Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Magtan duu 2019 “Бурханыг мөнхөд магтан талархъя” (Praise and Worship)Magtan duu 2019 “Бурханыг мөнхөд магтан талархъя” (Praise and Worship) Mагтан дуу 2019 “Хайраар нэгджээ” Бурханы хайр биднийг нэгдүүлжээMагтан дуу 2019 “Хайраар нэгджээ” Бурханы хайр биднийг нэгдүүлжээ Магтан дууны бүжиг 2019 “Бурханыг магтах гэж бид баяр хөөртэйгөөр цугладаг” Энэтхэг бүжигМагтан дууны бүжиг 2019 “Бурханыг магтах гэж бид баяр хөөртэйгөөр цугладаг” Энэтхэг бүжиг Магтан дууны бүжиг 2019 “Бурханы агуу ажил гүйцэлдлээ”  Бурхан алдаршсаныг магтан дуулъяМагтан дууны бүжиг 2019 “Бурханы агуу ажил гүйцэлдлээ” Бурхан алдаршсаныг магтан дуулъя Magtan duu “Бурхан алдар суугаа Зүүн зүгт аваачсан” Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтахMagtan duu “Бурхан алдар суугаа Зүүн зүгт аваачсан” Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтах Магтан дуу “Христийн хаанчлал хүмүүсийн дунд биеллээ олдог” Бурханы ажил биелэгдсэнийг магтацгааяМагтан дуу “Христийн хаанчлал хүмүүсийн дунд биеллээ олдог” Бурханы ажил биелэгдсэнийг магтацгаая Тай Чи бүжиг | “Бурханы илрэлтийн утга учир” | Эзэний дахин ирэлтийг магтан дуулъяТай Чи бүжиг | “Бурханы илрэлтийн утга учир” | Эзэний дахин ирэлтийг магтан дуулъя Шинэ тэнгэр, газар илэрсэн – “Орчлон ертөнц мөн хязгааргүй уудам орон зай Бурханыг магтаж байна”Шинэ тэнгэр, газар илэрсэн – “Орчлон ертөнц мөн хязгааргүй уудам орон зай Бурханыг магтаж байна” Бурханы хайранд амьдаръя | Магтанын бүжиг “Сайхан хайрын дуу”Бурханы хайранд амьдаръя | Магтанын бүжиг “Сайхан хайрын дуу” Дүүрэн магтан | Латин бүжиг “Бурханы ажил биелэгдсэнийг магтан дуулъя”Дүүрэн магтан | Латин бүжиг “Бурханы ажил биелэгдсэнийг магтан дуулъя” Бурханы хайранд амьдаръя – Магтаалын бүжиг “Сайхан хайрын дуу” | Төгс Хүчит Бурханы ЧуулганБурханы хайранд амьдаръя – Магтаалын бүжиг “Сайхан хайрын дуу” | Төгс Хүчит Бурханы Чуулган Эзэн Есүсийн дахин ирэлтийг угтацгаая – Магтан ба мөргөл“Сайхан Канаан нутаг дахь баяр баясгалан”Эзэн Есүсийн дахин ирэлтийг угтацгаая – Магтан ба мөргөл“Сайхан Канаан нутаг дахь баяр баясгалан” Бурханы хайр – баллет бүжиг “Бурхан намайг авраагүй бол”Бурханы хайр – баллет бүжиг “Бурхан намайг авраагүй бол”

Magtan duu 2019 “Бурханыг мөнхөд магтан талархъя” (Praise and Worship)

Дуу бүжгийн видеонууд   71  

Танилцуулга

Magtan duu 2019 “Бурханыг мөнхөд магтан талархъя” (Praise and Worship)


Эцсийн өдрүүдийн Христ болох Төгс Хүчит Бурхан

хүн төрөлхтнийг цэвэрлэхээр үнэнийг илэрхийлдэг.

Бурханы өмнө бид өргөгддөг.

Түүний үгийг эдлэх нь баясалтай яа.

Бид цуглан залбирч, сэтгэлээ ханатал Бурханыг магтдаг.

Үнэнийг ойлгоод бид чөлөөлөгддөг.

Бурханы үг бол нууцыг илчилдэг үнэн билээ.

Зүрх сэтгэлийг маань бүрэн байлдан дагуулдаг билээ.

Бурханы хайрласан мөнх амийн замыг хүлээн авна гэдэг

яасан ховор ерөөл билээ.

Төгс Хүчит Бурханыг мөнхөд магтан талархаж,

баяртайгаар бид магтан дуу дуулдаг!


Бурханы шүүлтийн үг эрх мэдэл, хүч чадалтай.

Тэгээд хүний завхралын үнэн төрхийг илчилдэг.

Өөрсдийгөө бид мэдэж аваад үнэхээр гэмшдэг;

бүрэн үнэмшсэн бид Бурханы өмнө мэхийдэг.

Бурханы шүүлтийг бид туулж, Түүний хайрыг амталдаг,

шаналал амсдаг ч гэлээ дотроо жаргалыг мэдэрдэг.

Сатанлаг зан чанараа бид орхин, завхралаа цэвэрлүүлдэг.

Бурханы ариун, зөвт байдлыг бид магтдаг.

Бурханы үг биднийг цэвэрлэж,

шинэ хүний төрхийг амьдран харуулах боломж олгодог.

Төгс Хүчит Бурханыг мөнхөд магтан талархаж,

баяртайгаар бид магтан дуу дуулдаг!


Бурханы үг бидэнд итгэл, хүч чадал өгдөг;

бэрхшээл, шалгалт дунд бид урагш тууштайгаар явдаг.

Сатаны зальхай явуулгыг нэвт хараад

агуу улаан луунаас нүүр буруулж,

Бурханы алдарт бид цангинасан гэрчлэл хийдэг.

Бурханыг бид үнэхээр хайрлан, үүргээ биелүүлж,

хаанчлалын сайн мэдээг түгээн, Бурханыг гэрчилдэг.

Төгс Хүчит Бурханыг мөнхөд магтан талархаж,

баяртайгаар бид магтан дуу дуулдаг!

Бурханыг бид үнэхээр хайрлан, үүргээ биелүүлж,

хаанчлалын сайн мэдээг түгээн, Бурханыг гэрчилдэг.

Төгс Хүчит Бурханыг мөнхөд магтан талархаж,

баяртайгаар бид магтан дуу дуулдаг!


“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд