Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

ЧУУЛГАНУУДААР ЯВАХДАА ХРИСТИЙН ХЭЛСЭН ҮГ II

(1992.11—1993.06)

1АЖИЛ БА ОРОЛТ (1)
2АЖИЛ БА ОРОЛТ (2)
3АЖИЛ БА ОРОЛТ (3)
4АЖИЛ БА ОРОЛТ (4)
5АЖИЛ БА ОРОЛТ (5)
6АЖИЛ БА ОРОЛТ (6)
7АЖИЛ БА ОРОЛТ (7)
8АЖИЛ БА ОРОЛТ (8)
9АЖИЛ БА ОРОЛТ (9)
10АЖИЛ БА ОРОЛТ (10)
11БУРХАНЫ АЖЛЫН ҮЗЭГДЭЛ (1)
12БУРХАНЫ АЖЛЫН ҮЗЭГДЭЛ (2)
13БУРХАНЫ АЖЛЫН ҮЗЭГДЭЛ (3)
14БИБЛИЙН ТАЛААР (1)
15БИБЛИЙН ТАЛААР (2)
16БИБЛИЙН ТАЛААР (3)
17БИБЛИЙН ТАЛААР (4)
18ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ (1)
19ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ (2)
20БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛОХЫН НУУЦ (1)
21БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛОХЫН НУУЦ (2)
22БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛОХЫН НУУЦ (3)
23БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛОХЫН НУУЦ (4)
24ХОЁР УДАА БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛОХ НЬ БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛОХЫН АЧ ХОЛБОГДЛЫГ ГҮЙЦЭЭДЭГ
25ГУРВАЛ ОРШИН БАЙДАГ УУ?
26ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ (3)
27ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ (4)
28ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ (5)
29БАЙЛДАН ДАГУУЛАХ АЖЛЫН ДОТООД ҮНЭН (1)
30ЧИ ЯАГААД ТОВОЙЛГОГЧ[1] БАЙХ ХҮСЭЛГҮЙ БАЙНА ВЭ?
31БАЙЛДАН ДАГУУЛАХ АЖЛЫН ХОЁР ДАХЬ АЛХАМ ХЭРХЭН ҮР ЖИМСЭЭ ӨГДӨГ ВЭ
32БАЙЛДАН ДАГУУЛАХ АЖЛЫН ДОТООД ҮНЭН (2)
33БАЙЛДАН ДАГУУЛАХ АЖЛЫН ДОТООД ҮНЭН (3)
34БАЙЛДАН ДАГУУЛАХ АЖЛЫН ДОТООД ҮНЭН (4)
35ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ (6)
36ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ (7)
37ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ (8)
38ИЗРАИЛЬЧУУД ШИГ ҮЙЛЧИЛ
39ХЭВ ЧАНАРАА САЙЖРУУЛАХ НЬ БУРХАНЫ АВРАЛЫГ ХҮЛЭЭН АВАХЫН ТӨЛӨӨ ЮМ
40МОАБЫН ҮР УДМЫГ АВРАХЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ
41ПЕТРИЙН ТУРШЛАГА: ГЭСГЭЭЛТ, ШҮҮЛТИЙН ТАЛААРХ ТҮҮНИЙ МЭДЛЭГ
42ТА НАР АЖЛЫГ ОЙЛГОХ ЁСТОЙ—ТӨӨРӨЛДСӨН БАЙДЛААР БҮҮ ДАГА!
43ЧИ ЗАМЫН СҮҮЛЧИЙН МӨЧЛӨГТ ХЭРХЭН АЛХАХ ЁСТОЙ ВЭ