36. Шашин доторх хэчнээн хүн гай гамшгийн үеэр Бурхан руу буцан эргэх вэ?

Холбогдох Бурханы үг:

Намайг үг хэлэхээр орчлон ертөнцийн зүг царайгаа хандуулахад бүх хүн төрөлхтөн Миний дуу хоолойг сонсож, дараа нь орчлон ертөнц даяар Миний хийсэн бүх үйл хэргийг хардаг. Миний хүслийн эсрэг явдаг хүмүүс буюу хүний үйл хэргээр Намайг эсэргүүцдэг хүмүүс Миний гэсгээлт дор унана. Би тэнгэр дэх тоймгүй олон одыг авч шинэчилнэ, Миний ачаар нар сар ч шинэчлэгдэнэ—хурмаст тэнгэр урьдынх шигээ байхаа больж, газар дээрх тоо томшгүй олон зүйл шинэчлэгдэнэ. Миний үгээр дамжуулан бүх зүйл бүрэн төгс болно. Орчлон ертөнц дэх олон улс үндэстэн шинээр хуваагдаж, Миний хаанчлалаар солигдоно, ийнхүү газар дээрх улс үндэстнүүд үүрд үгүй болж, бүгдээрээ Надад шүтэн мөргөдөг хаанчлал болно; газар дээрх бүх үндэстэн сөнөж, оршин тогтнохоо болино. Орчлон ертөнц дэх хүмүүсээс диаволд харьяалагддаг бүх хүн устана; Сатаныг шүтдэг бүх хүн Миний дүрэлзсэн галд унана. Өөрөөр хэлбэл, одоо энэ урсгалд байгаа хүмүүсээс бусад нь үнсэн товрог болно. Олон ард түмнийг гэсгээх үед минь шашны ертөнц дэх хүмүүс цагаан үүл хөлөглөн айсуй Ариун Нэгнийг харсан байх тул Миний ажлаар байлдан дагуулагдаж, янз бүрийн түвшинд Миний хаанчлалд эргэн ирнэ. Бүх хүн төрлөөрөө ангилагдаж, өөрсдийнхөө үйлдэлд тохирсон гэсгээлтийг хүртэнэ. Миний эсрэг зогссон хүмүүс бүгд мөхнө; харин газар дээрх үйл хэрэг нь Надтай хамаагүй байсан хүмүүс биеэ хэрхэн авч явснаасаа үүдэн Миний хөвгүүд, Миний ардуудын засаглал дор газар дэлхий дээр оршсоор байна. Би тоо томшгүй олон хүн, тоймгүй олон улс үндэстэнд Өөрийгөө илчилж, газар дэлхий дээр Өөрийнхөө дуу хоолойгоор үг хэлж, агуу ажлынхаа биелэлтийг тунхаглан, бүх хүн төрөлхтөн үүнийг нүдээрээ харна.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “26-р бүлэг”-ээс эш татав

Лавлагаанд зориулсан номлол, нөхөрлөлийн эшлэлүүд:

“Эцэст нь шашны хүрээн дэх хэчнээн хүн Төгс Хүчит Бурханд итгэж чадах вэ?” гэж зарим хүн асуудаг. Төгс Хүчит Бурханы үгээс илүү их уншвал үүнийг мэдэх болно. Одоогоор нигүүлслийн үүд хаалга хараахан хаагдаагүй байгаа ба бид агуу гамшгийн цаг үед хараахан очоогүй байна. Ялангуяа агуу гамшгийн үеэр шашны ертөнц дэх зарим хүн янз бүрийн түвшинд Бурхан руу буцан очно. Ийм учраас чи одоо “Төгс Хүчит Бурханыг хүлээн зөвшөөрдөггүй, шашны ертөнц дэх бүх хүн мөхөх ёстой” гэж тодорхойлж болохгүй. Бага зэрэг хугацаа одоо ч байна. Энэ хугацаанд шашны хүрээн дэх хэн Бурханыг хүлээн зөвшөөрч, хэн хүлээн зөвшөөрөхгүй вэ гэдгийг чи мэдэх үү? Энэ бол бидний тодорхой харж чаддаггүй зүйл юм; Бурхан л мэддэг. Гэхдээ, бид шашны хүмүүст сайн мэдээг түгээж, Бурханы тухай гэрчлэхдээ үүнийг голж байгааг нь олж мэддэг. Тэд бүгдээрээ Төгс Хүчит Бурханыг эсэргүүцэж, ялладаг. Бид бүгд үүнийг харсан бус уу? Иймээс шашны хүмүүст сайн мэдээг түгээх нь туйлын хэцүү. Эцэстээ Төгс Хүчит Бурхан руу эргэж очих шашны хүрээний хүмүүс асар цөөхөн гэдгийг үүгээр тодорхойлдог. Учир нь тэд пастор, ахлагчид болон шашны үзэлд хэтэрхий чанга хүлэгдсэн байдаг; сөрөг суртал ухуулгад дэндүү гүн хууртсан байдаг. Үнэнийг эрж хайх, үнэн замыг судлах зүрх сэтгэл тэдэнд байдаггүй. Энэ үнэн биз дээ? Хэрвээ чи сайн мэдээ түгээхээр шашны газарт очвол дараах зүйлстэй тулгарна: Нэгдүгээрт, чи гологдож, хамраараа газар хатгана; хоёрдугаарт, чамайг шившиглэнэ; гуравдугаарт, чам руу хамтдаа дайрч довтлон, доог тохуу хийж, яллана. Зөвшөөрөлгүйгээр зургийг чинь аваад, чуулганыхаа бусад бүх хүнд үзүүлж, “Энэ хүн Төгс Хүчит Бурханы сайн мэдээг түгээхээр ирлээ. Хэн ч түүнийг хүлээн авах ёсгүй шүү” хэмээн хэлэх хүмүүс ч байх болно. Эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы сайн мэдээг түгээхээр очсон хэнд ч шашны ертөнц ингэж ханддаг. Энэ нь юуг харуулдаг вэ? Шашны ертөнц аль эртнээс антихристүүдийн бат бөх цайзын үүрэгтэй болж, Сатаны муу ёрын хүчний нэг хэсэг болсон. Гэхдээ шашны ертөнцөөс нэг ч хүн аврагдаж чадахгүй гэж хэлж болохгүй—аврагдаж чадах хүмүүс байгаа, ердөө л тэд тун чиг цөөхөн юм.

“Амийн оролтын тухай номлол ба нөхөрлөл” номоос эш татав

“Та нар яагаад агуу гамшгийн өмнө Бурханы ажлыг шашны цөөн хэдэн хүн л хүлээн зөвшөөрнө гэцгээдэг юм бэ? Би үүнийг чинь баттай гэж бодохгүй байна” хэмээн зарим хүн асуудаг. Ямар ч чуулган доторх Нигүүлслийн эрин үеийн итгэгчдийн ихэнх нь үнэнийг жинхэнээсээ эрэлхийлэх гэж тэнд байдаг уу, эсвэл зүгээр л Түүний талхнаас цадталаа идэх гэж байдаг уу? Ихэнх хүн Түүний талхнаас цадталаа идэх гэж л тэнд байдаг. Чөтгөрт эзэмдүүлдэг, хэл ярихуйгаар ярьдаг, илчлэл хүлээн авдаг, үзэгдэл хардаг, өвчнийг эдгээдэг, чөтгөрүүдийг зайлуулдаг, гайхамшиг үзүүлдэг олон хүн байдаг бус уу? Чөтгөрт эзэмдүүлсэн хүмүүс нэг хэсгийг нь бүрдүүлж, Түүний талхнаас цадталаа идэхээс цаашгүй хүмүүс нэг хэсгийг нь бүрдүүлж, үнэнийг үзэн яддаг анхихристүүд, хорон муу хүмүүс бас нэг хэсгийг нь бүрдүүлдэг. Тэгээд үнэний талаар бүдэг бадаг ч ойлголтгүй будилсан хүмүүс гэж бас бий. Эдгээр бүлэг хүмүүсийг хасахаар үнэнийг хайрладаг үлдсэн хүмүүс нь дийлэнх олонхыг бүрдүүлэх үү? Тэд нийлээд 10%-ийг ч бүрдүүлэх үү? Үгүй, тэгэх боломжгүй! Энэ нь аливаа зүйлийн бодит байдал биш гэж үү? Иймээс шашны нийгэмлэг дэх хүмүүсээс агуу гамшгийн өмнө Бурханы өмнө эргэн очиж чадах хүмүүс хамгийн цөөхөн юм; тэд яавч дийлэнх олонх болохгүй, учир нь шашны хүмүүсээс үнэнийг хайрладаг нь үргэлж тун цөөхөн тоотой байж ирсэн. Энэ бол бүхэлдээ баримттай болохоос үндэслэлгүйгээр ингэж хэлээгүй юм.

“Амийн оролтын тухай номлол ба нөхөрлөл” номоос эш татав

Өмнөх: 35. Төгс Хүчит Бурханыг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзсан хүмүүсийг Бурхан яагаад гамшиг дунд тавих вэ?

Дараах: 2. Бие махбодтой болсон Бурханы ажил болон Сүнсний ажлын хоорондох ялгаа

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

22. Хүнийг дагах гэж юу вэ?

Холбогдох Бурханы үг:Зарим хүн шүүлтэд байтугай, үнэнд ч баясдаггүй. Харин тэд эрх мэдэл, эд баялагт баясдаг; ийм хүмүүсийг эрх мэдэл...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх