Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Христийн ярианы тэмдэглэлүүд

Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ
Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I
Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II
Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III
Цор ганц Бурхан Өөрөө I
Цор ганц Бурхан Өөрөө II
Цор ганц Бурхан Өөрөө III
Уг чанарыг ойлгож, Үнэнийг хэрэгжүүлэх
Үнэнд хайртай хүмүүст явах зам бий
Уг чанараа шийдвэрлэж, Үнэнийг хэрэгжүүлье
Бурханы хүсэл бол хамгийн дээд боломжит хэрээр хүмүүсийг аврах
Хүмүүсийн гүйцэтгэл нь тэдний үр дүнг тодорхойлдгийн утга учир
Үнэний эрэл хайгуул л Бурханд итгэх жинхэнэ итгэл юм
23-р бүлэг Бурханы махбод болон Сүнсний нэгдлийг хэрхэн ойлгох вэ
Үнэнгүйгээр Бурханыг уурлуулах амархан
34-р бүлэг Залбирлын ач холбогдол ба дадал
40-р бүлэг Өөрийнхөө зан чанарыг өөрчлөх талаар юу мэдэх ёстой вэ
41-р бүлэг Хүний уг чанарыг хэрхэн мэдэх вэ
47-р бүлэг Ариун Сүнсний ажлыг алдсан хүмүүс хамгийн их эрсдэлтэй байдаг
55-р бүлэг Бурханы ажлыг бүү тодорхойл