Magtan duu “Бурхан ялгууснаар эргэн ирлээ”

177 |2020-03-09

Бурхан ертөнцтэй нүүр тулж,

Түүний үнэн бие Зүүн зүгт илэрлээ!

Хэн өвдөг сөхрөн Түүнд мөргөхгүй вэ?

Жинхэнэ Бурхан гэхгүй хэн байна?

Түүнийг зүрх сэтгэлдээ

хүндлэхгүй байж зүрхлэх хэн байна?

Хэн баярлан магтахгүй байх вэ?

Бурханы ардууд хоолойг нь сонсдог.

Өө, Сион! Баярлан дуул!

Бурхан ялгууснаар эргэн ирлээ!

Бүх ардууд жагсагтун!

Бүх бүтээл нам гүм бай!

Тэр бүгдээс хүндлэл, магтаал хайдаг.

Энэ бол Түүний 6000 жилийн

удирдлагын төлөвлөгөөний зорилго.

Энэ бол Түүний шийдвэр билээ.

Бурханы ардууд бүгдээрээ

Бурханы уул руу буцаж,

Түүнд бууж өгнө.

Учир нь Бурханд сүр жавхлан,

шүүлт, эрх мэдэл бий.

Өө, Сион! Баярлан дуул!

Бурхан ялгууснаар эргэн ирлээ!

Бүх ардууд жагсагтун!

Бүх бүтээл нам гүм бай!

Түүнд бүх зүйл амархан.

Түүний үг бүхнийг устгаж,

гүйцээж чадна.

Энэ бол Бурханы хүч чадал,

эрх мэдэл.

Хэн ч Түүнийг зогсоож зүрхлэхгүй.

Бурхан бүхнийг ялан дийлж,

тэрслүү хөвгүүдийг бүгдийг нь ялсан.

Бурхан хүндлэл хүртсэн.

Бүтээлээс хойших

Бурханы төлөвлөгөө энэ.

Уул, ус баяр хөөрөөр бялхана.

Хэн ч холдон явж зүрхлэхгүй.

Юу ч, хэн ч эсэргүүцэж зүрхлэхгүй.

Энэ бол Бурханы гайхамшиг,

сүр хүч билээ!

Өө, Сион! Баярлан дуул!

Бурхан ялгууснаар эргэн ирлээ!

Бүх ардууд жагсагтун!

Бүх бүтээл нам гүм бай!

Өө, Сион! Баярлан дуул!

Бурхан ялгууснаар эргэн ирлээ!

Бүх ардууд жагсагтун!

Бүх бүтээл нам гүм бай!

Бурхан ялгууснаар ирлээ!

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя”номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах