Бурханы үгийн магтан дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан дээд зэргийн ач холбогдолтой” (lyrics)

1588 |2019-11-09

I

Эцсийн өдрүүдэд Бурханы ажил

Энэ энгийн нэгнээр хийгддэг

Тэр чамд бүх зүйлийг өгнө

Чиний бүх зүйл Түүний гарт бий.

Тийм хүн чиний итгэдэг шиг

Дурдахад хэтэрхий энгийн байж чадах уу?

Түүний үнэн чамайг итгүүлэхэд хангалттай биш үү?

Эцсийн өдрүүдэд Бурханы ажил

Энэ энгийн нэгнээр хийгддэг.

Эцсийн өдрүүдэд Бурханы ажил

Энэ энгийн нэгнээр хийгддэг.

II

Түүний үйл хэрэг нүдийг чинь баясгаж чадахгүй гэж үү?

Түүний замаар алхах чамд үнэ цэнэтэй биш үү?

Яагаад Түүнийг үл тоомсорлож, нүүр буруулна вэ?

Тэр үнэнийг илчилж, үнэнээр хангадаг

Чиний дагах зам бүр

Энэ хүнээс болсон билээ

Яагаад та нар Бурханы ажлын ул мөрийг

Түүний илчилдэг үнэн дундаас олж чадахгүй байна вэ?

III

Эцсийн өдрүүдэд Бурханы ажил

Энэ энгийн нэгнээр хийгддэг.

Эцсийн өдрүүдэд Бурханы ажил

Энэ энгийн нэгнээр хийгддэг

Тэр чамд бүх зүйлийг өгнө

Чиний бүх зүйл Түүний гарт бий

Тэр үнэнийг илчилж, үнэнээр хангадаг

Чиний дагах зам бүр

Энэ хүнээс болсон билээ

Бие махбодтой болсон Бурхан жирийн нэг хүн биш

Үгүй! Үгүй! Тэр жирийн нэг хүн биш

Үгүй! Үгүй! Тэр жирийн нэг хүн биш

Бурхан жирийн нэг хүн биш

Бурхан жирийн нэг хүн биш.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах