Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Чуулгануудаар явахдаа Христийн хэлсэн үгс (III)

(1993.07—1993.12)

1Чи өөрийн ирээдүйн үүрэгт яаж хандах тухай
2Хүн төрөлхтнийг удирдахын зорилго
3Хүний мөн чанар ба ялгамж чанар
4Хүний төрөлхийн ялгамж чанар болон тэдний үнэ цэнэ юу вэ
5Суралцдаггүй агаад юу ч мэддэггүй хүмүүс араатнаас өөрцгүй биш гэж үү?
6Хятад дахь сонгогдсон хүмүүс Израилийн ямар ч овгийг төлөөлж чадахгүй
7“Ерөөлүүдийг” та нар юу гэж ойлгодог вэ?
8Бурханы тухайд чиний ойлголт юу вэ
9Жинхэнэ хүн байх гэдэг нь юу гэсэн үг вэ
10Чи итгэлийн талаар юу мэдэх вэ?
11Унаж буй навчис үндэс рүүгээ буцахад чи өөрийн хийсэн ёрын муу бүхэндээ харамсах болно
12Бие махбодтой хэн ч уур хилэнгийн өдрөөс зугтаж чадахгүй
13Аврагч аль хэдийн “цагаан үүлэн” дээр сууж эргэн ирсэн
14Сайн мэдээг түгээх ажил нь мөн хүмүүсийг аврах ажил юм
15Та нарын зан араншин маш дорд!
16Хуулийн эрин үе дэх ажил
17Золилтын эрин үе дэх ажлын цаад үнэн түүх
18Хөгшин залуу хүмүүст хэлэх үг
19Өнөөг хүртэл бүх хүн төрөлхтөн хэрхэн хөгжсөнийг чи мэдэх ёстой
20Нэршил болон ялгамж чанарын талаар
21Зөвхөн төгс болгуулсан хүмүүс утга учиртай амьдралаар амьдарч чадна
22Та нар байр суурийн ерөөлийг хойш тавьж, хүний авралын төлөөх Бурханы хүслийг ойлгох учиртай
23Өөрийн үзлээр Бурханыг тодорхойлсон хүн хэрхэн Бурханы илчлэлийг хүлээн авах билээ?
24Бурханыг болон Түүний ажлыг мэддэг хүмүүс л Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж чадна
25Бие махбод болсон Бурханы үйлчлэл ба хүний үүргийн хоорондын ялгаа
26Бурхан бол бүх бүтээлийн Эзэн
27Арван гурван захидлын талаар чи ямар хандлага баримталдаг вэ
28Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхаж буй замаас хамаарна
29Бурханы ажил ба хүний ажил
30Бурханы ажлын гурван үе шатыг мэдэх нь Бурханыг мэдэх зам юм
31Ялзарсан хүн төрөлхтөнд махбод болсон Бурханы аврал илүү их хэрэгтэй
32Бурханы оршдог махан биеийн мөн чанар
33Бурханы ажил ба хүний хэрэгжүүлэлт
34Христийн мөн чанар бол тэнгэрлэг Эцгийн хүсэлд дуулгавартай байх юм
35Хүний энгийн амьдралыг сэргээж, түүнийг гайхалтай сайхан хүрэх газарт аваачих нь
36Бурхан хүн хоёр амралтанд хамт орох болно