Бурханы үгийн магтан дуу “Хүний авралын төлөө Бурхан хоёр удаа махбод болсон” Praise and worship

1562 |2019-10-18

Хүн төрөлхтнийг аварч, Сатаныг ялахаар

Бурхан хоёр удаа махбод болсон.

Сүнсээр ч бай, бие махбодоор ч бай

зөвхөн Бурхан л Сатантай тэмцэж чадна.


Тэнгэрэлчүүд хэзээ ч Сатантай тэмцэж чадахгүй,

өө, хүн бол бүр хэзээ ч чадахгүй.

Тэнгэрэлчүүд хүчгүй, харин хүмүүс завхарсан;

хүн хөндлөнгөөс ч оролцох чадваргүй.

Бурхан хүний амин дээр ажиллахаар болбол,

газарт хүн дээр ажиллахыг хүсвэл,

ажил ба ялгамж чанараараа Өөрөө хүнийг аврахын тулд

Тэр махбод болж, махан биеийг өмсөх ёстой.

Хүн төрөлхтнийг аварч, Сатаныг ялахаар

Бурхан хоёр удаа махбод болсон.

Сүнсээр ч бай, бие махбодоор ч бай

зөвхөн Бурхан л Сатантай тэмцэж чадна.


Сатантай хийх тэмцлийг Бурхан л хийх боломжтой,

хүн тэмцэх ямар ч боломжгүй.

Хүний үүрэг бол захирагдах, хүний үүрэг бол дагах.

Хүн шинэ эринийг нээх ажлыг хийж чадахгүй.

Бурханы Өөрийн удирдлага дор л

хүн Бүтээгчийг хангалуун байлгаж чадна.

Ингэснээр Сатан гарцаагүй ялагддаг.

Хүний хийж чадах бүх зүйл нь энэ.

Хүн төрөлхтнийг аварч, Сатаныг ялахаар

Бурхан хоёр удаа махбод болсон.

Сүнсээр ч бай, бие махбодоор ч бай

зөвхөн Бурхан л Сатантай тэмцэж чадна.


Хэрэв энэ ажлыг Бурханы Сүнс хийсэн бол,

энэ ажлыг хүний гараар хийсэн бол,

энэ тулаан

хэзээ ч үр дүнд хүрэхгүй, бас төгсөхгүй.

Шинэ тулаан эхлэх бүрд,

шинэ эриний ажил эхлэх болгонд,

Бурхан Өөрөө ажлаа хийж,

бүхий л эрин үеийг биечлэн удирддаг.

Тэр хүн төрөлхтөнд шинэ зам нээдэг.

Шинэ эрин бүрд Сатантай хийх шинэ тулаан эхэлдэг,

үүгээр хүн илүү шинэ, үзэсгэлэнтэй ертөнцөд ордог,

Бурханы Өөрийн удирддаг шинэ эринд ордог.

Хүн төрөлхтнийг аварч, Сатаныг ялахаар

Бурхан хоёр удаа махбод болсон.

Сүнсээр ч бай, бие махбодоор ч бай

зөвхөн Бурхан л Сатантай тэмцэж чадна.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.


Санал болгож буй видеонууд:

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах