Бурханы үгийн магтан дуу “Үгийн ажлаар дамжуулан хүмүүс Бурханыг илүү их мэддэг” (lyrics)

1685 |2019-11-12

Эцсийн өдрүүдэд Бурхан хүнийг төгс болгохдоо

голчлон үг ашигладаг,

хүнийг дарангуйлж, итгүүлэхээр

тэмдэг, гайхамшиг ашигладаггүй.

Эдгээр нь Бурханы хүч чадлыг тайлбарлаж чадахгүй.

Хэрэв Бурхан тэмдэг, гайхамшиг л үзүүлсэн бол,

Бурханы бодит байдлыг ил болгож,

хүнийг төгс болгох боломжгүй байх байлаа.

Бурхан тэмдэг, гайхамшгаар хүнийг төгс болгодоггүй,

харин үг ашиглан хүнийг усалж, хариулж,

хүнийг дуулгавартай, Бурханы тухай мэдлэгтэй болгодог.

Энэ бол Түүний ажил ба үгийн зорилго.

Бурхан хүнийг төгс болгохдоо

тэмдэг, гайхамшиг ашигладаггүй.

Цэвэршүүлэлт, харьцалт, засалт, үгийн хангалт гэх мэт

олон янзын ажил болон үг ашигладаг.

Хүнийг төгс болгож, Бурханы ажил, мэргэн ухаан,

гайхалтай байдлын талаар илүү их мэдлэг өгөхийн тулд

өөр өөр өнцгөөс Бурхан ярьдаг.

Бурханы өнөөдөр хийсэн ажил нь бодит ажил,

одоо тэмдэг, гайхамшиг гэж үгүй,

эдгээр нь Түүний бодит ажлыг эмх замбараагүй болгон,

Түүнийг ажиллах боломжгүй болгох байсан.

Хүнийг төгс болгохдоо үг ашиглана гэж Тэр хэлээд

хүнд тэмдэг, гайхамшиг харуулсан бол

хүний итгэл үнэн эсэхийг

энэ нь харуулж чадах байсан уу?

Иймээс, Бурхан тийм зүйл хийдэггүй.

Бурхан хүнийг төгс болгохдоо

тэмдэг, гайхамшиг ашигладаггүй.

Цэвэршүүлэлт, харьцалт, засалт, үгийн хангалт гэх мэт

олон янзын ажил болон үг ашигладаг.

Хүнийг төгс болгож, Бурханы ажил, мэргэн ухаан,

гайхалтай байдлын талаар илүү их мэдлэг өгөхийн тулд

өөр өөр өнцгөөс Бурхан ярьдаг.

Хүний дотор шашны зүйл маш их бий.

Бурхан эцсийн өдрүүдэд

хүний шашны үзэл, ер бусын зүйлсийг зайлуулж,

хүнд Бурханы бодит байдлыг мэдүүлэхээр ирсэн.

Хийсвэр, бодит бус Бурханы дүрийг,

хэзээ ч байдаггүй тэр дүрийг арилгахаар ирсэн.

Иймээс үнэ цэнэтэй цорын ганц зүйл чинь

бодит байдлын тухай мэдлэгтэй байх юм.

Бурханд итгэх итгэлдээ үнэнийг хайх нь

тэмдэг, гайхамшгаас илүү амийг эрэлхийлэх нь

Бурханд итгэдэг бүхний зорилго байх ёстой.

Бурхан хүнийг төгс болгохдоо

тэмдэг, гайхамшиг ашигладаггүй.

Цэвэршүүлэлт, харьцалт, засалт, үгийн хангалт гэх мэт

олон янзын ажил болон үг ашигладаг.

Хүнийг төгс болгож, Бурханы ажил, мэргэн ухаан,

гайхалтай байдлын талаар илүү их мэдлэг өгөхийн тулд

өөр өөр өнцгөөс Бурхан ярьдаг.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Энэ видеоны агуулгыг бүхэлд нь мэргэжлийн орчуулагчид орчуулсан. Гэсэн хэдий ч, хэл шинжлэлийн ялгаа зэргийн улмаас цөөн тооны алдаа мадаг байх нь зайлшгүй. Хэрвээ та ямар нэгэн алдаа мадаг олж харвал, Хятад хэл дээрх эх бичвэрээс лавлана уу. Мөн бидэнтэй холбоо барьж мэдэгдэхийг хүсэж байна.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах