хэрхэн залбирах

Холбогдох 6 контент

Залбирч сурах нь: Гурван асуудлыг шийдвэрлэснээр бид хэрхэн залбирахыг сурдаг

Христэд итгэгч бидний хувьд залбирал бол өдөр тутмын амьдралын маань салшгүй нэг хэсэг бөгөөд Бурхантай ойртох хамгийн дөт арга зам юм. Ямар төрлийн залбирал нь Бурханы хүсэлтэй нийцдэг юм бэ? Өнөөдөр энэ талаар нөхөрл…

2019-04-29

Жинхэнэ залбирал руу хэрхэн орох вэ

ⅠЗалбирахдаа зүрх сэтгэл чиньБурханы өмнө амар тайван, чин үнэнч байх ёстой.Бурханд залбирахдаа үнэхээр ярилц.Чихэнд таатай үгээр Бурханыг битгий хуур.Тэгвэл Бурханы өмнө зүрх чинь тайван байх болно.Чамд зориулагдсан орч…

2019-04-10

Ямар залбирлыг, Бурхан сонсдогийг та мэдэх үү?

Бид өдөр бүр өглөө, оройн аль алинд залбирдаг; мөн бид хооллохынхоо өмнө, хооллосныхоо дараа болон цуглаан хийх үедээ залбирдаг; түүнчлэн залбирах бүрдээ бид Эзэнд их зүйл хэлж, удаан хугацаанд залбирдаг.Яагаад Бурхан за…

2019-04-29

Христийн чуулганы дуу 2018 “Залбирлын утга учир”

Залбирах нь Бурханыг дуудаж, Бурханаар хөдөлгѳгдѳн Бурхантай хамтрах нэг арга билээ. Та нар залбирах тусмаа сэтгэл чинь улам их хөдөлж, гэгээрч, хүчирхэг оюунтай болно. Тийм хүмүүс удалгүй төгс болно. Та нар залбирах тусмаа сэтгэл чинь улам их хөдөлж, гэгээрч, хүчирхэг ою…

2018-10-23

Христийн сүмийн магтан дуу 2018 “Үнэн Залбирал”

Үнэн залбирал зүрхний чинь үгсийг Бурханд хэлнэ. Энэ нь Бурханы хүсэл, Түүний үгэнд суурилна. Үнэн залбирал нь Бурхантай маш ойрхон, яг л Тэр урд чинь байгаа мэт мэдрэхийг хэлнэ. Үнэн залбирал нь чамд Бурханд хэлэх олон зүйл байгааг, Зүрх чинь нар мэт гэрэлтэж буйг илтгэнэ.…

2018-09-21

ЗАЛБИРЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Та нар өдөр тутмын амьдралдаа залбиралд анхаарал хандуулдаггүй. Хүмүүс залбирлыг үргэлж орхигдуулж ирсэн. Өмнөх залбирал нь хүн Бурханы өмнө зүгээр л хийсэн дүр үзүүлж, хааш яаш хандаж байсан, хэн ч зүрх сэтгэлээ Бурханы…

2017-09-06