Магтан дуу 2018 “Христийн мөн чанар нь Түүний ажил ба илэрхийллүүдээр тодорхойлогддог”

755 |2018-10-02

Христийн мөн чанар нь

Түүний ажил ба илэрхийллүүдээр тодорхойлогддог.

Тэр даалгасан бүхнийг үнэнч сэтгэлээр гүйцээж,

Тэнгэр дэх Бурханыг шүтэж,

Эцгийнхээ хүслийг эрэлхийлдэг.

Энэ бүхнийг Түүний мөн чанар тодорхойлдог ба

Түүний төрөлх илчлэл билээ.

Түүний илэрхийллүүд дууриамал биш,

Хүний олон жилийн хөгжил,

боловсролоос ч гараагүй учраас ингэж нэрлэдэг.

Эдгээр нь сурдаг, өөрийгөө гоёдог зүйл биш

харин төрөлхийн юм aa.

Эдгээр нь сурдаг, өөрийгөө гоёдог зүйл биш

харин төрөлхийн юм aa.

Аа… Ah …

Хүн Түүний ажил, илэрхийлэл,

хүн чанарыг үгүйсгэж болно.

Түүний хэвийн хүн чанарын амьдралыг ч үгүйсгэж болно.

Гэвч тэнгэр дэх Бурханыг шүтдэг

үнэнч сэтгэлийг нь чадахгүй.

Энд тэнгэрлэг Эцгийнхээ хүслийг гүйцээхээр ирснийг нь

хэн ч үгүйсгэж чадахгүй.

Бас Бурхан Эцгээ эрэлхийлэх чин сэтгэлийг нь

хэн ч үгүйсгэж чадахгүй.

Түүний дүр сэтгэлд нийцэхгүй байж болно.

Түүний яриа сэтгэлийг эзэмдэхгүй байж болно.

Түүний ажил, хүний төсөөлөлдөө итгэдэг шиг

тэнгэр газрыг цочоом биш байж болно.

Гэвч Тэр Эцгийнхээ хүслийг гүйцээх Христ үнэхээр мөн.

Үнэн зүрх сэтгэлтэй, бүрэн захирагддаг,

үхэлд хүртэл дуулгавартай.

Учир нь Түүний мөн чанар Христийнх юм.

Итгэхэд хэцүү боловч энэ үнэн оршдог.

Хэцүү ч гэсэн үнэн, итгэхэд хэцүү боловч

энэ үнэн оршдог.

Хэцүү ч гэсэн үнэн, итгэхэд хэцүү боловч

энэ үнэн оршдог.

Ah … Ah …

Ah … Ah …

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах