Magtan duu 2019 “Бурханы аврах хүмүүс Түүний зүрх сэтгэлд хамгийн чухал” (Worship Song)

Magtan duu 2019 “Бурханы аврах хүмүүс Түүний зүрх сэтгэлд хамгийн чухал” (Worship Song)

3640 |2019-05-26

Бурханы авралын ажил нь хэр ач холбогдолтой вэ гэвэл

Түүний хувьд бусад бүх зүйлээс илүү чухал.

Зөвхөн бодол ба үгээр биш,

зорилготой төлөвлөгөө болон хүслээр

Тэр хүн төрөлхтний төлөө бүхнийг хийдэг.

Өө Бурханы авралын ажил

хүн, Бурхан хоёрт хэчнээн ач холбогдолтой вэ.

Бурхан хэчнээн завгүй вэ, ямар их хүч чармайлт вэ.

Ажил нь хэчнээн хүнд байсан ч,

ямар ч бэрхшээл тохиолдсон,

хүн хэчнээн сул дорой, тэрслүү байх нь хамаагүй,

Бурханыг юу ч зогсоож чадахгүй, юу ч хэцүү биш,

юу ч хэцүү биш.


Тэр Өөрийн ажлыг удирдаж,

бүх зүйл, бүх хүнийг захирдаг.

Урьд нь хэзээ ч хараагүй асар их үнээр

ажлаа хийхдээ Бурхан хүнд бага багаар,

Тэр юу болох, Түүнд юу байгааг,

мөн төлсөн төлөөс, мэргэн ухаан,

хүч чадал, зан чанараа илчилдэг.

Тиймээс бүх ертөнц даяар

Бурханы удирдаж, аврахыг зорьсон хүмүүсээс өөр

ямар ч бүтээл Бурхантай ийм ойр,

Тийм дотно харилцаатай байгаагүй.

Ажил нь хэчнээн хүнд байсан ч,

ямар ч бэрхшээл тохиолдсон,

хүн хэчнээн сул дорой, тэрслүү байх нь хамаагүй,

Бурханыг юу ч зогсоож чадахгүй, юу ч хэцүү биш,

юу ч хэцүү биш.


Удирдаж, аврахаар сонгосон нэгэнтэйгээ

Бурхан хэчнээн ойр, дотно байна вэ.

Энэ ертөнцөд өөр хэн

Бурхантай ийм дотно байсан бэ?

Бурханы зүрхэнд тэд хамгийн чухал,

Тэр тэднийг бүгдээс дээгүүр үнэлдэг.

Тэд Бурханыг хэчнээн өвтгөж, дуулгаваргүй байвч

Бурхан тэдний төлөө агуу үнэнийг төлж,

эцэж цуцаж , гомдож, харамсалгүй ажиллан,

нэг л өдөр хүмүүс Түүний үгээр хөдлөнө гэдгийг

Тэр мэддэг.

Тэд Бурханы дуудлагаар сэрж,

Түүнийг бүгдийн Эзэн гэдгийг ухаарч

Түүн рүү эргэх болно.

Ажил нь хэчнээн хүнд байсан ч,

ямар ч бэрхшээл тохиолдсон,

хүн хэчнээн сул дорой, тэрслүү байх нь хамаагүй,

Бурханыг юу ч зогсоож чадахгүй, юу ч хэцүү биш,

юу ч хэцүү биш,

юу ч хэцүү биш.


“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах