Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Хоёрдугаар хэсэг

Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд

(1992.02.20—1992.06.01)

Оршил