Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Танилцуулга

Шүүлтийн ажлыг Өөрөө хийхийн тулд эцсийн өдрүүдэд Бурхан бие махбодтой болсон гэдгийг Зүүний Аянга гэрчилдэг. Гэхдээ Хуулийн эрин үе дэх Бурханы ажил нь Мосег ашиглан хийгдсэн юм. Тэгвэл эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил хүмүүсийг ашиглан үүнтэй адилхан байдлаар хийгдэж болохгүй гэж үү? Яагаад Бурхан Өөрөө бие махбодтой болж, үүнийг хийх хэрэгтэй байдаг юм бэ? Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлдэг “Шүүлтийн ажил бол Бурханы Өөрийнх нь ажил юм, иймд үүнийг Бурхан Өөрөө аяндаа хийх ёстой; хүн үүнийг Түүний оронд хийж чадахгүй. Шүүлт бол үнэнээр дамжуулан хүмүүсийг байлдан дагуулах явдал тул энэ ажлыг хүмүүсийн дунд хийхийн тулд Бурхан махбод болсон дүрээр гарч ирэх нь тодорхой юм.” (Үг нь Махбодоор Илэрсэн).

Цааш нь