Христийн чуулганы дуу “Бурханы хүрэхийг хүссэн замд ямар ч хүч саад болж чадахгүй”

844 |2018-10-20

Бурхан өнөөдөр Өөрийн ажлыг хийхээр

дэлхий дээр эргэж ирсэн.

Түүний ажлын эхний зогсоол бол

дарангуйлагчдын цуглаан болох

Хятад буюу бурхангүй үзлийн бат бэх цайз юм.

Өөрийн мэргэн ухаан, хүч чадлаараа

Бурхан бүлэг хүмүүсийг олж авсан.

Энэ хугацаанд Хятадын эрх баригч нам

Түүнийг бүх талаар мөшгөн хөөж

Тэр амарч, толгой хоргодох ч газаргүй

маш их зовлон амссан билээ.

Гэсэн ч Бурхан ажилласаар,

хийх ёстой зүйлээ хийсээр байна:

Дуу хоолойгоороо айлдаж, сайн мэдээ түгээдэг.

Бурханы хүрэхийг хүссэн зүйлд ямар ч улс

Ямар ч хүч саад болж чадахгүй.

Бурханы ажилд саад учруулж,

Түүний үгийг эсэргүүцэж байгаа,

Түүний төлөвлөгөөнд саад учруулагчид

Эцэстээ Бурханы шийтгэлийг хүртэх болно,

шийтгэлийг хүртэх болно.

Бурханы төгс хүчийг хэн ч төсөөлж чадахгүй.

Бурханыг дайснаа хэмээн үздэг Хятад зэрэг үндэстэнд

Бурхан Өөрийн ажлаа хэзээ ч зогсоогоогүй.

Харин ч улам олон хүн Түүний ажил, үгийг

хүлээн авдаг билээ.

Бурхан хүн нэг бүрийг аврахын тулд бүхнийг хийдэг,

Тэр хүн бүрийг аварч чадна.

Бурханы хүрэхийг хүссэн зүйлд ямар ч улс

Ямар ч хүч саад болж чадахгүй (саад болж чадахгүй).

Бурханы ажилд саад учруулж,

Түүний үгийг эсэргүүцэж байгаа,

Түүний төлөвлөгөөнд саад учруулагчид

Эцэстээ Бурханы шийтгэлийг хүртэх болно,

шийтгэл хүртэх болно.

Хэрэв хүн Бурханы ажлыг эсэргүүцвэл

Бурхан тэр хүнийг шууд там руу илгээх болно.

Хэрэв улс орон Бурханы ажлыг эсэргүүцвэл

Бурхан тэр улс орныг сүйрэлд хүргэх болно.

Хэрэв үндэстэн Бурханы ажлыг эсэргүүцвэл

Тэрхүү үндэстэн газрын хөрснөөс арчигдан,

оршин тогтнохоо болино.

Бурханы хүрэхийг хүссэн зүйлд ямар ч улс

Ямар ч хүч саад болж чадахгүй (саад болж чадахгүй).

Бурханы ажилд саад учруулж,

Түүний үгийг эсэргүүцэж байгаа,

Түүний төлөвлөгөөнд саад учруулагчид

Эцэстээ Бурханы шийтгэлийг хүртэх болно.

Бурханы хүрэхийг хүссэн зүйлд ямар ч улс

Ямар ч хүч саад болж чадахгүй (саад болж чадахгүй).

Бурханы ажилд саад учруулж,

Түүний үгийг эсэргүүцэж байгаа,

Түүний төлөвлөгөөнд саад учруулагчид

Эцэстээ Бурханы шийтгэлийг хүртэх болно,

шийтгэлийг хүртэх болно.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах