Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Юу ч Бурханы ажилд саад болж чадахгүй

Бурхан Абрахамд хүүтэй болно гэж амлалт өгөхөд,

тэр үүнийг боломжгүй гэж, доог тохуу гэж боджээ.

Хүн юуг үйлдэж бодох нь Бурханд хамаагүй юм.

Бүгд Бурханы цаг хугацаа

төлөвлөгөөний дагуу урагшилдаг нь

Түүний ажлын дүрэм юм.


Бурхан хүний бодолд хөндлөнгөөс оролцдоггүй бөгөөд

Тэд итгэлгүй эсвэл ойлгохгүйн улмаас

Тэр ажил, төлөвлөгөөнөөсөө ухардаггүй.

Бурханы бодол төлөвлөгөөгөөр бүх зүйлс үйлдэгддэг.

Библид хэлсэнчлэн Тэр Исаакийн төрөлтийг сонгосон.

Бурханы удирдлага нь эд зүйл ба хүмүүсээс ангид.

Бүх зүйл төлөвлөгөөний дагуу цагтаа хэрэгжинэ.

Юу ч Бурханы ажилд хэзээ ч саад болж чадахгүй.


Хүний зан байдал, сул дорой итгэл ба ойлголт нь

Бурханы ажилд нөлөөлж эсхүл саад болж чадах уу? Үгүй.

Бурхан хүний тэнэглэл, эсэргүүцэлийг үл ойшоодог.

Тэр Өөрийн хийх ёстойг хийдэг.

Энэ бол Бурханы зан чанар бөгөөд Түүний манлайлал юм.

Бурханы удирдлага нь эд зүйл ба хүмүүсээс ангид.

Бүх зүйл төлөвлөгөөний дагуу цагтаа хэрэгжинэ.

Юу ч Бурханы ажилд хэзээ ч саад болж…

Бурханы удирдлага нь эд зүйл ба хүмүүсээс ангид.

Бүх зүйл төлөвлөгөөний дагуу цагтаа хэрэгжинэ.

Юу ч Бурханы ажилд хэзээ ч саад болж чадахгүй.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос


Өмнөх:Бурханы зөвт зан чанар цор ганц

Дараах:Бурханы ялгамж чанар ба байр суурь

Холбогдох агуулга