Магтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип: (7) Бурханы хаанчлалын ирэлт-2

893 |2019-02-12

Илчлэлийн номонд “Ариун хот, шинэ Иерусалим нь нөхөртөө зориулж гоёсон сүйт бүсгүй шиг бэлтгэгдэн тэнгэрээс гарч Бурханаас буун ирэхийг Иохан би харлаа.…Харагтун, Бурханы асар хүмүүсийн дунд байж, Тэр тэдэнтэй хамт амьдран суух ба тэд Түүний ардууд болж, Бурхан Өөрөө тэдэнтэй хамт байж Тэдний Бурхан нь болно” (Илчлэл 21: 3) гэж байдаг. Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн: “Миний хаанчлал дэлхий дээр ил үзэгдэж байна. Дэлхийн хаанчлалууд Миний Бурханы хаанчлал боллоо. …Миний дуу хоолойг сонсдог, бүх үндэстэн, газар бүрээс цугларсан Өөрийн хүмүүсээ харахдаа Би баярладаг. Жинхэнэ Бурханыг байнга амандаа байлгасан бүх хүмүүс эцэс төгсгөлгүй магтаж, дээш доош үсэрнэ!” (“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос). Төгс Хүчит Бурхан буюу эцсийн өдрүүдийн Христ нь Өөрийн хаанчлалыг олж авч, буун ирдэг бөгөөд Түүний сонгосон хүмүүс Сатаныг ялсан Бурханы ялалтыг тэмдэглэн дуулж, бүжиглэж, Бурханы хаанчлал газар дээр илрэн харагддаг.


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах