Христийн чуулганы магтан дуу “Үнэн замыг эрж хайх зарчмууд”

Христийн чуулганы магтан дуу “Үнэн замыг эрж хайх зарчмууд”

941 |2018-10-24

Ямар үндсэн зарчмууд үнэн замыг заадаг вэ?

Сүнс ажиллаж, үнэн илэрхийлэгдэж байгаа эсэхийг хар;

хэнийг гэрчилж, юу авчирч байгааг хар.

Учир нь Бурханд итгэх нь

Бурханы Сүнсэнд итгэхийг хэлдэг.

Бие махбодтой Бурханд итгэх итгэл нь

Тэр бол Бурханы Сүнсний биелэл гэдэг итгэл юм.

Тэр махан бие Бурханы Сүнсээс ирсэн,

Тэр бол махбод болсон Үг билээ.

Үнэн зам. Үнэн зам. Үнэн зам.

Энэ замд үнэн байгаа эсэхийг чи харах ёстой.

Үнэн бол энгийн хүний амь зан чанар,

хэвийн мэдрэмж, ойлголт, мэргэн ухаан,

хүн байх үндсэн мэдлэг.

Бүтээлийн цаг үед Бурхан үнэнийг хүнд зориулсан.

Зам нь хэвийн амьдралд хөтөлдөг үү?

Үнэн нь хэвийн хүн чанарыг шаарддаг уу?

Энэ нь бодитой, цагаа олсон уу?

Энэ замд үнэн байвал, хүний туршлага бодитой,

хүн чанар, мэдрэмж нь бүрэн,

Сүнслэг амьдрал, махан биеийн амьдрал нь эмх цэгцтэй,

сэтгэл хөдлөл нь хэвийн байна.

Үнэн зам. Үнэн зам. Үнэн зам.

Үнэн замыг таних бас нэгэн дүрэм бий.

Бурханы тухай мэдлэгээ, өсгөхөд

энэ зам хүнд тусалдаг уу?

Үнэн нь хүний зүрхэнд Бурханыг гэх хайрыг өдөөж,

хүнийг Түүн рүү ойртуулах болно.

Үнэн нь бодит байдлыг авчирч, амийн хангалтыг өгдөг.

Эдгээр зарчмыг олж, үнэн замыг олоорой,

Үнэн зам. Үнэн зам. Үнэн зам.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах