Христийн чуулганы магтан дуу “Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлын ач холбогдол”

814 |2018-10-04

Бурхан шүүлтийн ажлаа хийхдээ

Хоёр, гуравхан үгээр

Хүний уг чанарыг тодорхой болгодоггүй

Харин аажмаар удаан хугацааны турш илчилж,

харьцаж, засдаг

Энэ төрлийн анагаалтыг энгийн үгээр орлуулж болохгүй,

Харин хүнд огт байдаггүй үнэнээр орлуулдаг

Зөвхөн ийм ажлыг шүүлт гэж үздэг

Зөвхөн ийм шүүлтээр л хүн Бурханыг

зүрхээрээ болон амаараа дуулгавартай дагаж,

Түүний тухай жинхэнэ мэдлэгийг өгдөг

Шүүлтийн ажил нь хүнд Бурханы дүр төрх болон

өөрийнх нь тэрслүү байдлын талаар мэдлэг өгдөг

Энэ нь түүнд Бурханы ажлын хүсэл, зорилго,

хүний ойлгохгүй нууцлаг байдлын тухай заадаг

Ингэснээр хүн өөрийн гэмт завхрал,

муу муухайгаа олж хардаг

Зөвхөн ийм ажлыг шүүлт гэж үздэг

Зөвхөн ийм шүүлтээр л хүн Бурханыг

зүрхээрээ болон амаараа дуулгавартай дагаж,

Түүний тухай жинхэнэ мэдлэгийг өгдөг

Бурханы ажлын эдгээр үр нөлөөг

Шүүлтийн ажил л авчирдаг

Бодит байдалд,

Энэ бүхэн Бурханы үнэн, зам болон амийг

Түүнд итгэсэн хүн бүрт нээж өгөхийн төлөө билээ

Энэ бол Бурханы шүүлтийн ажил юм

Зөвхөн ийм ажлыг шүүлт гэж үздэг

Зөвхөн ийм шүүлтээр л хүн Бурханыг

зүрхээрээ болон амаараа дуулгавартай дагаж,

Түүний тухай жинхэнэ мэдлэгийг өгдөг

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах