Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Өдөр тутмын Бурханы үг

Recital-daily-words-of-God
Өдөр тутмын Бурханы үг

Ангилал

Төгс Хүчит Бурханы шинэхэн айлдварууд
Төгс Хүчит Бурханы айлдварууд (Бурханыг мэдэх зам)
Recital-christ-expression
Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр)
recital-the-word-appears-in-the-flesh
Үг нь махбодоор илэрсэн

Бүтээгчийн ноёрхол дор ирж, үхэлтэй тайвнаар нүүр тул

Хүн төрөх мөчид ганцаардмал нэгэн сүнс газар дээрх амьдралын туршлагаа болон түүнд зориулан Бүтээгчийн зохицуулсан Бүтээгчийн эрх мэдлийг мэдрэх туршлагаа эхлүүлдэг. Тухайн хүний буюу сүнсний хувьд энэ нь Бүтээгчийн дээд эрхийн тухай мэдлэгийг олж авч, Түүний эрх мэдлийг мэдэж авч, үүнийг биечлэн туулах хосгүй сайхан боломж юм гэдгийг хэлэх нь илүүц биз ээ. Хүмүүс Бүтээгчийн бэлтгэж өгсөн хувь заяаны хуулийн дор амьдардаг бөгөөд газар дээрх амьдралынхаа хэдэн арван жилийн замналын явцад Бүтээгчийн дээд эрхийг хүлээн авч, Түүний эрх мэдлийг мэдэх нь мөс чанартай ямар ч ухаалаг хүний хувьд хэцүү зүйл биш юм. Тиймээс бүх хүмүүний хувь заяа урьдчилан тогтоогдсон гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, амьд байна гэж юу гэсэн үг болохыг амьдралынхаа хэдэн арван жилийн туршлагаар ухаарч, эсвэл нэгтгэн дүгнэх нь хүн бүрийн хувьд тун амархан байх ёстой. Хүн эдгээр амьдралын сургамжуудыг өөртөө агуулахын зэрэгцээ, амь хаанаас ирдгийг ойлгож, зүрх сэтгэл үнэндээ юу хэрэгтэйг, амьдралын жинхэнэ зам руу хүнийг юу хөтөлдгийг, хүний амьдралын даалгавар, зорилго юу байх учиртайг аажмаар ухаарч эхэлдэг; хэрвээ хүн Бүтээгчийг шүтэн мөргөхгүй бол, хэрвээ хүн Түүний ноёрхол дор орохгүй бол үхэлтэй тулгарах үедээ—сүнс Бүтээгчтэй дахин нэгэнтээ нүүр тулах гэж байх үедээ—хүний зүрх сэтгэл хэмжээлшгүй их айдас, түгшүүрээр дүүрэх болно. Хэрвээ хүн энэ дэлхийд хэдхэн арван жил оршсон атлаа хүний амьдрал хаанаас ирдгийг хараахан мэдэж аваагүй, хүний хувь заяа хэний гарт байдгийг хараахан танин мэдээгүй бол тэр үхэлтэй амар тайван нүүр тулж чадахгүйг гайхалтгүй. Хэдэн арван жилийн амьдралыг туулсны дараа Бүтээгчийн дээд эрхийн талаар мэдлэг олж авсан хүн бол амьдралын утга учир, үнэ цэнийг үнэн зөв үнэлдэг хүн; амьдралын зорилгын талаар гүн гүнзгий мэдлэгтэй, Бүтээгчийн дээд эрхийн талаар жинхэнэ туршлага, ойлголттой хүн; түүнээс ч илүүгээр Бүтээгчийн эрх мэдэлд захирагдах чадвартай хүн юм. Ийм хүн Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээсний утга учрыг ойлгодог, хүн Бүтээгчийг шүтэн мөргөх хэрэгтэй гэдгийг ойлгодог, хүний эзэмшдэг бүх зүйл Бүтээгчээс ирдэг ба ойрын ирээдүйд хэзээ нэгэн өдөр Түүн рүү буцаж очно гэдгээ ойлгодог; ийм хүн нь Бүтээгч хүний төрөлтийг зохицуулдаг ба хүний үхлийг захирах дээд эрхтэй, амьдрал, үхлийн аль алийг Бүтээгчийн эрх мэдлээр урьдчилан зохицуулдаг гэдгийг ойлгодог. Иймээс эдгээр зүйлийг лавтай ойлгохоороо хүн аяндаа үхэлтэй тайвнаар нүүр тулж чадах ба энэ ертөнцийн бүх өв хөрөнгөө тайвнаар орхиж, дараа нь тохиолдох бүхнийг жаргалтайгаар хүлээн зөвшөөрч, даган Бүтээгчийн зохицуулсан амьдралын сүүлчийн онцгой үеэс сохроор айж, эсрэг нь тэмцэлдэхийн оронд баяртайгаар угтан авах болно. Хэрвээ хүн амьдралыг Бүтээгчийн дээд эрхийг мэдэрч, Түүний эрх мэдлийг мэдэж авах боломж гэж үзвэл, хэрвээ хүн өөрийн амьдралыг, бүтээгдсэн хүнийхээ хувьд үүргээ биелүүлж, даалгавраа хэрэгжүүлэх ховорхон боломж гэж үзвэл амьдралын талаар гарцаагүй зөв үзэл бодолтой байх бөгөөд Бүтээгчийн ерөөж, залж чиглүүлсэн амьдралаар амьдрах болно, Бүтээгчийн гэрэл дор алхаж, Бүтээгчийн дээд эрхийг мэдэж, Түүний ноёрхол дор орж, Түүний ер бусын үйл хэрэг болон Түүний эрх мэдлийг гэрчлэх болно. Тийм хүн гарцаагүй Бүтээгчээр хайрлагдаж, хүлээн зөвшөөрөгдөх ба зөвхөн тийм хүн л үхэлд тайван хандаж, амьдралын эцсийн онцгой үеийг баяр хөөртэйгээр угтан авч чадна гэдгийг хэлэх нь илүүц юм. Иов мэдээж үхэлд ингэж хандсан; тэр амьдралынхаа сүүлчийн онцгой үеийг баяртайгаар хүлээн зөвшөөрч чадсан ба өөрийнхөө амьдралын аяныг тайван төгсгөлд аваачиж, амьдралын даалгавраа биелүүлснээр Бүтээгчийн хажууд эргэн очсон юм.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг

