Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр)

—Чуулгануудад хандсан Ариун Сүнсний үг

  • 1
  • 2
  • 3

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ

ЧУУЛГАНУУДААР ЯВАХДАА ХРИСТИЙН ХЭЛСЭН ҮГС (ТҮҮВЭР)

  • 1
  • 2
  • 3