“Хэн миний Эзэн бэ” кино клип: Эзгүй чуулган сэргэсэн нь (Монгол хэлээр)

“Хэн миний Эзэн бэ” кино клип: Эзгүй чуулган сэргэсэн нь (Монгол хэлээр)

739 |2018-09-29

Эх хувийг нь үзэх

Ахлагч Лиу Жижунгийн чуулганы уулзалтын газар дахь ах эгч нар Библийн дөнгөнөөс салсныхаа дараа эцсийн өдрүүдийн Төгс Хүчит Бурханы ажлын талаар онлайнаас уншив. Төгс Хүчит Бурханы үгийг уншсанаар тэд амийн амьд усаар тэжээгдэж, анхны итгэл, хайраа сэргээж, Төгс Хүчит Бурхан бол Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт гэдгийг зүрх сэтгэлдээ баталж чадлаа. Ахлагч Лиу Жижунг ийм зүйл тохиолдохыг хараад Библийг тавьж, эцсийн өдрүүдийн Бурханы ажлыг судлахаар эрж хайж чадсан болов уу? Энэ богино хэмжээний видеог үзнэ үү!

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах