Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

“Сүсэг бишрэлийн нууц”киноны клип:Христ бол үнэн, зам, амь гэдгийг хэрхэн мэдэх вэ?(Монгол хэлээр)

Кино клипүүд   620  

Танилцуулга

Бурханы хоёр удаагийн бие махбод бололт нь хоёулаа “Христ бол үнэн, зам, амь” гэдгийг гэрчилдэг. Яагаад Христ бол үнэн, зам, амь гэж хэлдэг вэ? Эзэн Есүсийг дагасан элч нар болон агуу сүнслэг хүмүүс ч бас олон зүйлийг, хүнд асар их ашиг тустай зүйлсийг хэлсэн, тэгвэл тэдгээр нь яагаад үнэн, зам, амь биш юм бэ? Энэ хоёр талын хоорондох ялгааг бид хэрхэн ойлгох ёстой вэ?

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд