Христийн сүмийн шилдэг дуу “Бурхан хүн төрөлхтний ирээдүйн төлөө шаналдаг”

911 |2018-11-10

Түүхийн өмнөх үеэс хойш

тоймгүй олон удаа өөрчлөгдсөн энэ уудам дэлхийд

Бүхнийг Захирагч Түүнээс өөр хэн ч

хүнийг удирдаж, хөтлөөгүй.

Ямар ч агуу нэгэн хүн төрөлхтний хэрэгцээний төлөө

хөдөлмөрлөж, бэлддэггүй.

Хэн ч тэднийг гэрэлт ирээдүй рүү удирдаж,

Энэ дэлхийн шударга бус явдлаас чөлөөлж чадахгүй.

Бурхан хүн төрөлхтний ирээдүйн төлөө шаналдаг.

Тэдний уналтанд Тэр хэчнээн гашуудна вэ!

Хүмүүс буцах замгүй гэдгээ

ухааралгүй алхаж байгааг хараад Тэр гунигладаг.

Хүн тэрсэлж, Бурханы сэтгэлийг шархлуулсан;

Сатаны хорон муу замаар тэд баяртай алхсан.

Хүн төрөлхтөн эцэстээ хаашаа явахыг

хэн ч тодорхой хардаггүй.


Хэн Бурханы уур хилэнг мэдэрдэг вэ?

Хэн Түүнийг баярлуулж, дотно байхыг хүсдэг вэ?

Бурханы уй гунигийг харж, мэдэрч буй өвдөлтийг нь

ойлгохыг хичээдэг хүн хаана байна вэ?

Хүмүүс Бурханы дуудахыг сонссон ч гэсэн

Бурханы өршөөл, үнэн болон халамжаас

өөрсдийг нь холдуулах зам дээр үлддэг,

тэд өөрсдийгөө Сатанд сайн дураараа худалддаг.

Бурхан хүн төрөлхтний ирээдүйн төлөө шаналдаг.

Тэдний уналтанд Тэр хэчнээн гашуудна вэ!

Хүмүүс буцах замгүй гэдгээ

ухааралгүй алхаж байгааг хараад Тэр гунигладаг.

Хүн тэрсэлж, Бурханы сэтгэлийг шархлуулсан;

Сатаны хорон муу замаар тэд баяртай алхсан.

Хүн төрөлхтөн эцэстээ хаашаа явахыг

хэн ч тодорхой хардаггүй.


Өөрийг нь үл тоож, эсэргүүцдэг хүнд

Бурхан яаж хандах вэ?

Бурханы дуудлага болон уриалгыг

тэвчишгүй, аймшигт гамшиг дагадгийг мэдээрэй.

Энэ нь махан биеийг төдийгүй сүнсийг ч бас шийтгэдэг.

Бурханы төлөвлөгөө хүчингүй болж,

дуу хоолой нь үгүйсгэгдэхэд

Бурханы уур хилэн яахыг хэн ч хэлж мэдэхгүй;

Үүнийг хэн ч хэзээ ч мэдэрч, сонсож байгаагүй.

Энэ бол ер бусын гамшиг;

Бурханы төлөвлөгөөнд нэг бүтээл, нэг аврал л байдаг.

Энэ бол эхний ба эцсийн удаа.

Хүн төрөлхтөнийг аврах Бурханы шаналалт хайр,

дүрэлзсэн хүслийг

Хэн ч зүрх сэтгэлээрээ мэдэрч чадахгүй.

Бурхан хүн төрөлхтний ирээдүйн төлөө шаналдаг.

Тэдний уналтанд Тэр хэчнээн гашуудна вэ!

Хүмүүс буцах замгүй гэдгээ

ухааралгүй алхаж байгааг хараад Тэр гунигладаг.

Хүн тэрсэлж, Бурханы сэтгэлийг шархлуулсан;

Сатаны хорон муу замаар тэд баяртай алхсан.

Хүн төрөлхтөн эцэстээ хаашаа явахыг

хэн ч тодорхой хардаггүй.

Хүн төрөлхтөн эцэстээ хаашаа явахыг.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.


Энэ ведионы зарим материалыг:

www.stockfootage.com”-оос авав

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах