Киноны хэсэг: Бурханы ашигладаг хүмүүсийн ажил болон шашны удирдагчдын ажлыг ялган салгах нь

594 |2019-01-20

Шашны ертөнцөд олон хүн, авьяас, чадвартай пасторууд, ахлагчдын гүйцэтгэдэг ажлыг Бурханы ашигладаг хүмүүсийн ажил гэж авч үздэг бөгөөд тэднийг сохроор шүтэж, дагадаг. Тэд Бурханд олон жил итгэсний дараа үнэний талаарх өчүүхэн төдий ч ойлголтгүй, мөн амь зан чанар нь огт өөрчлөгдөхгүй байх хэмжээнд хүртэл шашны Фарисайчуудын тайлбарладаг библийн мэдлэг, теологийн онол, хүний үзэл болон төсөөлөлтэй нийцдэг тэрс үзэл, төөрөгдөлд хууртаж, хянуулдаг. Тэд Бурханыг эсэргүүцдэг Фарисайчуудын замаар өөрийн эрхгүй алхдаг. Тэгвэл Бурханы ашигладаг хүмүүс болон шашны удирдагчид, алдартай хүмүүсийн ажлын хоорондох жинхэнэ ялгаа юу вэ?


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах