Магтан дууны бүжиг 2019 “Бурханыг магтах гэж бид баяр хөөртэйгөөр цугладаг” Энэтхэг бүжиг

3489 |2019-04-10

Магтаж, баяр хөөртэй байя!

Магтаж, баяр хөөртэй байя!

Магтаж, баяр хөөртэй байя!

Магтаж, баяр хөөртэй байя!

Бурханы зан чанар маш хайр татам.

Бурханд гэрчлэл хийж,

Бурханыг магтах нь бидний үүрэг.

Ах эгч нар хамтдаа маш их жаргалтай.

Бөмбөрөө нүдэж, дуулж, бүжиглэцгээе.

Шинэ эринийг эхлэх үед нь

махбод дахь Бурханыг бид магтдаг.

Хүмүүсийн дунд Бурхан Өөрөө ажиллаж, үг хэлдэг,

хүний шударга бус байдлыг шүүж,

завхралыг нь илчилдэг.

Бурханы илрэлтийг бид нүүр тулан хардаг.

Бурханы зан чанар өршөөнгүй,

бас зөвт агаад сүр жавхлантай.

Бид хашхирдаг, бид магтдаг!

Төгс Хүчит Бурхан суу алдартай байг!

Чанга дуугаар Бурханыг магтъя,

тэгвэл бид хүч чадалтай болно! Тийм ээ!

Дуулж бүжихэд маань баяр хөөр нэмэгдэнэ.

Чин зүрх сэтгэлээсээ магтагсад л

Бурханд үнэхээр хайртай.

Алив, Бурханд гэрчлэл хийж, Түүнийг магт!

Бурханы шүүлтийг бид хүлээн зөвшөөрч,

Түүний цэвэрлэлт, төгс болголтыг олж авдаг.

Бид маш их ерөөлтэй,

Түүний агуу авралыг бид хүлээн авдаг.

Магтаж, баяр хөөртэй байя!

Магтаж, баяр хөөртэй байя!

Магтаж, баяр хөөртэй байя!

Магтаж, баяр хөөртэй байя!

Бурханы зан чанар маш хайр татам.

Бурханд гэрчлэл хийж,

Бурханыг магтах нь бидний үүрэг.

Бурханы үйлдэл бүрэн илчлэгдлээ.

Бурхан ухаалаг агаад төгс хүчтэй.

Бүлэг ялагчдыг Тэр бүтээсэн,

ялагдлаар Сатаныг бүрэн шившиглэсэн.

Авралаараа Бурхан хүн төрөлхтөнд

маш их нигүүлсэл үзүүлдэг.

Бид шүтэн мөргөж,

чин зүрхнээсээ мэхийдэг. Тийм ээ!

Бид үргэлж Бурханд захирагдана;

бүтээлийн бүх зүйл баяр хөөрийн төлөө уухайлдаг.

Бурханыг магтахад бид үнэн зүрх сэтгэлээ өгдөг.

Бурханыг бид магтдаг,

учир нь Түүний алдар суу газар дээр байна.

Бурханыг магтах гэж бид баяр хөөртэйгөөр цугладаг!

Бурханыг магтах гэж бид баяр хөөртэйгөөр цугладаг!

Бурханыг магтах гэж бид баяр хөөртэйгөөр цугладаг!

Бурханыг магтах гэж бид баяр хөөртэйгөөр цугладаг!

Бурханыг магтъя, Бурханыг магтъя!

Бурханыг магтъя, Бурханыг магтъя!


“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах