Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар “Та нар үйл хэргээ анхаарах учиртай” (Монгол хэлээр)

Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар “Та нар үйл хэргээ анхаарах учиртай” (Монгол хэлээр)

1025 |2019-04-12

Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн: “Та нарт оршин тогтнох хөрөнгө дутдаг ба Намайг юм уу үнэнийг мэдэх суурь байдаггүй. Та нарын итгэл ердөө л тодорхойгүй итгэл үнэмшил дээр, эсвэл бүхэлдээ хоосон сургаалд үндэслэсэн шашны зан үйл болон мэдлэг дээр суурилсан байдаг. Өдөр бүр Би та нарын үйл хөдлөлийг ажиглаж, санаа зорилго, ёрын муу үр жимсийг чинь шинжилж байдаг. Хэзээ ч хөдөлгөөгүй Миний тахилын ширээн дээр зүрх сэтгэл болон сүнсээ үнэхээр тавьсан нэгнийг Би ер олоогүй. Иймд Би илэрхийлэхийг хүссэн бүх үгээ ийм хүн төрөлхтөнд хий дэмий цутгахыг хүсэхгүй байна. Би дуусгаагүй ажлаа дуусгаж, Өөрийн хараахан авраагүй хүн төрөлхтнийг аврахаар зүрх сэтгэлдээ төлөвлөж байна. Гэсэн хэдий ч, Миний авралыг болон Миний үгний хүнд хайрладаг үнэнийг Намайг дагадаг бүхэн хүлээн аваасай гэж Би хүсдэг. Нэг л өдөр нүдээ аних үедээ чи тэнгэрийг түнэр харанхуй бүрхсэн, орь дуу хэзээ ч тасардаггүй баргар хүйтэн ертөнцийг бус, агаар нь анхилуун үнэрээр дүүрэн, амийн усны булаг урссан ертөнцийг харна гэж Би найдаж байна. ”


Санал болгож буй видеонууд:

Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар “Бурхан бол бүх бүтээлийн Эзэн”

Ариун Сүнсний үг“Христийн мөн чанар бол тэнгэрлэг эцгийн хүсэлд дуулгавартай байх юм”(Монгол хэлээр)


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах