Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурхан үнэнийг эрэн хайгчдыг гэгээрүүлж, гэрэлтүүлнэ

Хурд

Бурхан үнэнийг эрэн хайгчдыг гэгээрүүлж, гэрэлтүүлнэ

Орчин тойрныхоо бүгдийг анхааран,

бодол, хүсэл бүрээ ариун болгож,

сүнсээ амар тайван байлгаж чадваас

чамд юу ч тохиолдсон Бурханы үг чамайг зоригжуулна,

шийдлийг чи олох болно.

Бурханы үг чамайг толь шиг чиглүүлнэ.

Түүн рүү харвал чи алхах замаа олно.

Энэ бол эмчилгээг олох зам, өвчин чинь эдгэрэх болно.

Энэ бол Бурханы төгс хүч. Чи итгэлтэй байж болно.

Зөвт байдлын төлөө тэмүүлж,

үнэхээр үнэнийг эрж хайвал

Тэр чамайг гэгээрүүлэн, сүнслэг нууцуудыг харуулж,

алхах замыг чинь чамд өгснөөр,

хуучин завхрал чинь удалгүй замхарна.

Амьдрал чинь

Бурханд ашиглагдахаар хэмжээнд төлөвшинө.

Бурханы үг чамайг толь шиг чиглүүлнэ.

Түүн рүү харвал чи алхах замаа олно.

Энэ бол эмчилгээг олох зам, өвчин чинь эдгэрэх болно.

Энэ бол Бурханы төгс хүч. Чи итгэлтэй байж болно.

Сайн мэдээний ажил сааталгүй,

Бурханы зорилго биелж, Түүний зургаан мянган жилийн

удирдлагын төлөвлөгөө даруй төгсөнө.

Бурханы хаанчлал газарт бууж,

чи Түүнтэй хамт алдар луу орно!

Бурханы үг чамайг толь шиг чиглүүлнэ.

Түүн рүү харвал чи алхах замаа олно.

Энэ бол эмчилгээг олох зам, өвчин чинь эдгэрэх болно.

Энэ бол Бурханы төгс хүч. Чи итгэлтэй байж болно.

Чи итгэлтэй байж болно.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Өмнөх:Бурханд итгэдэг бол зүрх сэтгэлээ Түүнд өг

Дараах:Бурханы үгийг хэрэгжүүлэхэд хичээл зүтгэл гарга

Холбогдох агуулга