Цор ганц Бурхан Өөрөө I (Эшлэл V) Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм (Эшлэл IV) Хүн Бурханы удирдлага дунд л аврагдаж чадна (Эшлэл III) Бүх хүн төрөлхтний хувь заяаг Бурхан захирдаг (Эшлэл III) Бурханы ажлын гурван үе шатыг мэдэх нь Бурханыг мэдэх зам юм (Эшлэл I) Бурханы ажлын гурван үе шатыг мэдэх нь Бурханыг мэдэх зам юм (Эшлэл II) Бурханы ажлын гурван үе шатыг мэдэх нь Бурханыг мэдэх зам юм (Эшлэл III) Бурханы ажлын гурван үе шатыг мэдэх нь Бурханыг мэдэх зам юм (Эшлэл IV) Бурханы ажлын гурван үе шатыг мэдэх нь Бурханыг мэдэх зам юм (Эшлэл V) Бурханы ажлын гурван үе шатыг мэдэх нь Бурханыг мэдэх зам юм (Эшлэл VI) Бурханы ажлын гурван үе шатыг мэдэх нь Бурханыг мэдэх зам юм (Эшлэл VII) Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд: Аравдугаар бүлэг (Эшлэл I) Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд: Хорин долоодугаар бүлэг (Эшлэл I) Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд: Хорин долоодугаар бүлэг (Эшлэл I) Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд: Хорин есдүгээр бүлэг (Эшлэл II) Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд: Хорин зургаадугаар бүлэг (Эшлэл I) Бурханы илрэлт шинэ эрин үеийг авчирсан (Эшлэл I) Бурханы илрэлт шинэ эрин үеийг авчирсан (Эшлэл II) Аврагч аль хэдийн “цагаан үүлэн” дээр сууж эргэн ирсэн (Эшлэл III) Бурханы ажил ба хүний ажил (Эшлэл VII) Бурханы ажил ба хүний ажил (Эшлэл VIII) Золин авралын эрин үеийн ажлын цаад үнэн түүх (Эшлэл I) Золин авралын эрин үеийн ажлын цаад үнэн түүх (Эшлэл III) Хаанчлалын эрин үе бол үгийн эрин үе юм (Эшлэл I) Сайн мэдээ түгээх ажил нь бас хүнийг аврах ажил мөн (Эшлэл I) Сайн мэдээ түгээх ажил нь бас хүнийг аврах ажил мөн (Эшлэл II) Сайн мэдээ түгээх ажил нь бас хүнийг аврах ажил мөн (Эшлэл III) Хүрэх газрынхаа төлөө хангалттай сайн үйл бэлд (Эшлэл II) Хүрэх газрынхаа төлөө хангалттай сайн үйл бэлд (Эшлэл III) Долоон аянгын нижигнээн—Хаанчлалын сайн мэдээ орчлон ертөнц даяар түгэх болно гэж зөгнөж байна (Эшлэл I) Долоон аянгын нижигнээн—Хаанчлалын сайн мэдээ орчлон ертөнц даяар түгэх болно гэж зөгнөж байна (Эшлэл II) Бүх хүн төрөлхтний хувь заяаг Бурхан захирдаг (Эшлэл I) Бүх хүн төрөлхтний хувь заяаг Бурхан захирдаг (Эшлэл II) Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг (Эшлэл III) Аврагч аль хэдийн “цагаан үүлэн” дээр сууж эргэн ирсэн (Эшлэл I) Аврагч аль хэдийн “цагаан үүлэн” дээр сууж эргэн ирсэн (Эшлэл II) Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг (Эшлэл I) Бурханы ажил хүний төсөөлдөг шиг энгийн үү? (Эшлэл I) Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ? (Эшлэл I) Библийн талаар (1) (Эшлэл IV) Ялзарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон Бурханы аврал хамгийн их хэрэгтэй (Эшлэл VI) Бурхан бол хүний амийн эх сурвалж (Эшлэл I) Бурхан бол хүний амийн эх сурвалж (Эшлэл II) Бурханы ажил хүний төсөөлдөг шиг энгийн үү? (Эшлэл II) Хүн Бурханы удирдлага дунд л аврагдаж чадна (Эшлэл I) Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг (Эшлэл II) Чи мэдсэн үү? Бурхан хүмүүсийн дунд агуу зүйл хийсэн (Эшлэл I) Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэддэг хүмүүс л Бурханд үйлчилж болно (Эшлэл II) Бурхан хүн хоёр амралтад хамт орох болно (Эшлэл VIII) Бүгд Бурханы үгээр биелдэг (Эшлэл II) Бурханы оршдог махбодын мөн чанар (Эшлэл IV) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (Эшлэл XVI) Бурханы ажил ба хүний хэрэгжүүлэлт (Эшлэл II) Цор ганц Бурхан Өөрөө III (Эшлэл IV) Эцэг эхээ орхиж, амьдралын театрт өөрийнхөө дүрд үнэнээсээ тоглож эхлэх нь Христийн мөн чанар бол Тэнгэрлэг Эцэгийн хүсэлд дуулгавартай байх юм (Эшлэл IV) Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэх нь (Эшлэл I) Бурхан хүн хоёр амралтад хамт орох болно (Эшлэл II) Золин авралын эрин үеийн ажлын цаад үнэн түүх (Эшлэл II) Есүсийн сүнслэг биеийг харах үед чинь Бурхан тэнгэр, газрыг шинээр бүтээсэн байх болно (Эшлэл I) Цор ганц Бурхан Өөрөө III (Эшлэл VIII) Цор ганц Бурхан Өөрөө I (Эшлэл XII) Цор ганц Бурхан Өөрөө IV (Эшлэл I) Цор ганц Бурхан Өөрөө III (Эшлэл VI) Цор ганц Бурхан Өөрөө III (Эшлэл X) Цор ганц Бурхан Өөрөө I (Эшлэл XI) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I (Эшлэл II) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I (Эшлэл VI) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II (Эшлэл II) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II (Эшлэл XII) Цор ганц Бурхан Өөрөө I (Эшлэл X) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I (Эшлэл V) Цор ганц Бурхан Өөрөө III (Эшлэл II) Цор ганц Бурхан Өөрөө III (Эшлэл I) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (Эшлэл XIII) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I (Эшлэл VIII) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (Эшлэл IV) Цор ганц Бурхан Өөрөө I (Эшлэл I) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II (Эшлэл VII) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (Эшлэл XV) Цор ганц Бурхан Өөрөө III (Эшлэл VII) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (Эшлэл XII) Цор ганц Бурхан Өөрөө I (Эшлэл VI) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (Эшлэл XIV) Цор ганц Бурхан Өөрөө I (Эшлэл) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (Эшлэл VIII) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I (Эшлэл VII) Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ? (Эшлэл VII) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (ЭШЛЭЛ XVII) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (ЭШЛЭЛ IX) Цор ганц Бурхан Өөрөө I (Эшлэл XIV) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (Эшлэл) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (Эшлэл V) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (Эшлэл III) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II (Эшлэл XV) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II (Эшлэл Ⅺ) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II (Эшлэл X) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II (Эшлэл IV) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II (Эшлэл III) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I (Эшлэл I) Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ? (Эшлэл V) Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ? (Эшлэл IV) Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ? (Эшлэл II) Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ? (Эшлэл VI) Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм (Эшлэл III) Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм (Эшлэл II) Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм (Эшлэл I)

00:00
00:00

0Хайлтын үр дүн