдлыг мэдэрдэг.

Бурхан үнэхээр бидэнд хайртай,

эс бөгөөс бид үүнийг мэдрэхгүй.

Энэ нь биднийг ариун хүмүүсээс илүү,

бусдаас илүү ерөөлтэй гэдгийг харуулдаг.

Иймд Бурхан үргэлж, сүүлийн эрин үеийн хүмүүс

ерөөгдсөн, ерөөгдсөн гэж хэлдэг.


Бурханы үг, Түүний бидэн дээр хийдэг ажил

Өнгөрсөн үеүдийнхээс хэдэн сая дахин илүү.

Израильд ч, Петртэй хамтдаа ч,

Бурхан ингэж их ажиллаагүй, ийм ихийг хэлээгүй.

Энэ тухай би бодохдоо

Бурханы хайр татам байдлыг мэдэрдэг.

Бурхан үнэхээр бидэнд хайртай,

эс бөгөөс бид үүнийг мэдрэхгүй.

Энэ нь биднийг ариун хүмүүсээс илүү,

бусдаас илүү ерөөлтэй гэдгийг харуулдаг.

Иймд Бурхан үргэлж, сүүлийн эрин үеийн хүмүүс

ерөөгдсөн, ерөөгдсөн гэж хэлдэг.

Бид ерөөгдсөн.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос


Өмнөх:Жинхэнэ залбирлын үр нөлөө

Дараах:Бурханы дийлэнх ажил нь үгээр биелэгддэг

Танд таалагдаж магадгүй