Магтуу дуу

Магтуу дуу

Магтан дууны ангилал

hymns-of-god-word
Бурханы үгийн магтуу дуу
new
Хамгийн шинэ магтуу дуу

Бусад цомог

experience
Амийн туршлагууд
gospel-witness
Сайн мэдээний гэрчлэлүүд
witness-god
Бурханыг гэрчлэх
know-god
Бурханыг мэдэх
praise-god
Бурханыг магтах

Ая зан

mood-majestic-and-solemn
Сүрлэг, бадрангуй
mood-lyrical
Уянгын
mood-lighthearted
Амирлангуй
mood-enthusiastic
Урам зоригтой
mood-relaxing
Тайвшралын

Магтуу дуу

0Хайлтын үр дүн