Бурханы үгийн магтан дуу “Бурхан бие махбодтой болсны эрх мэдэл ба ач холбогдол” (Worship Song)

Бурханы үгийн магтан дуу “Бурхан бие махбодтой болсны эрх мэдэл ба ач холбогдол” (Worship Song)

1325 |2019-06-20

Хүний бие бялдар, мэдлэг, хайр болон үнэнч зан,

дуулгавартай байдал, хүний хардаг бүхэн

үгийн шүүлтээс гаралтай байдаг.

Итгэл чинь Түүний үгээс болж зогсдог.

Үүгээр дамжуулан хүн

Бурханы гайхалтай ажлыг хардаг:

Хүний мэдлэгээс цааш агуу нууцууд,

гайхамшгууд хаа сайгүй бий.

Иймд олон хүн дуулгавартай дагасан.

Түүний үгийн шүүлтийг хэн ч давдаггүй,

ямар ч харанхуй Түүний эрх мэдлийг дийлдэггүй.

Тэр бие махбодтой болсон тул

Түүний эрх мэдэл, үгийн шүүлтийг

хүн дуулгавартай дагадаг.

Хэзээ ч дуулгавартай байгаагүй хүмүүс

Түүний үгтэй нүүр тулаад Бурханд өвдөг сөгддөг.

Түүний үгийн шүүлтэд тэд бөхийж,

хэзээ ч хэлээрээ судалж эсвэл шүүдэггүй.

Бурханы махбод жирийн мэт харагдавч,

Түүний үг хүнд бүрэн эрх мэдлийг нь харуулдаг.

Тэр бол Бурхан Өөрөө,

Түүний үг Бурханы Өөрийнх нь илэрхийлэл.

Хэн ч Түүнийг зөрчиж чадахгүй,

Тэр бол махбод дахь Бурхан.

Түүний үгийн шүүлтийг хэн ч давдаггүй,

ямар ч харанхуй Түүний эрх мэдлийг дийлдэггүй ээ.

Тэр бие махбодтой болсон тул

Түүний эрх мэдэл, үгийн шүүлтийг

хүн дуулгавартай дагадаг.

Бие махбодтой болсон Бурхан Өөрийн үгээ хүргэдэг,

ингэснээр чихтэй бүхэн

Түүний шүүлтийг сонсож, хүлээн авах юм.

Бурхан Өөрийгөө сүнс хэлбэрээр харуулснаар

хүнийг айлгаж, дуулгавартай болгодоггүй.

Хүний гүнд нуугдсан жинхэнэ зан чанар,

энэ бодит, өвөрмөц ажлаар илчлэгддэг,

ингэснээр хүн түүнийг таньж, өөрчлөгдөх юм.

Бурханы шүүлт практик бөгөөд үгээр хүргэгддэг.

Энэ бол Бурхан бие махбодтой болсны

эрх мэдэл ба ач холбогдол.

Түүний үгийн шүүлтийг хэн ч давдаггүй,

ямар ч харанхуй Түүний эрх мэдлийг дийлдэггүй.

Тэр бие махбодтой болсон тул

Түүний эрх мэдэл, үгийн шүүлтийг

хүн дуулгавартай дагадаг.

 

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос


Санал болгож буй видеонууд:

Magtan duu 2019 “Бурханы аврах хүмүүс Түүний зүрх сэтгэлд хамгийн чухал” (Worship Song)

Гоё магтан дуу “Бурханы хайр болон мөн чанар аминч бус ” (Praise and Worship Song)


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах