Магтан дуу 2018 “Бурхан үнэхээр хүмүүсийн дунд ирсэн” Эзэн Есүс хятадад бууж ирсэн

1052 |2018-10-24

Бурхан дэлхий дээр хүн төрөлхтний

төгсгөлийг авч ирдэг.

Дараа нь Бурхан хүн төрөлхтний өмнө

бүх зан чанараа ил болгоно.

Ингэснээр Бурханыг мэддэг хийгээд мэддэггүй бүхэн

Аа… Аа… Аа… Аа…

Нүдээ хужирлан, Бурхан үнэхээр хүмүүсийн дунд

Бүх зүйл өсөн үрждэг газар дээр ирснийг харна.

Аа… Аа… Аа… Аа…

Энэ бүхэн Бурханы төлөвлөгөө.

Тэр хүн төрөлхтнийг бүтээснээс хойших

Бурханы цор ганц “өчиг” билээ.

Бурхан та нарыг Түүний хөдөлгөөн бүрт

анхаарлаа хандуулахыг хүсдэг.

Учир нь Түүний саваа

хүн төрөлхтөнд ахин нэгэнтээ ойртсон.

Түүнийг эсэргүүцэгч хүн төрөлхтөнд ахин ойртсон билээ.

Аа… Аа… Аа… Аа…

Нүдээ хужирлан, Бурхан үнэхээр хүмүүсийн дунд

Бүх зүйл өсөн үрждэг газар дээр ирснийг харна.

Аа… Аа… Аа… Аа…

Энэ бүхэн Бурханы төлөвлөгөө.

Тэр хүн төрөлхтнийг бүтээснээс хойших

Бурханы цор ганц “өчиг” билээ.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах