Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Ялагчдын гэрчлэлүүд

Өмнөх үг

1Диаволын харанхуй шоронд Бурханы хайр надтай хамт байсан
2Хэзээ ч мөхөшгүй амийн хүч
3Зовлонгоос хайрын үнэр анхилдаг
4Харамсахааргүй өнгөрүүлсэн залуу нас
5Хавчлага, зовлон намайг Бурханд бүр ч их хайртай болгосон
6Чөтгөрүүдэд тамлуулсан би Бурханы нигүүлсэл хэчнээн эрхэм болохыг улам их ухаарсан
7Хүндрэл бэрхшээл туулсны дараа Бурханыг гэх хайр минь улам батажсан
8Хүндрэл бэрхшээлтэй цаг үед Бурханы үг намайг зоригжуулсан
9Сүйрэл дундах амийн дуу
10Бурханы үг амийн гайхамшгийг бүтээдэг
11Бурханы үг намайг гэрчлэл хийхэд хөтөлсөн
12Ид залуу насандаа шоронд
13ХКН-ын хатуу хавчлага Бурханыг гэх хайрыг минь л батжуулдаг
14Бурханы хайр зүрх сэтгэлийг минь бэхжүүлсэн
15Бурханы үгээр замчлуулан, харанхуйн хүчний дарлалыг би ялсан юм
16Бурхан бол миний амийн хүч чадал
17Зовлон бэрхшээлийн дунд Бурханы хайрыг амссан нь
18Мангасуудын харанхуй үүрэнд сүүмэлзэх амийн гэрэл
19Харгис хавчлагыг туулсан нь Бурханд итгэх итгэлийг минь батжууллаа
20Саад бэрхшээл дунд Бурханы гэрэл намайг замчилдаг
21Чөтгөрүүдийн харгислалыг ялахад Бурхан намайг замчилдаг
22Зовлон, бэрхшээл дунд сэрсэн нь
23Бурханы амийн хүчний ер бусын, агуу байдал
24Чөтгөрүүдийн үүрэнд орсноор Бурханы хайрыг илүү гүн мэдэрсэн нь
25Гашуун хавчлага туулснаар хайр, үзэн ядалт хоёрыг тодорхой ялган таньдаг боллоо
26Бэрхшээл дунд Бурханы хайр надтай хамт байдаг
27Үхлийн ирмэг дээр надад Төгс Хүчит Бурхан тусалсан
28Бурханы хайранд хил хязгаар гэж үгүй
29Бурханы үг бол миний амийн хүч чадал билээ
30Бэрхшээл нь Бурханы төлөөх миний хайрыг урамшуулсан