Христийн сүмийн магтан дуу | Бурханы хүсэл хүн бүрт нээлттэй

1255 |2018-06-25

Бурхан Өөрийн мөн чанар болон Зан чанар, хүслээ

хэзээ ч албаар нуудаггүй,

Зөвхөн хүн төрөлxтөн

Бурханы ажил, Түүний хүслийг анхаардаггүй,

Тиймээс хүний Бурханы тухай ойлголт

тун ч ядмаг байдаг.

Бурханы хүсэл хүн бүрт нээлттэй.

Хүнийг бүтээснээс эхлээд,

Бурханы оршихуй, Түүний хүсэл,

Түүний эзэмшил, зан чанар

Хүн бүрт нээлттэй байсаар ирсэн.

Хүнийг бүтээснээс эхлээд,

Бурханы оршихуй, Түүний хүсэл,

Түүний эзэмшил, зан чанар

Хүн бүрт нээлттэй байсаар ирсэн.

Учир нь юу вэ гэвэл Бурхан Өөрийн биеийг халхалсан ч

Хүн төрөлхтний хажууд үргэлж баттай зогсож,

Хором бүрт Өөрийн хүсэл, Өөрийн зан чанар,

мөн чанараа илчилдэг.

Энэ утгаараа,

Бурханы үнэн бие хүмүүст нээлттэй хэдий ч

Хүний сохор, дуулгаваргүй байдлаас

Хүн Бурханы илрэлтийг харж чаддагүй.

Бурханы хүсэл хүн бүрт нээлттэй.

Хүнийг бүтээснээс эхлээд,

Бурханы оршихуй, Түүний хүсэл,

Түүний эзэмшил, зан чанар

Хүн бүрт нээлттэй байсаар ирсэн.

Хүнийг бүтээснээс эхлээд,

Бурханы оршихуй, Түүний хүсэл,

Түүний эзэмшил, зан чанар

Хүн бүрт нээлттэй байсаар ирсэн.

Хүнийг бүтээснээс эхлээд,

Бурханы оршихуй, Түүний хүсэл,

Түүний эзэмшил, зан чанар

Хүн бүрт нээлттэй байсаар ирсэн.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах