Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Бүх зүйл Бурханы тогтоосон хууль, журмаар амьдардаг

Бүх зүйл Бурханы тогтоосон хууль, журмаар амьдардагⅠБүх зүйл Бурханы тогтоосон хууль, журмаар амьдардагIХэдэн мянган жил өнгөрсөн чХүмүүс Бурханы хайрласан гэрэл, агаарыг таашаасаарХүмүүс Бурханаас гарсан амьсгалаар амьс… Бүрэн эх

Христийн чуулганы магтан дуу | “Юу ч Бурханы ажилд саад болж чадахгүй”

Христийн чуулганы магтан дуу | “Юу ч Бурханы ажилд саад болж чадахгүй”

Бурхан Абрахамд хүүтэй болно гэж амлалт өгөхөд, тэр үүнийг боломжгүй гэж, … Бүрэн эх

Магтан дуу | “Бурхан зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөг удирдагч” цор гагц Эзэнд мөргөгтүн
Цор ганц Эзэн Бурханд шүтэн мөргө | “Бурханы бүх бүтээл Түүний ноёрхолд ирэх ёстой” | Магтан дуу