Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Өдөр тутмын Бурханы үг

Recital-daily-words-of-God
Өдөр тутмын Бурханы үг

Ангилал

Төгс Хүчит Бурханы шинэхэн айлдварууд
Төгс Хүчит Бурханы айлдварууд (Бурханыг мэдэх зам)
Recital-christ-expression
Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр)
recital-the-word-appears-in-the-flesh
Үг нь махбодоор илэрсэн

Та нар бүгд, Бурханыг гэсэн эрэл хайгуулдаа, Бурханыг үнэхээр ойлгож, үнэхээр ухаарч, үнэхээр мэдэж авсан эсэхээ, олон янзын хүмүүст Бурхан ямар хандлага баримталдгийг үнэхээр мэддэг эсэхээ, мөн Бурхан чам дээр юу хийж байгааг болон үйлдэл бүрийг чинь Бурхан хэрхэн тодорхойлдгийг үнэхээр ойлгож байгаа эсэхээ харахын тулд Бурханд итгэх өөрийн амьдралыг шинээр шинжлэн шалгах ёстой. Чиний хажууд байгаа энэ Бурхан нь чиний ахиц дэвшлийн чиглэлийг удирдаж, чиний хувь заяаг захирч, чиний хэрэгцээг хангадаг энэ Бурхан, чи Түүнийг хэр их ойлгож, Түүний талаар хэр ихийг үнэхээр мэдэж байна вэ? Тэр өдөр бүр чам дээр ажилладгийг чи мэдэх үү? Түүний үйлдэл бүр ямар зарчим, зорилгууд дээр үндэслэдгийг чи мэдэх үү? Тэр чамайг хэрхэн удирдан чиглүүлдгийг чи мэдэх үү? Чамайг хангадаг Түүний арга барилыг чи мэдэх үү? Чамайг удирддаг Түүний арга замыг чи мэдэх үү? Тэр чамаас юу авахыг хүсдэгийг болон Тэр чамд юуг гүйцэтгэхийг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Чиний гаргаж байгаа олон төрлийн аашинд Тэр ямар хандлага баримталдгийг чи мэдэх үү? Чи Түүний хайртай хүн мөн эсэхээ мэдэх үү? Түүний баяр баясгалан, уур уцаар, уй гуниг, баяр хөөр, тэдгээрийн ард байдаг бодол, санаа болон Түүний мөн чанарын талаар чи мэдэх үү? Эцсийн эцэст чиний итгэдэг энэ Бурхан нь ямар Бурхан бэ гэдгийг чи мэдэх үү? Эдгээр асуултууд нь чиний хэзээ ч ойлгож эсвэл бодож байгаагүй зүйлс үү? Бурханд итгэх итгэлийнхээ араас явах үедээ чи бодит ойлголт болон Бурханы үгийн дадлага туршлагаараа дамжуулан Түүний талаарх өөрийн буруу ойлголтыг арилгасан уу? Бурханы сахилгажуулалт болон цээрлүүлэлтийг хүртсэнийхээ дараа чи жинхэнээсээ захирагдаж, анхаарал тавьж эхэлсэн үү? Бурханы гэсгээлт болон шүүлтийн дунд чи, хүний тэрслүү байдал болон сатаны уг чанарыг танин мэдэж, Бурханы ариун байдлын талаар тун бага ойлголтыг олж авсан уу? Бурханы үгийн удирдамж болон гэгээрлийн дор чи амьдралыг шинээр харж эхэлсэн үү? Бурханы илгээсэн шалгалтын дунд чи, хүний зөрчлийг Тэр тэвчихгүй байгааг, түүнчлэн Тэр чамаас юу шаарддагийг болон Тэр чамайг хэрхэн аварч буйг мэдэрсэн үү? Хэрвээ чи, Бурханыг буруугаар ойлгох нь юу болохыг эсвэл энэ буруу ойлголтыг хэрхэн арилгахыг мэдэхгүй бол чи хэзээ ч Бурхантай ярилцах жинхэнэ харилцаанд ороогүй ба хэзээ ч Бурханыг ойлгож байгаагүй гэж хэлж болох бөгөөд эсвэл чи хэзээ ч Түүнийг ойлгохыг хүсээгүй гэдгийг хүн ядаж хэлж чадна. Хэрвээ чи Бурханы сахилгажуулалт цээрлүүлэлт юу вэ гэдгийг мэдэхгүй бол чи захирагдах болон анхаарал тавих гэдэг нь юу вэ гэдгийг гарцаагүй мэдэхгүй, эсвэл хамгийн наад зах нь чи хэзээ ч Бурханд үнэхээр захирагдаж эсвэл анхаарал тавьж байгаагүй байна. Хэрвээ чи Бурханы гэсгээлт, шүүлтийг хэзээ ч туулж байгаагүй бол Түүний ариун байдлыг чи гарцаагүй мэдэхгүй бөгөөд хүний тэрслүү байдал юу болох талаар чи бүр ч багыг мэдэх болно. Хэрэв чамд амьдралыг үзэх зөв үзэл эсвэл амьдралын зөв зорилго хэзээ ч байгаагүй, харин чи урагшаа явахаас ч эргэлзэх хүртэл хэмжээнд өөрийн амьдралын ирээдүйн замын талаар будилж, тээнэгэлзсэн байдалтай байсаар байгаа бол чи Бурханы гэгээрэл, удирдамжийг хэзээ ч үнэхээр авч байгаагүй гэдэг нь илэрхий бөгөөд мөн түүнчлэн чи хэзээ ч Бурханы үгээр хангагдаж эсвэл дүүргэгдэж байгаагүй гэдгийг хүн хэлж чадна. Хэрэв чи Бурханы шалгалтыг хараахан туулаагүй бол хүний зөрчлийг Бурхан тэвчдэггүй нь юу болохыг гарцаагүй мэдэж чадахгүй, мөн Бурхан чамаас эцсийн эцэст юу шаардаж байгааг ойлгохгүй, тэр ч бүү хэл хүнийг удирдаж, аврах Түүний ажил юу болохыг ойлгохгүй гэдэг нь харваас илт байх юм. Хүн Бурханд хэчнээн олон жил итгэсэн байх нь хамаагүй, хэрвээ тэр Бурханы үгнээс хэзээ ч, юуг ч мэдрээгүй эсвэл ойлгоогүй бол тэр авралын зам руу мэдээж алхаагүй, Бурханд итгэх түүний итгэл мэдээж ямар ч утгагүй, Бурханы талаарх түүний мэдлэг мэдээж хоосон бөгөөд Бурханыг хүндлэх нь юу болох талаар тэр юу ч мэдэхгүй гэдэг нь илт юм.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Бурханаас эмээж муугаас зайлахад шаардлагатай зам

I

Бурханаас эмээх гэдэг нь хэлэхийн аргагүй айдас, булталт, шүтлэг эсвэл мухар сүсэг биш. Харин ч Бурханаас эмээх гэдэг нь бахдал, итгэл, хүндлэл, ойлголцол, халамж, дуулгавартай байдал юм. Энэ нь зориулалт, хайр, туйлын шүтэн мөргөл, ач хариулах, гомдолгүйгээр захирагдах юм.

II

Бурханы тухай үнэн зөв мэдлэггүй бол хүн хүндэлж, итгэж, ойлгож чадахгүй, санаа тавьж, дуулгавартай байж ч чадахгүй, харин айдас, түгшүүрээр дүүрч, эргэлзээ, үл ойлголцол, булзамтгай байдал, зайлсхийх хүслээр дүүрэх болно. Бурханы тухай үнэн зөв мэдлэггүй бол зориулж, ач хариулж чадахгүй, хүн төрөлхтөн шүтэн мөргөхгүй, бодитоор захирагдахгүй, зөвхөн сохроор шүтэн, үхмэл мухар сүсгээс өөр юу ч үгүй байна.

III

Бурханы тухай үнэн зөв мэдлэггүй бол хүн Түүний замаар алхаж, Бурханаас эмээн муугаас зайлж чадахгүй. Оронд нь тэдний хийдэг бүхэн тэрслүү зан, тоомжиргүй байдал, Бурханыг гүжирдсэн буруутгал, алдаатай шүүлтээр дүүрч, Бурханы үгийн жинхэнэ утгыг зөрчсөн, муу ааш аягаар дүүрэх болно. Бурханд бодитоор итгэснээр хэрхэн Түүнийг дагаж, Түүнд найдахаа тэд мэднэ. Тэр үед хүн Бурханыг ойлгож, Түүнд санаа тавьж эхэлнэ.

IV

Бурханд үнэхээр санаа тавьснаар хүн үнэхээр дуулгавартай болж чадна. Дуулгавартай байдлаас нь Бурханы төлөөх жинхэнэ зориулалт урсана, ийм жинхэнэ зориулалтаар болзолгүйгээр ач хариулна. Ингэж л хүн Бурханы мөн чанар, зан чанар, Түүний хэн болохыг мэдэж чадна. Бүтээгчийг мэдэхээрээ тэд үнэхээр шүтэн мөргөж, захирагдаж чадна. Зөвхөн ингэсэн үед л хүн муу замаасаа үнэхээр зайлж чадна.

V

Эдгээр нь “Бурханаас эмээн муугаас зайлах” үйл явцыг бүхэлд нь бүрдүүлж байдаг, “Бурханаас эмээн муугаас зайлах” бүх зүйлийн агуулга болдог. Бурханаас эмээж, муугаас зайлахын тулд туулах ёстой зам энэ билээ.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Өдөр тутмын Бурханы үг

Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II (Эшлэл II) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II (Эшлэл XII) Цор ганц Бурхан Өөрөө I (Эшлэл X) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I (Эшлэл V) Цор ганц Бурхан Өөрөө III (Эшлэл II) Цор ганц Бурхан Өөрөө III (Эшлэл I) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (Эшлэл XIII) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I (Эшлэл VIII) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (Эшлэл IV) Цор ганц Бурхан Өөрөө I (Эшлэл I) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II (Эшлэл VII) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (Эшлэл XV) Цор ганц Бурхан Өөрөө III (Эшлэл VII) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (Эшлэл XII) Цор ганц Бурхан Өөрөө I (Эшлэл VI) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (Эшлэл XIV) Цор ганц Бурхан Өөрөө I (Эшлэл) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (Эшлэл VIII) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I (Эшлэл VII) Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ? (Эшлэл VII) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (ЭШЛЭЛ XVII) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (ЭШЛЭЛ IX) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (Эшлэл X) Цор ганц Бурхан Өөрөө I (Эшлэл XIV) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (Эшлэл) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (Эшлэл V) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (Эшлэл III) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II (Эшлэл XV) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II (Эшлэл Ⅺ) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II (Эшлэл X) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II (Эшлэл IV) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II (Эшлэл III) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I (Эшлэл I) Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ? (Эшлэл V) Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ? (Эшлэл IV) Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ? (Эшлэл II) Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ? (Эшлэл VI) Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I (Эшлэл IV) Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм (Эшлэл III) Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм (Эшлэл II) Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм (Эшлэл I)

00:00
00:00

0Хайлтын үр дүн