Христийн эхэн үеийн айлдварууд 100-р бүлэг

Би Өөрийн урьдчилан тогтоож, сонгоогүй бүх хүнийг үзэн яддаг. Ийм учраас, Би тэднийг Өөрийн гэрээс нэг нэгээр нь явуулах ёстой бөгөөд тэгснээр Миний сүм ариун, бузарлагдаагүй, Миний гэр үргэлж шинэ, хэзээ ч хуучрахгүй байж, Миний ариун нэр үүрд түгж, Миний ариун хүмүүс Миний хайртай хүмүүс болох болно. Энэ төрлийн дүр зураг, энэ төрлийн гэр, энэ төрлийн хаанчлал бол Миний зорилго, Миний байр сууц; энэ бол Миний бүтээлийн бүх зүйлийн суурь нь юм. Хэн ч үүнийг ганхуулж, эсвэл өөрчилж үл болно. Энд зөвхөн Би, Миний хайрт хөвгүүд хамт амьдарна, үүнийг хөл доороо гишгэлэхийг хэнд ч зөвшөөрөхгүй, үүнийг эзлэхийг юунд ч зөвшөөрөхгүй бөгөөд ямарваа таагүй зүйл тохиолдохыг бүр ч зөвшөөрөхгүй. Бүгд магтаал, уухай байх ба бүгд хүний төсөөлөхийн аргагүй дүр зураг байх болно. Та нар бүх хүчээ бүхий л зүрх сэтгэл, санаа бодлынхоо хамтаар чадлынхаа хэрээр Надад өргөхийг л Би хүсдэг. Өнөөдөр ч бай, маргааш ч бай, Надад үйлчлэл үзүүлдэг ч бай, Надаас ерөөл хүртдэг ч бай та нар хүч чадлынхаа нэгээхэн хэсгийг Миний хаанчлалын төлөө гаргах хэрэгтэй. Энэ бол Бүтээгдсэн бүх хүний авах ёстой үүрэг бөгөөд ийм маягаар хийж, хэрэгжүүлэх ёстой юм. Өөрийн хаанчлалын үзэсгэлэн сайхныг мөнхөд шинэ байлгаж, мөн Өөрийн гэрийг эв найртай, нэгдмэл болгохын төлөө үйлчлэл хийлгэхээр Би бүх зүйлийг дайчилна. Намайг сөрж эсэргүүцэхийг хэнд ч зөвшөөрөхгүй ба эсэргүүцсэн бүхэн шүүлт амсаж, хараагдах ёстой. Одоо Миний хараал бүх улс үндэстэн болон бүх хүн дээр бууж эхлэх ба Миний хараал бол Миний шүүлтээс ч бүр илүү хатуу билээ. Одоо бүх хүнийг яллаж эхлэх цаг ирсэн, иймээс үүнийг хараал гэж хэлж болно. Үүний учир нь, одоо бол эцсийн эрин үе бөгөөд бүтээлийн цаг үе биш юм. Эрин үеүд солигдсоноор Миний ажлын хурд ч одоо маш ондоо болсон. Миний ажлын хэрэгцээнээс болж, Надад хэрэгтэй хүмүүс ч бас өөр; хөсөр хаягдах хэрэгтэй хүмүүс хаягдана; тасдан хаягдах хэрэгтэй хүмүүс тасдан хаягдана; алагдах хэрэгтэй хүмүүс алагдаж, үлдэх хэрэгтэй хүмүүс үлдэх ёстой. Энэ бол хүний хүслээс үл хамаарах зайлшгүй чиг хандлага бөгөөд ямар ч хүн үүнийг өөрчилж үл болно. Энэ нь Миний хүслийн дагуу хийгдэх ёстой! Би хаях хүмүүсээ хаяж, таягдах хүмүүсээ таягдана; хэн ч дур зоргоороо авирлахгүй. Би үлдээхийг хүссэн хүмүүсээ үлдээж, мөн хайрлая гэж хүссэн хүмүүсээ хайрлана; энэ нь Миний хүслийн дагуу хийгдэх ёстой! Би сэтгэл хөдлөлөөр юм хийдэггүй; Надад гагцхүү зөвт байдал, шүүлт, уур хилэн л байдаг—сэтгэл хөдлөл огт байхгүй. Надад хүний өчүүхэн ч ул мөр байдаггүй, учир нь Би бол Бурхан Өөрөө, Бурханы үнэн бие юм. Учир нь, хүмүүс бүгд Миний хүн чанар болох талыг минь хардаг ба Миний бурханлаг чанарын талыг хараагүй байдаг. Тэд үнэхээр сохор агаад будилуу!

Миний хэлсэн зүйлийг та нар зүрх сэтгэлдээ хадгалж, Миний үгээр дамжуулан Миний зүрх сэтгэлийг ойлгож, Миний ачааг тоомсорлож үзэх ёстой. Тэгээд та нар Миний төгс хүчийг мэдэж, Миний үнэн биеийг харна. Учир нь, Миний үг бол мэргэн ухааны үг, хэн ч Миний үгийн цаад зарчмууд болон хуулийг ойлгож чадахгүй. Хүмүүс Намайг заль мэх болон шударга бус байдлыг хэрэгжүүлдэг хэмээн бодож, Намайг Миний үгээр дамжуулж танихын оронд харин ч Намайг доромжилдог. Тэд бүр сохор агаад мунхаг! Тэдэнд ялган таних чадвар өчүүхэн ч үгүй. Миний хэлсэн өгүүлбэр бүхэн эрх мэдэл болон шүүлт агуулдаг ба Миний үгийг хэн ч өөрчилж чадахгүй. Миний үг гарахад аливаа зүйл Миний үгийн дагуу гүйцэлдэх нь гарцаагүй; энэ нь Миний зан чанар юм. Миний үг бол эрх мэдэл бөгөөд тэдгээрийг засварладаг хэн боловч Миний гэсгээлтийг зөрчих бөгөөд Би тэднийг цохин унагаах ёстой. Ноцтой тохиолдолд тэд өөрсдийн аминд сүйрэл авчирч, Үхэгсдийн орон юм уу, ёроолгүй нүх рүү явдаг. Энэ бол Миний, хүн төрөлхтөнтэй харьцдаг цорын ганц зам, хүн үүнийг өөрчлөх аргагүй—энэ бол Миний захиргааны зарлиг. Үүнийг сана! Миний захиргааны зарлигийг зөрчихийг хэнд ч зөвшөөрөхгүй; үүнийг Миний хүслийн дагуу хийх ёстой! Урьдын цагт Би та нарт хэтэрхий зөөлөн байж, та нар зөвхөн Миний үгтэй л тулгарсан. Хүмүүсийг цохиж унагаах тухай Миний хэлсэн үг хараахан тохиолдоогүй байна. Гэхдээ өнөөдрөөс эхлэн бүх гай гамшиг (Миний захиргааны зарлигт хамааралтай) Миний хүсэлд нийцдэггүй хүмүүсийг шийтгэхийн тулд ар араасаа тохиолдоно. Бодит баримтууд байх ёстой, эс тэгвээс хүмүүс Миний уур хилэнг харж чадахгүй, ахин дахин самуурах болно. Энэ нь Миний удирдлагын төлөвлөгөөний алхам бөгөөд Өөрийн ажлын дараагийн алхмыг хийх арга зам юм. Би энийг та нарт урьдчилан хэлж байгаа бөгөөд ингэснээр та нар зөрчил үйлдэж, мөхлийн зовлонг үүрд туулахаас зайлсхийж чадна. Өөрөөр хэлбэл, өнөөдрөөс эхлэн Өөрийн ууган хөвгүүдээс бусад бүх хүнийг Би, Миний хүсэлтэй нийцүүлэн зохих байранд нь тавьж, тэднийг нэг нэгээр нь гэсгээнэ. Би нэгийг нь ч зүгээр үлдээхгүй. Та нар дахиж завхраад үзээрэй! Та нар дахиж тэрслээд үзээрэй! Би бүгдэд зөвт байдаг гэдгээ, Надад уян сэтгэл өчүүхэн ч үгүй гэдгийг Би өмнө нь хэлсэн, энэ нь Миний зан чанарт халдах ёсгүйг харуулдаг. Энэ бол Миний үнэн бие. Хэн ч үүнийг өөрчилж чадахгүй. Бүх хүн Миний үгийг сонсож, бүх хүн Миний суу алдарт дүр төрхийг хардаг. Бүх хүн Надад бүрэн дүүрэн, туйлын дуулгавартай байх ёстой—энэ бол Миний захиргааны зарлиг юм. Орчлон ертөнц даяарх, мөн газар дэлхийн зах хязгаарын бүх хүн Намайг магтан алдаршуулах хэрэгтэй, учир нь Би бол цор ганц Бурхан Өөрөө, Би бол Бурханы үнэн бие билээ. Миний үг, айлдваруудыг болон Миний үг яриа, зан байдлыг хэн ч өөрчилж чадахгүй, учир нь эдгээр нь ганцхан Миний юмс, эдгээрийг Би тэртээ эрт дээр үеэс эзэмшиж байсан бөгөөд үүрд орших болно.

Хүмүүс Намайг турших санаа зорилго өвөрлөдөг ба Намайг гутаахын тулд Миний эсрэг ашиглаж болох зүйлсийг Миний үгэн дотроос олохыг хүсдэг. Чи Намайг гутаах хэрэг үү? Намайг хааш яаш шүүх хэрэг үү? Миний ажил хэргийг хааш яаш хэлэлцэх хэрэг үү? Та нар үнэхээр өөрсдөдөө юу тустайг мэддэггүй хүмүүс юм! Та нар Намайг огт мэддэггүй! Сион уул гэж юу вэ? Миний байр сууц гэж юу вэ? Канааны сайн газар гэж юу вэ? Бүтээлийн суурь нь юу юм бэ? Яагаад сүүлийн хэдэн өдөр Би эдгээр үгийг дурдсаар байгаа юм бэ? Сион уул, Миний байр сууц, Канааны сайн газар, бүтээлийн суурь, энэ бүгдийг Миний үнэн биетэй холбогдуулан (биетэй хамаатайгаар) хэлсэн. Хүмүүс тэдгээрийг бодитоор оршдог газар гэж боддог. Миний үнэн бие бол Сион уул; энэ бол Миний байр сууц юм. Сүнсний ертөнцөд орсон хэн ч байсан Сион ууланд авирах бөгөөд Миний байр сууцанд орно. Би бүх зүйлийг Өөрийн үнэн бие дотор бүтээсэн; өөрөөр хэлбэл, бүх зүйл бие дотор бүтээгдсэн, тиймээс ч энэ нь суурь юм. Та нар Надтай хамт биед эргэн ирнэ гэж Би яагаад хэлдэг вэ? Энд жинхэнэ утга нь бий. Яг л “Бурхан” гэдэг нэршилтэй адил, эдгээр нэр үг нь өөрсдөө ямар ч утгагүй, харин ч өөр өөр газруудад Миний өгсөн өөр өөр нэр юм. Иймд үгчилсэн утганд нь нэг их анхаарал бүү тавь, харин Миний үгийг сонсоход л анхаарлаа төвлөрүүл. Та нар үүнийг ийм маягаар харах ёстой бөгөөд тэгж байж Миний хүслийг ойлгож чадах болно. Миний үгэнд мэргэн ухаан бий гэж Би та нарт яагаад дахин дахин сануулдаг вэ? Та нараас хэд нь үүний цаад утгыг ойлгох гэж оролдсон бэ? Та нар бүгд сохроор шинжилж байгаа ба ухаангүй байна!

