Бурхан бол хүний амийн эх сурвалж (Эшлэл I)

Чи энэ ертөнцөд дуугаа хадаан мэндэлсэн тэр мөчөөс л өөрийн үүргээ гүйцэтгэж эхэлдэг. Чи Бурханы тосолгоо болон Бурханы төлөвлөгөөн дэх өөрийн үүргийг хүлээн авдаг. Ингэснээр чи амьдралын аян замаа эхлүүлж буй хэрэг юм. Чиний далд шалтгаан ямар ч байсан, чиний өмнөх аян зам ямар ч байсан Тэнгэрт байгаа зохион байгуулалт болон зохицуулалтаас хэн ч зайлсхийж чадахгүй бөгөөд хэн ч өөрийн хувь тавилангаа хянаж чадахгүй, учир нь бүх зүйлийг захирдаг Нэгэн л ийм ажил хийх чадвартай билээ. Хүн оршин бий болсноос хойш Бурхан орчлон ертөнцийг удирдаж, аливаа зүйлийн өөрчлөлт, шилжилтийг чиглүүлэн Өөрийн ажлаа тогтвортой хийсээр байна. Бүх зүйлсийн нэгэн адилаар хүн Бурханаас бороо, шүүдэр, амтат тэжээлийг өөрийн мэдэлгүйгээр чимээгүйхэн хүлээн авдаг. Бүх зүйлсийн нэгэн адил хүн өөрийн мэдэлгүйгээр Бурханы гарын зохион байгуулалт дор амьдарч байдаг. Хүний зүрх сэтгэл хийгээд сүнс Бурханы гарт байдаг ба хүний амьдрал бүхэлдээ Бурханы мэлмийн өмнө байдаг. Чи үүнд итгэх эсэхээс үл хамааран амьд эсвэл үхсэн аливаа болон бүх зүйлс нь Бурханы бодлын дагуу шилжиж, өөрчлөгдөж, шинэчлэгдэн, устаж үгүй болж байдаг. Энэ мэтээр Бурхан бүх зүйлийг захирдаг.

