Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Хоёрдугаар хэсэг

Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд

Оршил