Урьд өмнө Миний хэлсэн зүйлсийн ихэнхийг та нар бас л ойлгохгүй байна. Та нар эргэлзсэн хэвээр байж, Миний зүрх сэтгэлийг хангаж чаддаггүй. Хэдийд ч юм та нар Миний хэлэх өгүүлбэр бүрд итгэлтэй байж чадах ба тэр нь та нарын амь боловсрох агшин байх болно. Надад нэг өдөр бол мянган жил шиг, мянган жил бол нэг өдөр шиг; та нар Миний ярьдаг цагийн талаар юу гэж бодож байна даа? Та нар үүнийг яаж тайлбарлах вэ? Буруу тайлбарладаг! Мөн түүнчлэн, ихэнх хүмүүс үүний талаар Надтай маргаж, Миний эсрэг ашиглах зүйл олохыг хүсдэг—чи өөртөө юу тустайг мэддэггүй! Болгоомжтой бай, эс бөгөөс Би чамайг цохиж унагаана! Бүх зүйл тодорхой болох өдөр ирэхэд та нар бүрэн ухаарна. Би та нарт одоо ч хэлдэггүй (одоо бол хүмүүсийг ил болгох цаг; Миний хүслийг хангаж чадахын тулд хүн бүр болгоомжтой, сэрэмжтэй байх ёстой). Би Өөрийн үгээр бүх хүнийг ил болгох бөгөөд тэдний үнэн эсэхийг үзүүлэхээр жинхэнэ төрх нь илчлэгдэнэ. Хэрвээ хүн янхан, эсвэл иезебел бол Би тэднийг илрүүлэх ёстой. Би аливааг хуруугаа ч өргөлгүйгээр хийдэг бөгөөд хүмүүсийг илрүүлэхдээ Өөрийнхөө үгийг л ашигладаг гэдгээ Би өмнө нь хэлсэн. Би ямар ч зүс хувиргалтаас айдаггүй; Би үгээ хэлмэгц чи өөрийнхөө жинхэнэ төрхийг ил болгох шаардлагатай ба зүсээ хэчнээн сайн хувиргасан ч Би гарцаагүй нэвт харна. Энэ бол Миний үйл хэргийн зарчим—ямар ч хүч үрэлгүй, зөвхөн айлдвар л ашиглана. Миний үг биелэгдэх эсэх талаар хүмүүс их сандарч, Миний төлөө сэтгэл түгшиж, Надад санаа зовдог, харин эдгээр хүч чармайлт нь үнэхээр шаардлагагүй; эдгээр нь төлөх хэрэггүй үнэ өртөг юм. Чи Миний талаар санаа зовдог, гэтэл өөрийн чинь амь боловсорсон бил үү? Чиний хувь тавилан ямар билээ? Өөрөөсөө байнга асуу, салан задгай бүү бай. Хүмүүс Миний ажлыг анхааран үзэж, мөн—Миний үйл хэрэг болон Миний үгээр дамжуулан—Миний үнэн биеийг харж, Миний талаар үлэмж мэдлэгтэй болж, Миний төгс хүч, Миний мэргэн ухааныг мэдэж, бүх зүйлийг бүтээсэн Миний арга барил, аргачлалыг мэдэж, тэгснээр Надад дуусашгүй магтаал өгөх ёстой. Миний захиргааны зарлиг хэнийг мэдэлдээ байлгадаг, Би хэн дээр ажилладаг, Би юу хийхийг хүсдэг, мөн Би юу гүйцэлдүүлэхийг хүсдэг гэдгээ Би бүх хүнд харуулна. Энэ бол хүн бүрийн биелүүлэх ёстой зүйл, учир нь, энэ бол Миний захиргааны зарлиг билээ. Би хэлснээ гүйцэлдүүлнэ. Хэн ч Миний үгийг хааш яаш задлан шинжлэх ёсгүй; Миний үгээр дамжуулан Миний үйл хэргийн цаад зарчмыг харж, Миний үгээс Миний уур хилэн юу болохыг, Миний хараал юу болохыг, Миний шүүлт юу болохыг мэдэх ёстой. Эдгээр зүйл бүгд Миний үгээс хамаардаг бөгөөд Миний үг нэг бүрээс хүн нэг бүрийн харах ёстой зүйл энэ юм.

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих