Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.