Христийн чуулганы магтан дуу | Бурханыг бие махбодтой болоход л Түүний итгэмжит хүн болно

1084 |2018-08-06

Бурхан зөвхөн Өөрийгөө даруу болгож,

Хүмүүсийн дунд Тэр махбодтой оршиход.

Тэд Түүний итгэмжит хүн,

Тэд Түүний дотно анд болцгоодог.

Махбодтой Бурхан ярьж, ажиллаж,

Хүмүүсийн ертөнцөд амьдран тэдний баяр,

гуниг шаналалыг хуваалцан, хамгаалж удирдана.

Түүний адислал, авралын төлөө тэднийг ариусгадаг.

Бурхан бол Сүнс, Түүнийг өргөмжлөгдөж,

ойлгоход хэцүү байх үед Хүн хэрхэн,

Бурханы итгэмжит хүн болох вэ?

Бурхан бол Сүнс Түүнийг хүний адил махбодтой болоход,

Хүмүүс Түүний хүслийг ойлгож,

Түүгээр авахуулж чадна.

Үүгээр дамжуулан хүн Бурханы хүслийг бүрэн ойлгож,

зөвхөн энэ аргаар Түүний итгэмжит хүн болно.

Бурхан хэрвээ хүнд харагдаж, баригддаггүй бол,

Хүн төрлөхтөн хэрхэн Түүний итгэмжит хүн болох вэ?

энэ сургаал дэмий юу?

Бурхан бол Сүнс, Түүнийг өргөмжлөгдөж,

ойлгоход хэцүү байх үед Хүн хэрхэн,

Бурханы итгэмжит хүн болох вэ?

Бурхан бол Сүнс Түүнийг хүний адил махбодтой болоход,

Хүмүүс Түүний хүслийг ойлгож,

Түүгээр авахуулж чадна.

Бурхан бол Сүнс, Түүнийг өргөмжлөгдөж,

ойлгоход хэцүү байх үед Хүн хэрхэн,

Бурханы итгэмжит хүн болох вэ?

Бурхан бол Сүнс Түүнийг хүний адил махбодтой болоход,

Хүмүүс Түүний хүслийг ойлгож, Түүгээр авахуулж чадна.

Бурхан зөвхөн махбодтой болоход хүн,

Түүний итгэмжит хүн болно.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Энэ ведионы зарим материалыг:

https://www.youtube.com/watch?v=8optHaeHrKw

https://www.youtube.com/watch?v=WqOk0V9WrtY ”-аас авав

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах