Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Тэр бол бидний Бурхан

I

Түүнээс өөр хэн боловч бдиний бүх бодлыг мэдэж чадахгүй.

Бидний мөн чанар, төрөлх чанарыг гарынхаа алга шиг тэгж сайн мэдэхгүй.

Хүн төрөлхтөний тэрслүү чанар болоод завхралыг шүүж чадах өөр нэгэн байхгүй.

Тэнгэрт байгаа Бурханы өмнөөс ингэж бидний дунд ажиллаж, бидэнтэй ярьж чадах хэн ч байхгүй.

Түүнээс өөр хэн ч Бурханы эрх мэдэл, мэргэн ухаан, эрхэм чанарыг эзэмшдэггүй.

Бурханы зан чанар болоод Түүнд юу байгаа, Тэр хэн болох нь

Бүгд тэдний бүрэн бүтэн байдлаар Түүний биеэс илэрхийлэгддэг.

Түүнээс өөр бидэнд гэрэл авчирч өгч чадах хэн ч үгүй.

Түүнээс өөр хэн ч бидэнд зөв замыг харуулж чадахгүй

Түүнээс өөр хэн ч бүтээлийн эхлэлээс өнөөг хүртэл задлаагүй Бурханы нууцуудыг

Бурханы нууцуудыг илчилж чадахгүй.

Түүнээс өөр хэн ч биднийг Сатаны дарлал хийгээд

Бидний завхарсан зан чанар, бидний завхарсан зан чанараас аварч чадахгүй.

Түүнээс өөр хэн ч биднийг Сатаны дарлал хийгээд

Бидний завхарсан зан чанар, бидний завхарсан зан чанараас аварч чадахгүй.

II

Тэрхүү мөчөөс эхлэн бидний сэтгэл ухамсартай болж,

Бидний сүнс сэргэсэн мэт санагдана.

Энэ энгийн, өчүүхэн хүн бол

Бидэн дунд амьдардаг, бидний удаан хугацаанд голсон Нэгэн, Тэр хэн бэ?

Тэр бидний өдөр шөнөгүй хүлээж буй,

Маш удаан хүлээж буй Нэгэн, Эзэн Есүс Христ биш гэж үү?

Энэ бол Тэр! Энэ үнэхээр Тэр билээ! Тэр бол бидний Бурхан!

Тэр бол үнэн, зам, амь!

Тэр бидний өдөр шөнөгүй хүлээж буй,

Маш удаан хүлээж буй Нэгэн, Эзэн Есүс Христ биш гэж үү?

Энэ бол Тэр! Энэ үнэхээр Тэр билээ! Тэр бол бидний Бурхан!

Тэр бол үнэн, зам, амь! Үнэн, зам, амь!

Энэ бол Тэр! Энэ үнэхээр Тэр билээ! Тэр бол бидний Бурхан!

Тэр бол үнэн, зам, амь! Үнэн, зам, амь!

Тэр бол үнэн, зам, амь! Үнэн, зам, амь!

Үнэн, зам, амь!

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Өмнөх:Хаанчлалын эрин үед Бурхан хүнийг үгээр төгс болгодог

Дараах:Бурханы дийлэнх ажил нь үгээр биелэгддэг

Холбогдох агуулга