Magtan duu 2019 “Бурханы зан чанар агуу агаад сүрлэг” (Praise and Worship)

735 |2019-07-16

Бурханы бахдал нь зөвт байдал ба гэрэл дэлхийд ирж,

Харанхуй, хорон муу сүйрэх явдал.

Түүний бахдал нь хүн төрөлхтөнд гэрлийг,

амьдралд нь үзэсгэлэн гоог авчрах билээ.

Түүний бахдал нь зөвт байдал,

бүх эерэг зүйлийн бэлгэдэл,

Таатай сайхны бэлгэдэл.


Зөвт бус зүйлс хүн төрөлхтнийг хорлож,

харанхуй, ёрын муу оршин тогтнож,

үнэнийг хөөн зайлуулдаг зүйл ч бас оршиж,

сайны эсрэг зүйл оршин байдагт Бурхан хилэгнэдэг.

Түүний уур хилэн нь бүх муу зүйл төгссөний бэлгэдэл,

Түүний ариун байдлын бэлгэдэл.


Өөрийнх нь найдвар тавьдаг хүн төрөлхтөн

харанхуйд унаж,

Хүн төрөлхтөн дээр хийж буй

Өөрийнх нь ажил хүсэлд нь нийцэхгүй,

Хайртай хүн төрөлхтөн нь

гэрэлд амьдарч чадахгүйд Тэр гунигладаг.

Тэрээр хүн төрөлхтний дундах гэмгүй хүмүүсийн төлөө,

үнэнч боловч сохор,

сайн боловч үзэл бодолгүй хүмүүсийн төлөө гунигладаг.

Түүний уй гашуу нь Түүний сайн сайхан,

Түүний энэрэл, гоо үзэсгэлэн,

нинжин сэтгэлийн бэлгэдэл.

Түүний баяр хөөр нь дайсны ялагдал,

хүний үнэн зүрхийг олох явдал,

дайснуудынх нь хүч хөөгдөн үгүй болж,

хүн төрөлхтөн сайхан, тайван амьдралаа батжуулах юм.

Түүний баяр хөөр

хүний энгийн аз жаргалаас хавьгүй өөр,

аз жаргалаас давсан, үр жимсийг хураах мэдрэмж юм.

Түүний баяр хөөр бол хүн төрөлхтөн цаашид

дахин зовохгүй, гэрлийн ертөнцөд орохын бэлгэдэл юм.


Хүн төрөлхтний сэтгэл хөдлөл

өөрийнхөө нь ашиг сонирхлын төлөө л гарч ирдэг болохоос

зөвт байдал, гэрэл,

эсвэл сайхан зүйлийн төлөө байдаггүй,

Тэнгэрээс хайрласан нигүүлслийн төлөө бүр ч байдаггүй.

Хүн төрөлхтний сэтгэл хөдлөл нь

аминч ба харанхуйн ертөнцөд хамаардаг.

Тэдгээр нь Бурханы хүсэл,

төлөвлөгөөний төлөө оршдоггүй.

Иймд хүн, Бурхан хоёрыг хэзээ ч

зэрэгцүүлэн ярьж болохгүй.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах