Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Магтан дууны бүжиг 2019 “Бурханыг магтах гэж бид баяр хөөртэйгөөр цугладаг” Энэтхэг бүжигМагтан дууны бүжиг 2019 “Бурханыг магтах гэж бид баяр хөөртэйгөөр цугладаг” Энэтхэг бүжиг Магтан дууны бүжиг 2019 “Бурханы агуу ажил гүйцэлдлээ”  Бурхан алдаршсаныг магтан дуулъяМагтан дууны бүжиг 2019 “Бурханы агуу ажил гүйцэлдлээ” Бурхан алдаршсаныг магтан дуулъя Magtan duu “Бурхан алдар суугаа Зүүн зүгт аваачсан” Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтахMagtan duu “Бурхан алдар суугаа Зүүн зүгт аваачсан” Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтах Магтан дуу “Христийн хаанчлал хүмүүсийн дунд биеллээ олдог” Бурханы ажил биелэгдсэнийг магтацгааяМагтан дуу “Христийн хаанчлал хүмүүсийн дунд биеллээ олдог” Бурханы ажил биелэгдсэнийг магтацгаая Тай Чи бүжиг | “Бурханы илрэлтийн утга учир” | Эзэний дахин ирэлтийг магтан дуулъяТай Чи бүжиг | “Бурханы илрэлтийн утга учир” | Эзэний дахин ирэлтийг магтан дуулъя Шинэ тэнгэр, газар илэрсэн – “Орчлон ертөнц мөн хязгааргүй уудам орон зай Бурханыг магтаж байна”Шинэ тэнгэр, газар илэрсэн – “Орчлон ертөнц мөн хязгааргүй уудам орон зай Бурханыг магтаж байна” Бурханы хайранд амьдаръя | Магтанын бүжиг “Сайхан хайрын дуу”Бурханы хайранд амьдаръя | Магтанын бүжиг “Сайхан хайрын дуу” Дүүрэн магтан | Латин бүжиг “Бурханы ажил биелэгдсэнийг магтан дуулъя”Дүүрэн магтан | Латин бүжиг “Бурханы ажил биелэгдсэнийг магтан дуулъя” Бурханы хайранд амьдаръя – Магтаалын бүжиг “Сайхан хайрын дуу” | Төгс Хүчит Бурханы ЧуулганБурханы хайранд амьдаръя – Магтаалын бүжиг “Сайхан хайрын дуу” | Төгс Хүчит Бурханы Чуулган Эзэн Есүсийн дахин ирэлтийг угтацгаая – Магтан ба мөргөл“Сайхан Канаан нутаг дахь баяр баясгалан”Эзэн Есүсийн дахин ирэлтийг угтацгаая – Магтан ба мөргөл“Сайхан Канаан нутаг дахь баяр баясгалан” Бурханы хайр – баллет бүжиг “Бурхан намайг авраагүй бол”Бурханы хайр – баллет бүжиг “Бурхан намайг авраагүй бол”

Шинэ тэнгэр, газар илэрсэн – “Орчлон ертөнц мөн хязгааргүй уудам орон зай Бурханыг магтаж байна”

Дуу бүжгийн видеонууд   1561  

Танилцуулга

Ай... дуунууд олон, бүжиг наадам уян тансаг;

орчлон ертөнц ба дэлхийн төгсгөл оргилон буцлах тэнгис болно.

Ай... тэнгэр шинэ, газар дэлхий шинэ.

Өргөн уудам орчлон магтаалаар дүүрэн;

бид баяр хөөрөөр бялхан хашгирч, дэвхцэн байна.

Уулс уулстай, ус устай нэгдэнэ,

ах дүүс, эгч дүүс бүгд зүрх сэтгэлээрээ нэгдэнэ.

Бурханыг магтах бидний магтаал үл тасарна. Бүтээлүүд Бурханд хайртай

бөгөөд хамтдаа шүтэн мөргөхөөр

Түүний сэнтийн өмнө баяр хөөртэйгээр ирнэ.

Бурхан Cион ууланд, Өөрийн Зөвт байдал, ариун байдлаа

орчлон ертөнцөд илчилсэн.

Бурханы бүх ард Бурханыг тасралтгүй магтан баяр хөөрөөр гэрэлтэнэ

Бурханыг магтъя! Бурханыг магтъя!

Халлелуяа! Бурханыг магтъя! Бурханыг магтъя!

Бурханыг хайрлахын тулд бид үнэн зүрх сэтгэлээ өргөл болгох ёстой.

Төгс Хүчит Бурханыг магтахын тулд дуул, бүжиглэ.

Магтсан дуу хоолой тэнгэр нэвтэлнэ.

Эр, эм, хөгшин залуугүй хамтдаа тэр дуу хоолойг барьж авцгаая.

Та дуугаа өргө, би бүжгээ бүжье, та дуул би хамтаръя.

Диавол-агуу улаан луу ичгүүртэй еэ;

Төгс Хүчит үнэн Бурханы нэр алдаршсан.

Бурханы зөвт зан чанарыг Түүний ажлаас бид бүгдээрээ олж харсан.

Төгс Хүчит Бурхан бол зөвт Бурхан.

Бурханы бүх хүмүүс Түүний гайхамшигт төрхийг харсан.

Бид бүгдээрээ Түүнд мөнхөд итгэмжтэй байж

Бурханыг хайрлах, сэтгэлийг нь ханамжтай байлгах замыг хөөдөг.

Бурханыг магтъя! Бурханыг магтъя!

Халлелуяа! Бурханыг магтъя! Бурханыг магтъя!

Ирээрэй! Бурханыг магтацгаая!

Ирээрэй! Бурханыг магтацгаая!

Ирж байна!

Уулс баясан ус инээж байна,

бүх үндэстнүүд, бүх хүмүүс аз жаргалтайгаар инээцгээж байна.

Ямар сайхан шинэ үзэгдэл вэ?

Шинэ тэнгэр, шинэ газар, шинэ хаанчлал!

Бид Бурханд зориулан бүжиглэж, шинэ дуунууд дуулна;

бид үнэхээр баяр хөөртэй байна.

Хамгийн сайхан дуунуудыг Бурханд зориулан дуулдаг,

хамгийн өгөөмөр бүжгүүдийг Бурханд зориулан үзүүлдэг.

Чин үнэнч сэтгэлийг Бурханд өргөн барьдаг,

үнэнч зүрх сэтгэлийг Бурханд өргөн барьдаг.

Бурханы бүх хүмүүс болон бүх юмс

Түүнийг мөнхөд, тасралтгүй магтана. Ай!

Өө! Сион үнэхээр цуутай!

Бурханы оршин суух газар гэрлийн цацрагаар гялбана.

Алдар цуу нь бүхий л орчлон ертөнц даяар гэрэлтэн гийнэ.

Төгс Хүчит Бурхан инээмсэглэлээр өмсгөл хийж,

бүхий л орчлон ертөнцийн шинэ дүр төрхийг харан сэнтийдээ заларна. Хэй!

"Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя" номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд