Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хурганы нээсэн хуйлмал бичээс ном

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бие махбод болсон Бурханы үйлчлэл ба хүний үүргийн хоорондын ялгаа

Хурд

`

Бие махбод болсон Бурханы үйлчлэл ба хүний үүргийн хоорондын ялгаа

Та нар Бурханы ажлын үзэгдлийг мэдэж авч, Түүний ажлын ерөнхий чиглэлийг ухаарах ёстой. Энэ нь эерэг замд орох хаалга юм. Та нар үзэгдлийн үнэнийг яг таг эзэмшчихвэл, оролт чинь найдвартай байна; Түүний ажил яаж ч өөрчлөгдөх нь хамаагүй, чи зүрх сэтгэлдээ гуйвшгүй тогтвортой зогсож, үзэгдлийн талаар тодорхой байх ба чиний оролт болоод эрэл хайгуул чинь зорилготой болох болно. Ийм байдлаар, чиний доторх бүхий л дадлага туршлага, мэдлэг илүү гүнзгийрч, илүү нарийн болно. Нэгэнт чи илүү том дүр зургийг бүхэлд нь ойлгосон бол, чиний амь хохирохгүй ба чи төөрөлдөхгүй. Хэрвээ чи ажлын эдгээр алхмыг мэдэхгүй бол, тэр болгонд хохирол амсах болно. Чи хэдхэн өдрийн дотор бүгдийг өөрчилж чадахгүй ба чи хэдхэн долоо хоногийн дотор зөв замд орох боломжгүй байх болно. Энэ нь чиний цагийг алдуулахгүй гэж үү? Эерэг байдлаар орох үүд хаалга илүү их байдаг ба тийм дадлуудыг та нар эзэмших ёстой, иймээс чи Түүний байлдан дагуулах ажлын ач холбогдол, ирээдүйд төгс төгөлдөр болгуулах ажил, шалгалт, зовлон шаналлыг туулснаар юунд хүрэх ёстой, шүүлт ба гэсгээлтийн утга учир, Ариун Сүнсний ажлын зарчмууд болон төгс болгох, байлдан дагуулах зарчмууд гэх мэтийн Түүний ажлын үзэгдлийн хэд хэдэн гол зүйлийг ойлгож авах ёстой. Эдгээр нь бүгд үзэгдлийн үнэн юм. Үлдсэн нь Хуулийн эрин үе, Нигүүлслийн эрин үе, Хаанчлалын эрин үеийн ажлын гурван үе шат, мөн түүнчлэн ирээдүйн гэрчлэл юм. Эдгээр нь ч гэсэн үзэгдэлд хамаарах үнэн бөгөөд хамгийн гол, хамгийн чухал нь юм. Одоо үед, та нарын хэрэгжүүлж, орох ёстой зүйл зөндөө байдаг ба энэ нь одоо илүү олон давхаргатай, илүү нарийвчилсан байдаг. Хэрвээ чамд эдгээр үнэний талаарх мэдлэг байхгүй бол энэ нь чи хараахан ороогүй байгаагийн баталгаа юм. Ихэнхдээ, үнэний талаарх хүний мэдлэг хэтэрхий гүехэн байдаг; хүн зарим үндсэн үнэнийг хэрэгжүүлэх чадваргүй байдаг ба бүр өчүүхэн асуудлуудыг ч хэрхэн шийдвэрлэхээ мэддэггүй. Хүн үнэнийг хэрэгжүүлж чаддаггүйн шалтгаан нь түүний зан чанар тэрслүүгээс болдог, мөн өнөөдрийн ажлын талаарх түүний мэдлэг нь хэтэрхий өнгөц, нэг талыг баримталдгаас болдог. Тиймээс, хүний хувьд төгс болгуулна гэдэг нь тийм ч амархан ажил биш. Чини тэрслүү байдал хэтэрхий хүчтэй байдаг ба чи өөрийнхөө хуучин шинж чанарыг хэтэрхий ихээр хадгалдаг; чи үнэний талд зогсох боломжгүй байдаг ба хамгийн мэдээжийн үнэнийг ч гэсэн хэрэгжүүлэх чадваргүй байдаг. Тийм хүмүүс аврагдахгүй бөгөөд байлдан дагуулагдаагүй хүмүүс байдаг. Хэрвээ чиний оролт нарийвчлалгүй бас зорилгогүй бол, чиний өсөлт удаан байх болно. Хэрвээ чиний оролт өчүүхэн төдий ч бодит байдалгүй бол эрэл хайгуул чинь талаар болох болно. Хэрвээ чи үнэний мөн чанарыг мэдэхгүй бол өөрчлөгдөхгүй хэвээр үлдэх болно. Хүний амийн өсөлт ба түүний зан чанар дахь өөрчлөлт нь бүгд бодит байдалд орсноор хийгддэг ба цаашлаад нарийвчилсан дадлага туршлага руу орсноор явагддаг. Хэрвээ орох үедээ чи олон нарийвчилсан дадлага туршлагатай байвал чиний зан чанар амархан өөрчлөгдөх болно. Хэдийгээр одоо үед чи хэрэгжүүлэхдээ тийм ч их гэгээрээгүй бол чи ядаж ажлын үзэгдлийн талаар гэгээрсэн байх ёстой. Эс бөгөөс чи орох боломжгүй байх ба чамд эхлээд үнэний мэдлэг байхгүй л бол орох боломжгүй байх болно. Чиний дадлага туршлагыг Ариун Сүнс гэгээрүүлсэн үед л чи үнэний талаарх илүү гүнзгий ойлголтыг олж авах ба илүү гүн гүнзгий орж чадна. Чи Бурханы ажлыг мэдэж авах хэрэгтэй.

Анх хүн төрөлхтөн бүтээгдсэний дараа, ажлын үндэс суурь болон үйлчилж байсан хүмүүс нь израильчууд байсан ба бүхий л Израиль нь Еховагийн газар дээрх ажлын суурь байсан юм. Еховагийн ажил нь хуулийг бий болгосноор дамжуулан хүнийг шууд удирдан, хариулах явдал байсан бөгөөд ингэснээр хүмүүс энгийн амьдралаар амьдарч, газар дэлхий дээр энгийн байдлаар Еховаг тахин шүтэх байсан. Хуулийн эрин үе дэх Бурхан нь хүнд харагдахгүй ба хүн хүрэхээргүй Нэгэн байсан. Сатаны завхруулсан хүнийг л Тэр зүгээр удирдан чиглүүлж байсан ба эдгээр хүмүүст зааварлан тэднийг хариулж байсан, иймээс Түүний хэлсэн үг нь ердөө хууль тогтоол, тушаал болон хүний амьдралаар амьдрах ерөнхий мэдлэг байсан бөгөөд хүний амийг хангах бүх үнэн биш байв. Түүний удирдлага дор байсан израильчууд нь Сатанаар их завхруулагдсан хүмүүс биш байсан. Түүний хуулийн ажил нь авралын ажлын хамгийн эхний үе шат, авралын ажлын эхлэл байсан ба хүний амийн зан чанарын өөрчлөлтүүдтэй бараг ямар ч хамаагүй байлаа. Тиймээс, авралын ажлын эхэн үед Израиль дахь ажлынхаа төлөө Тэрээр бие махбодтой болох хэрэггүй байсан юм. Ийм учраас Түүнд зууч буюу, хүнтэй харилцахдаа ашиглах хэрэгсэл шаардлагатай байсан. Тиймээс, бүтээгдсэн оршин тогтнолуудын дунд Еховагийн өмнөөс ажиллаж, ярьдаг хүмүүс бий болсон ба ингэж хүний хөвгүүд болон эш үзүүлэгчид хүмүүсийн дунд ажиллах болжээ. Хүний хөвгүүд Еховагийн өмнөөс хүмүүсийн дунд ажилласан. Түүгээр ингэж дуудагдана гэдэг нь, тийм хүмүүс Еховагийн өмнөөс хуулийг зарлана гэсэн үг бөгөөд тэд мөн Израилийн ард түмний дундах тахилч нар байсан; тийм хүмүүс нь Еховагийн харж хамгаалж байсан тахилчид бөгөөд Еховагийн Сүнсээр ажилладаг байсан; тэдгээр нь хүмүүсийн дундах лидерүүд байсан ба Еховад шууд үйлчилж байв. Нөгөө талаар эш үзүүлэгчид нь, бүх газар орон, бүх овгийн хүмүүст Еховагийн өмнөөс ярихад өөрсдийгөө зориулсан хүмүүс байсан. Тэдгээр нь мөн Еховагийн ажлыг зөгнөдөг хүмүүс байлаа. Эдгээр нь хүний хөвгүүд эсвэл эш үзүүлэгчдийн аль нь ч байсан, бүгдийг нь Еховагийн Сүнс Өөрөө өргөсөн ба өөрсдөө Еховагийн ажилтай байсан. Хүмүүсийн дунд, тэдгээр нь Еховаг шууд төлөөлдөг хүмүүс байсан; Ехова тэднийг өргөсөн учраас л тэд ажиллаж байсан ба Ариун Сүнс биеэрээ махбод болж ажиллаагүй юм. Тиймээс, хэдий тэд бүгдээрээ Бурханы өмнөөс адилхан ярьж, ажиллаж байсан ч, Хуулийн эрин үе дэх хүний хөвгүүд ба эш үзүүлэгчид нь Бурханы махбод болсон бие байгаагүй юм. Энэ нь Нигүүлслийн эрин үе болон сүүлчийн шатанд яг эсрэг байдаг, учир нь авралын ажил болон хүний шүүлтийг хоёуланг нь Бурханы махбод болсон бие Өөрөө хийдэг ба тиймээс Түүний оронд ажиллах хүний хөвгүүд болон эш үзүүлэгчдийг дахин өргөх хэрэггүй байсан юм. Хүний нүдээр, тэдний ажлын мөн чанар ба арга барилын хооронд бодит ялгаа байхгүй. Энэ шалтгааны улмаас, бие махбодтой болсон Бурханы ажлыг эш үзүүлэгчид болон хүний хөвгүүдийн ажилтай дандаа андуурч будилдаг. Бие махбодтой болсон Бурханы харагдах байдал нь тэдгээр эш үзүүлэгчид болон хүний хөвгүүдийнхтэй үндсэндээ адилхан байсан. Тэгээд бие махбодтой болсон Бурхан нь эш үзүүлэгчдийг бодвол бүр ч илүү энгийн, илүү бодитой байсан. Тиймээс хүн тэдний хоорондын ялгааг огт харах боломжгүй байсан юм. Хүн гагцхүү харагдах байдал дээр төвлөрдөг, хэдий аль аль нь ажиллаж ярьдаг ч бодит ялгаа байдаг гэдгийг огт мэддэггүй. Ялгааг олж харах хүний чадвар хэтэрхий сул дорой байдаг учраас, хүн үндсэн асуудлуудыг ялган таньж чаддаггүй ба ээдрээтэй цогц зүйлийг ялган таних чадвар нь бүр ч дор байдаг. Эш үзүүлэгчид болон Ариун Сүнсээр ашиглагдаж байгаа хүмүүсийн үг ба ажил нь бүгд хүний үүргийг биелүүлж, бүтээгдсэн зүйлийнхээ чиг үүргийг гүйцэтгэж байгаа ба хүн хийх ёстой зүйлээ л хийж байгаа юм. Гэсэн хэдий ч, бие махбодтой болсон Бурханы үг ба ажил нь Түүний үйлчлэлийг хэрэгжүүлэх явдал байсан. Түүний гадаад хэлбэр хэдий бүтээгдсэн хүнийх ч гэсэн, Түүний ажил нь Өөрийн бие махбодын чиг үүргийг биелүүлэх биш харин Түүний үйлчлэлийг биелүүлэх юм. “Үүрэг” гэсэн нэр томьёо нь бүтээгдсэн хүнтэй холбоотой хэрэглэгддэг байхад, “үйлчлэл” нь Бурханы махбод болсон биетэй холбоотойгоор хэрэглэгддэг. Энэ хоёрын хооронд үндсэн ялгаа бий бөгөөд энэ хоёр нь харилцан солигддоггүй. Хүний ажил бол зөвхөн өөрийн үүргээ биелүүлэх явдал байхад Бурханы ажил бол Өөрийн үйлчлэлээ удирдаж хэрэгжүүлэх явдал байдаг. Тиймээс, хэдий олон элчүүд Ариун Сүнсээр ашиглагдаж, олон эш үзүүлэгчид Түүгээр дүүргэгддэг байсан ч, тэдний ажил ба үг нь бүтээгдсэн хүн болохын хувьд ердөө л өөрсдийн үүргээ биелүүлэх явдал байсан. Хэдий тэдний зөгнөл нь бие махбодтой болсон Бурханы хэлсэн амийн үгээс илүү агуу байж болох ч, тэдний хүн чанар ч гэсэн бие махбодтой болсон Бурханыхаас илүү давамгай байсан ч, тэд үйлчлэлийг хэрэгжүүлж байсан биш харин үүргээ л биелүүлж байсан билээ. Хүний үүрэг нь хүний чиг үүрэгтэй хамаатай ба энэ нь хүний хувьд хүрч болохуйц зүйл юм. Гэтэл, бие махбодтой болсон Бурханы хэрэгжүүлэх үйлчлэл нь Түүний удирдлагатай холбоотой ба энэ нь хүний хүршгүй зүйл юм. Бурханы амьд дүр ярьж, ажиллаж, гайхамшгийг үзүүлж байсан ч Тэрээр Өөрийн удирдлагын дотор агуу ажлыг хийж байдаг ба хүн тийм ажлыг Түүний оронд хийж чадахгүй. Хүний ажил бол, бүтээгдсэн хүн болохын хувьд, Бурханы удирдлагын ажлын өгөгдсөн үе шатанд зөвхөн өөрийн үүргийг л биелүүлэх явдал юм. Тийм удирдлагагүйгээр буюу хэрвээ бие махбодтой болсон Бурханы үйлчлэл алга болбол, бүтээгдсэн хүний үүрэг ч гэсэн алдагдах болно. Өөрийн үйлчлэлээ хэрэгжүүлэх Бурханы ажил нь хүнийг удирдах явдал байхад, хүн үүргээ биелүүлнэ гэдэг нь Бүтээгчийн шаардлагад нийцэхийн тулд өөрийн үүргээ биелүүлнэ гэсэн үг бөгөөд хүн үйлчлэлийг хэрэгжүүлнэ гэж огтхон ч бодох хэрэггүй. Бурханы төрөлхийн мөн чанарт буюу Сүнсэнд, Бурханы ажил бол Түүний удирдлага, харин бүтээгдсэн хүний гадаад хэлбэрийг агуулсан бие махбодтой болсон Бурханы хувьд, Түүний ажил бол Өөрийн үйлчлэлийг хэрэгжүүлэх явдал юм. Түүний хийж байгаа ажил бүхэн нь Өөрийн үйлчлэлийг хэрэгжүүлэх бөгөөд хүн, Түүний удирдлага дор, Түүний удирдлагын цар хүрээн дотор л чадах бүхнээ хийх ёстой юм.

Хүн үүргээ биелүүлнэ гэдэг нь үнэндээ хүний дотор төрөлхийн байдаг бүхний биелэл буюу хүний хувьд боломжтой байдаг зүйл юм. Тэр үед түүний үүрэг биелнэ. Хүний үйлчилгээний үеэрх хүний дутагдал нь, дэвшилттэй дадлага туршлага болон шүүлтийг мэдрэх үйл явцаар дамжуулан аажмаар багасах ба тэдгээр нь хүний үүрэгт нөлөөлөх буюу саад болохгүй. Бурханд үйлчлэхээ больж эсвэл үйлчилгээ үзүүлэх үед гардаг алдаа дутагдлаас айсандаа ухарч хойш суудаг хүмүүс нь бүх хүмүүсийн дотроос хамгийн хулчгар нь юм. Хэрвээ хүн, үйлчилгээний үеэр өөрийн илэрхийлэх ёстой зүйлээ илэрхийлж чадахгүй эсвэл түүний хувьд төрөлхөөсөө боломжтой зүйлийг биелүүлж чадахгүй, харин үүний оронд үйл явцын дунд тэнэглэж өнгөрөөвөл, тэр бүтээгдсэн хүний биелүүлэх ёстой чиг үүргээ алдана. Ийм төрлийн хүнийг өчүүхэн мөхөс оршин тогтнол, ямар ч хэрэггүй хог гэж үздэг; иймэрхүү хүн яаж, бүтээгдсэн хүн гэсэн нэртэйгээр хүндлэгдэж болох юм бэ? Тэдгээр нь гаднаа гяланцаг, дотроо паланцаг завхарсан оршин тогтнол биш гэж үү? Хэдий хүн өөрийгөө Бурхан гэж нэрлэсэн ч бурханлаг чанарыг илэрхийлж чадахгүй, Бурханы Өөрийн ажлыг хийж чадахгүй эсвэл Бурханыг төлөөлж чадахгүй бол тэр мэдээж Бурхан биш, учир нь түүнд Бурханы мөн чанар байхгүй ба Бурханы төрөлхөөсөө биелүүлдэг зүйл түүний дотор оршин байдаггүй. Хэрвээ хүн төрөлхөөсөө хүрч чадахуйц зүйлээ алдвал, түүнийг цаашид хүн гэж үзэхгүй ба тэрээр бүтээгдсэн хүн болон зогсох буюу Бурханы өмнө очиж Түүнд үйлчлэх үнэ цэнэгүй. Цаашлаад, тэрээр Бурханы хувь хишгийг авах эсвэл Бурханаар хариуцуулж, хамгаалуулж, төгс болгуулах үнэ цэнэгүй. Бурханы итгэлийг алдсан олон хүмүүс Бурханы нигүүлслийг үргэлжлүүлэн алдсаар байдаг. Тэд өөрсдийн буруу үйлийг тоодоггүйгээр үл барам Бурханы зам мөр буруу гэсэн үзэл санааг ичгүүр сонжуургүйгээр түгээдэг. Тэдгээр тэрслүү хүмүүс, тэр ч байтугай Бурханы оршин тогтнолыг үгүйсгэдэг; тийм тэрслүү чанартай тийм төрлийн хүмүүс хэрхэн Бурханы нигүүлслийг эдлэх эрхтэй байх юм бэ? Өөрсдийн үүргээ биелүүлэхдээ бүтэлгүйтсэн хүмүүс Бурханы эсрэг маш тэрслүү байсаар ирсэн ба Түүнд их өртэй, гэсэн ч эргээд тэд Бурхан бол буруу хэмээн зад шүүмжилдэг. Тийм төрлийн хүмүүс яаж төгс болгуулах эрхтэй байх юм бэ? Энэ нь устгагдаж, шийтгэгдэхийн урьдчилсан шинж биш гэж үү? Бурханы өмнө үүргээ биелүүлдэггүй хүн нь аль хэдийн хамгийн жигшүүрт гэмт хэрэг үйлдсэн, үүнд үхэх шийтгэл хүртэл хангалтгүй боловч хүн Бурхантай маргах зоригтой ба өөрсдийгөө Түүнтэй зүйрлүүлж үздэг. Тийм төрлийн хүнийг төгс болгох нь ямар хэрэгтэй юм бэ? Хэрвээ хүн өөрийн үүргээ биелүүлэхдээ бүтэлгүйтвэл, түүнд гэм буруутай мэт, өртэй мэт санагдах ёстой; тэр өөрийн сул дорой байдал ба нэмэргүй байдлыг, өөрийн тэрслүү чанар ба бохир байдлыг голох ёстой цаашлаад өөрийн амьдрал болоод цусаа Бурханы төлөө золиослох ёстой. Зөвхөн тэр үед л, тэрээр Бурханыг үнэхээр хайрладаг бүтээгдсэн хүн мөн бөгөөд зөвхөн тийм төрлийн хүмүүс л Бурханы ерөөлл, амлалтыг эдэлж, Түүгээр төгс болгуулах эрхтэй. Тэгвэл та нарын ихэнх нь ямар вэ? Та нарын дотор амьдардаг Бурханд та нар хэрхэн ханддаг вэ? Та нар Түүний өмнө өөрсдийн үүргээ хэрхэн биелүүлсэн бэ? Та нар амьдралаа золиослоод ч хамаагүй, өөрсдийн хийхээр дуудагдсан бүхнээ хийсэн үү? Та нар юу золиослосон бэ? Та нар Надаас ихийг хүлээн аваагүй гэж үү? Та нар ялган салгаж чадах уу? Та нар Надад хэр үнэнч вэ? Та нар Надад хэрхэн үйлчилсэн бэ? Би та нарт юуг өгсөн бэ бас Би та нарын төлөө юу хийсэн бэ? Та нар энэ бүгдийг хэмжиж үзсэн үү? Та нар бүгдээрээ үүнийг, өөрсдийн дотор байгаа өчүүхэн ухамсартай жишиж, шүүж үзсэн үү? Өөрсдийн үг ба үйлдлээрээ та нар хэрхэн зөвийг хийж чадах вэ? Та нарын тийм өчүүхэн золиослол нь Миний та нарт өгсөн бүхнийг хүртэх эрхтэй байсан байх уу? Надад өөр сонголт байгаагүй, Би та нарын төлөө үнэн сэтгэлээсээ зүтгэсэн боловч та нар Миний талаар хорон муу сэжиг өвөрлөдөг ба зориг зүрхгүй. Тэр нь та нарын цорын ганц чиг үүрэг буюу та нарын үүргийн хэмжээ юм. Энэ нь тийм биш гэж үү? Та нар бүтээгдсэн хүний үүргээ огтхон ч биелүүлээгүй гэдгээ мэдэхгүй гэж үү? Та нарыг хэрхэн бүтээгдсэн хүн гэж үзэх юм бэ? Өөрсдийгөө илэрхийлж, амьдран харуулж байгаа чинь ямар вэ гэдгээ та нар тодорхой мэдэх үү? Та нар өөрсдийн үүргээ биелүүлэхдээ бүтэлгүйтсэн боловч та нар Бурханы өршөөл энэрэл, хязгааргүй нигүүлслийг авахаар эрж хайдаг. Тийм нигүүлсэл нь та нар шиг үнэ цэнэгүй, олиггүй хүмүүст зориулан бэлтгэгдээгүй, харин юу ч гуйлгүйгээр, баяртайгаар золиослодог хүмүүст зориулагдсан. Та нар шиг тийм хүмүүс, тийм өчүүхэн мөхөс оршин тогтнолууд нь огтхон ч, тэнгэрийн хишгийг эдлэх үнэ цэнэгүй юм. Зөвхөн зовлон зүдгүүр болон эцэс төгсгөлгүй шийтгэл л та нарын амьдралыг дагах болно! Хэрвээ та нар Надад итгэлтэй байж чадахгүй бол, та нарын хувь тавилан чинь зовлонгийнх байх болно. Хэрвээ та нар Миний үг болон Миний ажилд хариуцлагатай байж чадахгүй бол та нарын төөрөг чинь шийтгэлийнх байх болно. Ямар ч нигүүлсэл, ерөөл болоод хаанчлал дахь гайхалтай амьдрал та нартай ямар ч хамаагүй байх болно. Энэ нь та нарын хүртэх учиртай төгсгөл бөгөөд та нарын хийсэн зүйлийн үр дүн юм! Тэдгээр бодлогогүй, их зантай хүмүүс өөрсдийн үүргээ биелүүлэхдээ байдаг чадлаараа хичээгээгүйгээр барахгүй үүний оронд, тэд өөрсдийн хүртэх эрхтэй зүйлээ хүсэж байгаа мэтээр нигүүлсэл гуйн гараа сунгасан. Тэгээд тэд өөрсдийн гуйсан зүйлээ олж авч чадаагүй бол бүр ч илүү итгэлгүй болдог. Тийм хүмүүсийг яаж боломжийн гэж үзэх юм бэ? Та нар дорд хэв чанартай, эрүүл ухаангүй хүмүүс бөгөөд удирдлагын ажлын үеэр өөрсдийн хэрэгжүүлэх ёстой зүйлээ огт биелүүлэх чадваргүй. Та нарын үнэ цэнэ аль хэдийн хурдан унасан. Та нарт тийм ач тус үзүүлсний хариуг Надад буцаан төлөхдөө та нар бүтэлгүйтсэн нь аль хэдийн туйлын тэрслүү үйлдэл бөгөөд та нарыг шийтгэхэд хангалттай, энэ нь та нарын хулчгар зан, чадваргүй байдал, олиггүй зан, үнэ цэнэгүй байдлыг харуулдаг. Та нар хэрхэн өөрсдийн гараа сунгах эрхтэй байж чадах юм бэ? Та нар Миний ажилд өчүүхэн төдий ч туслах чадваргүй, итгэлээ зориулах чадваргүй, Намайг гэрчлэх чадваргүй байдаг. Эдгээр нь аль хэдийн та нарын буруу үйл ба алдаа дутагдал боловч үүний оронд та нар Над руу дайран довтолж, Миний тухай худал хуурмагийг ярьж, Намайг шударга биш гэж гомдоллодог. Энэ нь та нарын үнэнч байдлыг бүрдүүлдэг зүйл биш гэж үү? Энэ нь та нарын хайрыг бүрдүүлдэг зүйл биш гэж үү? Та нар үүнээс илүү өөр ямар ажил хийж чадах вэ? Хийгдсэн бүх ажилд та нар хувь нэмрээ хэрхэн оруулсан бэ? Та нар хэр ихийг зарцуулсан бэ? Би та нарт ямар ч зэмлэл хүртээгээгүй нь аль хэдийн агуу өршөөл уучлалын үйлдэл боловч та нар одоо ч Надад ичгүүргүйгээр шалтаг тоочиж, нууцаар Миний тухай гомдоллодог. Та нарт өчүүхэн төдий ч гэсэн хүний үнэр байна уу? Хэдийгээр хүний үүрэг нь хүний сэтгэл болон түүний үзлээр эвдэрдэг ч гэсэн, чи үүргээ биелүүлж, итгэлдээ өөрийгөө зориулах ёстой. Хүний ажил дахь ариун бус байдал нь түүний хэв чанарын асуудал бөгөөд хэрвээ хүн өөрийн үүргээ биелүүлэхгүй бол энэ нь түүний тэрслүү занг харуулж байгаа юм. Хүний үүрэг болоод тэр ерөөгдсөн үү эсвэл хараагдсан уу гэдгийг хооронд ямар ч хамаарал байхгүй. Үүрэг бол хүний биелүүлэх ёстой зүйл; энэ нь түүний шаардлагатай үүрэг бөгөөд нөхөн төлөөс, нөхцөл байдал, учир шалтгаанаас хамаарах ёсгүй. Зөвхөн тэр үед л өөрийн үүргээ биелүүлж чадна. Ерөөгдсөн хүн, шүүлтийн дараа төгс болгуулснаар сайн сайхныг эдлэх болно. Шүүлт, гэсгээлтийн дараа түүний зан чанар өөрчлөгдөлгүй хэвээр үлдэх үед, хараагдсан хүн шийтгэлийг хүртэх ба тэр төгс болгуулахгүй. Бүтээгдсэн хүн болохын хувьд, тэр ерөөгдөх үү эсвэл хараагдах уу гэдгийг үл харгалзан, хүн өөрийн үүргээ биелүүлэх ёстой, хийх ёстой зүйлээ хийх ёстой ба хийж чадах зүйлээ хийх ёстой. Энэ бол Бурханыг эрж хайдаг хүний хамгийн энгийн нөхцөл. Чи зөвхөн ерөөгдөхийн тулд үүргээ биелүүлэх ёсгүй ба чи хараагдахаас айсандаа хийх зүйлээсээ татгалзах ёсгүй. Та нарт энэ нэг зүйлийг хэлье: Хэрвээ хүн өөрийн үүргээ биелүүлж чадах юм бол, энэ нь тэр өөрийн хийх ёстойгоо хийлээ гэсэн үг. Хэрвээ хүн өөрийн үүргээ биелүүлж чадахгүй бол, энэ нь хүний тэрслүү занг харуулж байгаа юм. Зөвхөн өөрийн үүргээ биелүүлэх үйл явцаар дамжуулан, хүн аажмаар өөрчлөгддөг ба энэ үйл явцаар дамжуулан тэрээр өөрийн үнэнч байдлаа харуулдаг. Ингэснээр, чи хэдий чинээ өөрийн үүргээ биелүүлэх чадвартай байна, төдий чинээ үнэнийг хүлээн авах болно, ингэснээр чиний илэрхийлэл илүү бодитой болох болно. Өөрсдийн үүргээ биелүүлэхдээ зөвхөн үйл хөдлөл хийж, үнэнийг эрж хайдаггүй хүмүүс нь эцэстээ таягдагдах болно, учир нь тэдгээр хүмүүс үнэнийг хэрэгжүүлэхдээ үүргээ биелүүлдэггүй ба үүргээ биелүүлэхдээ үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй. Тийм хүмүүс нь өөрчлөгдөлгүй үлддэг хүмүүс бөгөөд хараагдах болно. Тэдний илэрхийлэл нь ариун бус байгаад зогсохгүй, тэдний илэрхийлдэг зүйлс нь хорон муугаас өөр юу ч биш юм.

Нигүүлслийн эрин үед, Есүс ч гэсэн маш ихийг ярьж, маш их ажил хийсэн. Тэр Исаиагаас ямар ялгаатай байсан бэ? Тэр Даниелээс ямар ялгаатай байсан бэ? Тэр эш үзүүлэгч байсан уу? Яагаад бид Түүнийг Христ гэж хэлдэг вэ? Тэдний хоорондын ялгаа юу вэ? Тэд бүгдээрээ үгийг ярьсан хүмүүс байсан ба тэдний үг хүмүүст бараг л адилхан харагдаж байсан. Тэд бүгд ярьсан ба ажлаа хийсэн. Хуучин Гэрээний эш үзүүлэгчид нь зөгнөл хэлж байсан ба үүнтэй адилаар Есүс ч гэсэн тэгсэн. Яагаад ийм байгаа юм бэ? Энд байгаа ялгаа нь ажлын шинж чанар дээр үндэслэдэг. Энэ асуудлыг ялган салгахын тулд, чи бие махбодын шинж чанарыг авч үзэх ёсгүй ба тухайн хүний үгний гүн гүнзгийг эсвэл өнгөц байдлыг авч үзэх ёсгүй. Эхлээд чи дандаа түүний ажлыг болон түүний ажлын хүнд үзүүлэх үр нөлөөг авч үзэх ёстой. Исаиагийн тэр үед хэлсэн зөгнөлүүд нь хүний амийг хангаагүй бөгөөд Даниел зэрэг хүмүүсийн хүлээн авсан мэдээ нь ердөө л зөгнөл байсан ба амийн үг байгаагүй. Хэрвээ Еховагийн шууд илчлэлт байгаагүй бол хэн ч тэр ажлыг хийж чадахгүй байсан, учир нь энэ нь үхэх үйлтэй хүмүүсийн хувьд боломжгүй зүйл. Есүс ч гэсэн ихийг ярьсан, гэхдээ тэдгээр үгс нь амийн үг байсан ба хүн хэрэгжүүлэх замыг олж авч чадсан. Тиймээс эхлээд Тэр, хүний амийг хангаж чадсан, учир нь Есүс бол амь; хоёрдугаарт, Тэр хүний гажуудлыг эргүүлж чадсан; гуравдугаарт, эрин үеийг үргэлжлүүлэхийн тулд Түүний ажил Еховагийн ажилд амжилттай тусалж чадсан; дөрөвдүгээрт, Тэр хүний хэрэгцээг ухаарч, хүнд юу дутагдаж байгааг ойлгож чадсан; тавдугаарт, Тэр шинэ эрин үеийг урин залж, хуучин эринийг төгсгөж чадсан. Тийм учраас Түүнийг Бурхан ба Христ гэж нэрлэдэг; Тэр Исаиагаас өөр байгаад зогсохгүй бас бусад бүх эш үзүүлэгчдээс өөр. Эш үзүүлэгчдийн ажлыг харьцуулан Исаиаг аваад үзье. Нэгдүгээрт, тэр хүний амийг хангаж чадаагүй; хоёрдугаарт, тэр шинэ эринийг авчирч чадаагүй. Тэрээр Еховагийн удирдлага дор ажиллаж байсан ба шинэ эрин үеийг авчрахаар ажиллаагүй юм. Гуравдугаарт, түүний ярьж байсан зүйл нь түүний өөрийнх нь ойлголтоос ч давсан зүйл байсан. Тэр Бурханы Сүнснээс шууд илчлэлт хүлээн авч байсан ба тэдгээрийг сонссоныхоо дараа ч бусад нь ойлгохгүй байсан. Эдгээр цөөхөн хэдэн зүйл нь, түүний үг бол зөгнөлөөс өөр юу ч биш байсан, Еховагийн оронд хийсэн ажлын нэг хэсгээс өөр юу ч биш байсан гэдгийг батлахад хангалттай билээ. Гэхдээ тэр Еховаг бүрэн дүүрэн төлөөлж чадахгүй. Тэр бол Еховагийн зарц , Еховагийн ажлын хэрэгсэл л байсан. Тэр зөвхөн Хуулийн эрин үе дэх ажлыг, Еховагийн ажлын цар хүрээнд л хийж байсан; тэр Хуулийн эрин үеэс илүү даван гараагүй. Үүний эсрэгээр, Есүсийн ажил өөр байсан. Тэр Еховагийн ажлын хүрээг даван гарсан; Тэр бие махбодтой болсон Бурхан болон ажиллаж бүх хүн төрөлхтнийг аврахын тулд цовдлолын замаар явсан. Иймээс, Тэр Еховагийн хийсэн ажлаас гадна шинэ ажлыг гүйцэтгэсэн гэж хэлж болно. Энэ нь шинэ эрин үеийг урин залсан. Өөр нэг нөхцөл нь Тэр хүний хийж чадахгүй зүйлсийн талаар ярьж чадаж байсан. Түүний ажил нь Бурханы удирдлага доторх ажил байсан бөгөөд бүх хүн төрөлхтнийг хамарч байсан. Тэр ердөө цөөхөн хэдэн хүний төлөө ажиллаагүй ба Түүний ажил нь цөөхөн тооны хүмүүсийг удирдах явдал байгаагүй. Бурхан хэрхэн хүн болон амилсан, тэр үед Сүнс илчлэлүүдийг хэрхэн өгсөн, Сүнс ажлаа хийхийн тулд хэрхэн хүн дээр бууж ирсэн гэх мэтийн хувьд эдгээр нь хүний харж эсвэл хүрч чадахгүй зүйлс юм. Эдгээр үнэн нь, Тэр бол бие махбодтой болсон Бурхан гэдгийн баталгаа болох ямар ч боломжгүй. Иймээс, зөвхөн Бурханы үг ба ажил дээр үндэслэн ялгааг харж болох ба эдгээр нь хүнд мэдэгдэхүйц байдаг. Зөвхөн энэ л бодитой. Сүнсний үйл хэрэг чамд харагддаггүй ба зөвхөн Бурхан Өөрөө л тодорхой мэддэг, тэр ч байтугай Бурханы амьд дүр ч бүгдийг мэдэхгүй; чи Түүний хийсэн ажлаар нь л Тэр Бурхан мөн эсэхийг[a] баталж чадна. Түүний ажлаас, нэгдүгээрт Тэр шинэ эрин үеийг нээж чадсан; хоёрдугаарт Тэр хүний амийг тэтгэж, хүний дагах замыг харуулж чадсан гэдгийг харж болно. Тэр бол Бурхан Өөрөө гэдгийг мэдэхэд энэ нь хангалттай. Хамгийн наад зах нь, Түүний хийж байгаа ажил Бурханы Сүнсийг бүрэн дүүрэн төлөөлж чадах ба Бурханы Сүнс Түүн дотор байгаа гэдгийг тэдгээр ажлаас харж болно. Бие махбодтой болсон Бурханы хийх ажил нь үндсэндээ шинэ эрин үеийг урин залж, шинэ ажлыг удирдан чиглүүлж, шинэ нөхцөл байдлыг нээх байдаг учраас Тэр бол Бурхан Өөрөө гэдгийг батлахад эдгээр хэдэн нөхцөл л дангаараа хангалттай юм. Тиймээс энэ нь Түүнийг, Исаиа, Даниел болон бусад агуу эш үзүүлэгчдээс ялгаж байгаа юм. Исаиа, Даниел болон бусад нь бүгд өндөр боловсролтой, соёлтой хүмүүс байсан; тэд Еховагийн удирдлага доорх гайхамшигтай хүмүүс байсан. Бие махбодтой болсон Бурхан ч гэсэн мэдлэгтэй, оюун ухаан дутуугүй хүн байсан боловч Түүний хүн чанар нь ялангуяа хэвийн байсан. Тэр энгийн хүн байсан ба энгийн нүдээр Түүнийг ялгах зүйл огтхон ч байхгүй буюу бусдаас ялгаатай ямар нэг зүйл Түүний шинж чанарт байгаагүй. Тэр огтхон ч ер бусын буюу өвөрмөц байгаагүй ба Тэр ямар ч илүү өндөр соёл, мэдлэг эсвэл онолыг эзэмшиж байгаагүй. Түүний ярьж байсан амь болоод Түүний тэргүүлсэн зам нь онолоор дамжуулж, мэдлэгээр дамжуулж, амьдралын дадлага туршлагаар дамжуулж эсвэл гэр бүлийн хүмүүжлээр дамжуулж олдоогүй. Харин ч, тэдгээр нь Сүнсний болоод бие махбодтой болсон Бурханы шууд ажил байсан. Хүн Бурханы талаар асар их үзэлтэй байдаг ба эдгээр үзэл нь ялангуяа хэтэрхий олон бүдэг бадаг, ер бусын элементүүдээс бүрддэг учраас хүний нүдээр, шинж тэмдэг, гайхамшиг үзүүлж чаддаггүй бөгөөд хүний сул талуудтай энгийн Бурхан бол мэдээж Бурхан биш байсан. Эдгээр нь хүний алдаатай үзэл биш гэж үү? Хэрвээ Бурханы махбод болсон бие нь энгийн хүн байгаагүй бол Түүнийг яаж бие махбодтой болсон гэж хэлэх юм бэ? Бие махбодтой байна гэдэг бол ердийн энгийн хүн байх юм; хэрвээ Тэр ер бусын оршин тогтнол байсан бол, Тэр бие махбодтой байхгүй байх байсан. Тэрээр бие махбодтой гэдгээ батлахын тулд бие махбодтой болсон Бурхан нь энгийн биеийг эзэмших ёстой. Энэ нь зүгээр л бие махбодтой болсон Бурханы бүрэн төгс утга учир байсан. Гэсэн хэдий ч, эш үзүүлэгчид болон хүний хөвгүүдийн хувьд ийм байгаагүй. Тэд бол авьяас чадвартай ба Ариун Сүнсээр ашиглагдаж байсан хүмүүс байсан, хүний нүдэнд тэдний хүн чанар нь онцгой агуу байсан ба тэд энгийн хүмүүсээс илүү давсан олон үйлийг хийж байсан. Энэ шалтгааны улмаас, хүн тэднийг Бурхан шиг үзсэн. Одоо та нар бүгдээрээ үүнийг тодорхой ойлгох ёстой ба учир нь энэ нь өнгөрсөн эриний хүмүүсийн хамгийн амархан төөрч будилдаг байсан асуудал байсаар ирсэн. Нэмж хэлэхэд, бие махбодтой болсон Бурхан бол бүх зүйлсээс хамгийн нууцлаг нь бөгөөд бие махбодтой болсон Бурхан нь хүн хүлээн зөвшөөрөхөд хамгийн хэцүү зүйл. Миний хэлж байгаа зүйл бол, та нарыг чиг үүргээ биелүүлэхэд нөлөөлөх мөн бие махбодтой болсон Бурханы нууцыг ойлгоход тус дэм болох зүйл юм. Энэ нь бүгд Бурханы удирдлага, үзэгдэлтэй холбоотой. Та нар үүнийг ойлгох нь үзэгдлийн буюу удирдлагын ажлын талаар илүү их мэдлэг олж авахад тустай байх болно. Ийм байдлаар, та нар мөн өөр өөр хүмүүсийн биелүүлэх ёстой үүргийн талаар илүү их ойлголтыг олж авах болно. Хэдий эдгээр үгс нь та нарт замыг шууд харуулахгүй ч гэсэн, та нарыг ороход тэдгээр нь маш их хэрэг болох болно, учир нь та нарын өнөөгийн амьдралд үзэгдэл ихээхэн дутагдаж байгаа бөгөөд энэ нь та нарыг оролтоос сэргийлэх ноцтой саад бартаа болох болно. Хэрвээ та нар эдгээр асуудлуудыг ойлгож чадаагүй бол, та нарт орох ямар ч сэдэл байхгүй байх юм. Иймээс ийм эрэл хайгуул нь, та нарыг өөрсдийн үүргээ хэрхэн байдаг чадлаараа биелүүлэх боломжтой болгох юм бэ?

Тайлбар:

a. Эх бичвэрт “Тэр Бурхан мөн эсэхийг” гэдгийг орхисон.

Өмнөх:Бурханыг болон Түүний ажлыг мэддэг хүмүүс л Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж чадна

Дараах:Бурхан бол бүх бүтээлийн Эзэн

Танд таалагдаж магадгүй