Шөнийн харанхуй гэтэн ирэхэд хүний зүрх сэтгэл харанхуй хаанаас хэрхэн гэтэн ирдгийг мэдэхгүй учраас мэдээгүй хэвээр үлддэг. Шөнийн харанхуй аажмаар арилахад хүн өдрийн гэрлийг угтан авах боловч гэрэл хаанаас ирсэн хийгээд энэ нь шөнийн харанхуйг хэрхэн хөөн зайлуулсныг хүний зүрх сэтгэл бүр ч мэдэхгүй. Ийнхүү өдөр шөнө ээлжлэн давтагдсаар хүн нэг үеэс нөгөө үе рүү цаг хугацаагаар аялах бөгөөд үүний зэрэгцээ тухайн цаг үе болон бүх цаг хугацааны туршид Бурханы ажил хийгээд төлөвлөгөө хэрэгжсээр байдаг. Хүн Бурхантай хамт он жилүүдийг элээсэн боловч Бурхан бүхий л зүйлс, амьд амьтдын хувь заяаг захирдгийг эсвэл Бурхан хэрхэн бүх зүйлийг зохион байгуулж удирдан чиглүүлдгийг хараахан мэдээгүй. Энэ бол хүн төрөлхтний эрт дээр үеэс өнөөг хүртэл зайлсхийсээр ирсэн зүйл юм. Үүний шалтгааны тухайд гэвэл энэ нь Бурханы арга зам хэтэрхий үл ойлгогдом эсвэл Бурханы төлөвлөгөө хараахан биелэгдээгүйгээс бус харин хүний сүнс болон зүрх сэтгэл Бурханаас дэндүү хол байгаагаас болдог. Тиймээс хүн хэдийгээр Бурханыг дагадаг ч өөрийн мэдэлгүйгээр Сатанд үйлчилсээр байдаг. Бурханы мөр ба илрэлтийг идэвхтэйгээр эрэлхийлдэг, Бурханы хамгаалалт болон халамжинд оршихыг хүсдэг хүн нэг ч үгүй. Үүний оронд тэд энэхүү дэлхий ертөнц ба хорон муу хүн төрөлхтний дагадаг амьдралын жам ёсонд нийцүүлэхийн тулд хорон муу Сатаны муу нөлөөнд найдахад бэлэн байдаг. Энэ үед хүний сүнс хийгээд зүрх сэтгэл Сатанд тахил болон өргөгдөж, Сатаны хоол болдог. Түүнчлэн, хүн төрөлхтний зүрх сэтгэл болоод сүнс нь Сатаны оршин сууж, үйл ажиллагаагаа явуулах орон байр болж байдаг. Хүн ийм маягаар хүн байхын зарчим болоод хүний оршин тогтнолын үнэ цэнэ, зорилгын талаарх ойлголтоо өөрийн мэдэлгүй алддаг. Бурханы хууль болон Бурхан ба хүний хоорондын гэрээ нь хүн Бурханыг эрэлхийлж эсвэл Түүнд анхаарал тавихаа болих хүртэл нь хүний зүрх сэтгэлээс аажмаар бүдэгрэн арилдаг. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр Бурхан хүнийг яагаад бүтээсэн болохыг хүн ойлгохоо больдог, мөн тэр Бурханы амнаас гарах үгийг ойлгодоггүй бөгөөд бүх зүйл Бурханаас ирдэг гэдгийг ухаарахаа больдог. Хүн Бурханы хууль, тогтоолуудыг эсэргүүцэж эхэлдэг; хүний зүрх сэтгэл болон сүнс нь үхмэл болдог байна. … Бурхан Өөрийн жинхэнэ бүтээл болох хүнийг алддаг ба хүн гарал үүслийнхээ үндсийг алддаг. Энэ бол хүн төрөлхтний уй гашуу юм. Үнэндээ бүр эхнээсээ одоог хүртэл Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулан эмгэнэлт жүжиг тавьсан ба үүнд хүн төрөлхтөн гол дүр болон хохирогчийн хоёулангийнх нь дүр бөгөөд энэхүү эмгэнэлт жүжгийн найруулагч нь хэн болохыг хэн ч хэлж мэдэхгүй. Өргөн уудам дэлхий ертөнцөд тоо томшгүй өөрчлөлтүүд дахин дахин бий болж байдаг. Орчлон ертөнц дээрх бүх зүйлийг захирагч Түүнээс өөр хэн ч хүн төрөлхтнийг хөтөлж, удирдан чиглүүлж чадахгүй. Энэ хүн төрөлхтний төлөө хөдөлмөрлөж эсвэл тэдний төлөө бэлтгэл хийх хүчтэй нэгэн байхгүй, тэр ч бүү хэл хүн төрөлхтнийг гэрэлтэй хүрэх газар луу хөтлөх, газар дэлхийн шударга бус байдлаас чөлөөлөх хүн байхгүй. Бурхан хүн төрөлхтний уналтыг харахдаа сэтгэл нь гонсойн тэдний ирээдүйд гашуудан уйлдаг. Хүн төрөлхтнийг буцах замгүй болж, доройтол руу удаанаар алхаж байгааг харахдаа Тэр уй гашууг мэдэрдэг. Хүн төрөлхтөн хорон муу нэгнийг хайхын тулд Бурханы зүрх сэтгэлийг шархлуулж, Түүнээс татгалзсан. Иймэрхүү хүн төрөлхтний явах чиглэлийг хэн ч бодож үзэж байгаагүй. Яг энэ шалтгааны улмаас Бурханы уур хилэнг хэн ч мэдэрдэггүй юм. Хэн ч Бурханы таалалд нийцэх замыг эрж хайж эсвэл Бурхантай ойр болохоор хичээдэггүй. Цаашлаад Бурханы уй гашуу, зовлон шаналлыг ойлгохоор зүтгэдэг хүн үгүй. Бурханы дуу хоолойг сонссоныхоо дараа ч гэсэн хүн Бурханаас холдон алхаж, Бурханы нигүүлсэл халамжаас бултаж, Бурханы үнэнээс зайлсхийж, Бурханы дайсан Сатанд өөрийгөө худалдах гэдэг. Бурханыг үгүйсгэн гэм буруугаа үл хүлээх хүнд Бурхан хэрхэн арга хэмжээ авах талаар хэн бодсон бэ? Бурханы олон удаагийн сануулга, сургамж нь хүний махан бие ба сүнс тэвчихийн аргагүй урьдаас бэлтгэсэн, урьд өмнө байгаагүй гамшиг Түүний гарт байгаатай холбоотой гэдгийг хэн ч мэддэггүй. Энэ гай гамшиг нь дан ганц махан биеийн төдийгүй мөн сүнсний шийтгэл юм. Чи үүнийг мэдэх ёстой: Бурханы төлөвлөгөө хүчингүй болж, Түүний сануулга, сургамжид хариу өгөөгүй үед Тэр ямар уур хилэнг гаргах вэ? Энэ нь өнөөг хүртэл бүтээлийн сонсож эсвэл мэдэрч туулсан юутай ч адилгүй байх болно. Тиймээс Би энэ гай гамшиг урьд өмнө үзэгдээгүй бөгөөд дахин хэзээ ч давтагдахгүй гэдгийг хэлэх нь зүйтэй юм. Учир нь Бурханы төлөвлөгөөнд зөвхөн нэг бүтээл, нэг аврал л байдаг. Энэ нь эхний бөгөөд эцсийн удаа юм. Тиймээс хүн төрөлхтний авралын төлөөх Бурханы сайн санаа болон гал халуун хүлээлтийг хэн ч ойлгодоггүй.

“Бурхан бол хүний амийн эх сурвалж”-аас

Бурхан хэрхэн бүх зүйлийг захирдаг вэ

I

Энэ ертөнцөд дуугаа хадаан мэндэлсэн мөчөөсөө чи үүргээ гүйцэтгэж эхэлдэг. Бурханы тосолгоо хийгээд төлөвлөгөөгөөр чи үүргээ хүлээн авч, амьдралын аян замаа эхэлдэг. Чамд ямар ч далд шалтгаан байсан, аян зам чинь ямар ч байсан, тэнгэрт буй зохион байгуулалт болон зохицуулалтаас хэн ч зугтаж чадахгүй. Хэн ч хувь тавилангаа хянаж чадахгүй. Зөвхөн бүхнийг захирагч Нэгэн л ийм ажил хийх чадвартай. Хэн ч зугтаж чадахгүй. Хэн ч хувь тавилангаа хянаж чадахгүй. Зөвхөн бүхнийг захирагч Нэгэн л ийм ажил хийх чадвартай.

II

Хүн оршин бий болсноос хойш Бурхан Өөрийн ажилд тууштай байж, энэ ертөнцийг удирдаж, бүх зүйлийн өөрчлөлт, хөдөлгөөнийг чиглүүлдэг. Бүх зүйлийн адил хүн ч бас амтат тэжээл, бороо хийгээд шүүдрийн дуслыг Бурханаас чимээгүй, өөрийн мэдэлгүй хүлээн авдаг. Бүх зүйлийн адил хүн ч бас өөрийн мэдэлгүй Бурханы гарын зохицуулалт дор амьдардаг. Хүний сэтгэл, сүнс нь Бурханы гарт бий. Хүний бүхий л амьдрал Бурханы нүдний өмнө бий. Чи үүнд итгэх эсэхээс үл хамааран, алив хийгээд бүх зүйл, амьд, үхсэн алин боловч Бурханы бодлын дагуу шилжиж, өөрчлөгдөж, шинэчлэгдэж, мөн үгүй болж байдаг. Ингэж Бурхан бүх зүйлийг захирдаг.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент