Христийн чуулганы дуу | “Бурханы цор ганц хүсэл бол хүн Түүнийг сонсож, дагах явдал”

1316 |2018-10-17

Бурхан хүнээс илүүг асуухаа больсон

Түүний өгсөн бүхэн дэндүү их байтал

Хүн алжааж хэвтсэн хэвээр

Бурханы ажилыг үл тооно

Бурхан олон жилийн өмнө

Ертөнцийг бүтээснээс хойш

Дэлхий дээр олон гайхалтай үйлсийг хийсэн

Хүний үгүйсгэл доромжлолыг ч эдэлсэн

Бурхан дэлхий дээр ирсэнд хэн ч угтсангүй

Бүгд л Түүнийг үл ойшооно

Бурханы цор ганц хүсэл

Хүн Түүнийг сонсон, дагах

Махбодын өмнө ичин, эсэргүүцэхгүй байх

Тэр зөвхөн хүн бүр

Түүнийг оршин байдагт

Итгээсэй гэж үүрд хүснэ

Тэр хэдэн мянган жилийн

Хэцүү бэрхийг амссан

Хүний үйлдэл түүний зүрхийг

Олон жилийн тэртээ эмтэлсэн

Тэр хүний тэрслэлийг харалгүй

Тэднийг цэвэрлэхээр төлөвлөн байна

Бурханы цор ганц хүсэл

Хүн Түүнийг сонсон, дагах

Махбодын өмнө ичин, эсэргүүцэхгүй байх

Тэр зөвхөн хүн бүр

Түүнийг оршин байдагт

Итгээсэй гэж үүрд хүснэ

Бурхан тохуурхлыг мэдэрч

Тусгаарлал, цовдлолыг туулсан

Хүний ертөнцийн ёрын мууг туулсан

Тэнгэр дэх Эцэг харж тэссэнгүй

Тэр толгойгоо гэдийлгэн нүдээ хааж

Хайрт хүүгээ ирэхийг хүлээв

Бурханы цор ганц хүсэл

Хүн Түүнийг сонсон, дагах

Махбодын өмнө ичин, эсэргүүцэхгүй байх

Тэр зөвхөн хүн бүр

Түүнийг оршин байдагт

Итгээсэй гэж үүрд хүснэ

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах