Христийн сүмийн шинэ магтан дуу “Махбод дахь Бурханыг хэн мэдсэн бэ”

907 |2019-01-04

Чи Бурханы гэрийн гишүүн

Бурханы хаанчлалд үнэнч учраас

хийдэг бүхэн чинь Бурханы стандартад нийцэх ёстой,

Бурханы шаардсан стандартад нийцэх ёстой.

Хөвөгч үүл бүү болоорой

харин цайран гялтганах цас болж,

мөн чанар, үнэ цэнийг нь эзэмшээрэй гэж

Бурхан чамаас гуйдаг.

Бурхан ариун газраас ирсэн учраас

Мөн чанаргүй, зөвхөн нэр төдий лянхуа цэцэгтэй адилгүй

Учир нь энэ нь ариун газраас биш,

намаг балчгаас гарсан билээ


Шинэ тэнгэр газар дээр бууж

Шинэ газар тэнгэр дээгүүр түгэх үе нь

Бурхан ажлаа албан ёсоор хүмүүсийн дунд хийх үе юм.

Хүмүүсийн дундаас Бурханыг мэдэх хүн байна уу?

Бурханы ирэх мөчийг хэн харсан бэ?

Бурхан нэртэй байгаад зогсохгүй

Мөн чанартай гэдгийг хэн харсан бэ?

Бурхан цагаан үүлсийг гараараа холдуулж,

тэнгэрийг ойроос ажигладаг.

Бурханы гараар зохицуулагддаггүй зүйл

огторгуйд байхгүй.

Бурханы гар бүхнийг зохицуулдаг

Огторгуйн хүмүүсээс хэн ч

Бурханы хүчирхэг үйл хэрэгт

өчүүхэн чармайлт гаргахгүй байна.

Бурхан газар дээрх хүмүүсээс хэзээ ч ихийг шаарддаггүй

Учир нь Бурхан үргэлж бодит Бурхан байсаар ирсэн

учир нь Бурхан хүнийг бүтээсэн, хүнийг сайн мэддэг

Хүнийг Тэр тун сайн мэддэг, Тэр бол Төгс Хүчит билээ.


“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.


Энэ ведионы зарим материалыг:

AA VFX, Amitai Angor https://www.youtube.com/dvdangor2011

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах